Duurzame warmte en schoner oppervlaktewater met NutriTherm: de aquathermische waterkwaliteit verbete

16-06-2021
29 keer bekeken 1 reacties

Inleiding  Tegelijkertijd duurzame warmte opwekken uit oppervlaktewater én de waterkwaliteit verbeteren? Het kan! De experts van TAUW en dochteronderneming Syntraal  op het gebied van fosforverwijdering, ecologie en energiewinning hebben een uniek systeem uitgedacht waarmee dit mogelijk is. 

Maak kennis met NutriTherm.  

Het idee op hoofdlijnen 

Zowel voor aquathermie als voor zuiveringssystemen moet het oppervlaktewater met pompen naar de desbetreffende systemen gebracht worden. Hier ligt dus een mooie kans om een combinatie te maken. Daarnaast vind bij aquathermie systemen doorgaans ook al een voorzuivering plaats om alg afzetting te voorkomen. Met deze gegevens hebben we gekeken naar de combinatiekans waarbij geen extra onderdelen nodig zijn.  

Wij zien twee mogelijke technieken om het fosfor te verwijderen en gelijktijdig alg afzetting te voorkomen: 

  1. Zelf opofferend filtersysteem met toepassing van elektrocoagulatie.  

  1. Oxidatie met oud ijzer. 

Het centrale onderdeel in het aquathermische systeem is de warmtewisselaar. Hier vindt de energieoverdracht plaats van het oppervlaktewater naar het opslagsysteem. In ons idee integreren we de warmtewisselaar in een systeem waarbij fosfor wordt verwijderd uit het water. Het is een simpel, maar robuust systeem. 

In de bijlage zijn deze ideeën weergegeven in een schema. De verschillende onderdelen worden toegelicht. Ook hebben we twee sheets bijgevoegd met meer achtergrondinformatie over fosforverwijdering door elektrocoagulatie en oxidatie met ijzerslib. De fosforverwijdering is in deze uitwerking gericht op oppervlaktewater (TEO), maar het zou ook kunnen worden ingezet bij thermische energie uit afvalwater (TEA) (dit geldt alleen voor effluent). 

In de toelichting in het schema beschrijven we hoe in beide gevallen: 

  • De fosforconcentratie significant wordt verlaagd. 

  • Het systeem inpasbaar is in een stedelijke omgeving. 

  • Het systeem geen gebruik maakt van schaarse grondstoffen. 

  • Het systeem weinig energie verbruikt in relatie tot de energieopbrengst uit TEO. 

  • Het systeem financieel aantrekkelijk is. 

  • Het systeem makkelijk te onderhouden is. 

  • Het systeem geen vreemde stoffen in het milieu brengt. 

  • Het systeem geen schade toebrengt aan waterflora en -fauna. 

Een eerste ontwerp is te vinden in de bijlage

Toegevoegde bestanden

31-07-22 om 14:21

Bart Bergmans

Beste Mirit,

Allereerst dank voor het indienen van jouw idee!

De challenge is nu gesloten. Er zijn in totaal 16 ideeën ingediend. In de komende weken zal de jury alle ideeën zorgvuldig beoordelen, aan de hand van de criteria die te vinden zijn in de challenge-beschrijving. 

Op dinsdag 6 juli worden de prijswinnaars bekend gemaakt. We willen op diezelfde middag graag bij de drie prijswinnaars langs gaan om de prijzen te overhandigen. Daarom vragen we je om de middag van 6 juli alvast vrij te houden.

Met hartelijke groeten,

Bart Bergmans

challenge manager

24 jun. 2021 om 10.11

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen