Vergelijking ecologische invloed met diffusere vorm van thermische extractie

Winnovatie Het Waterschapshuis 02-09-2021
200 keer bekeken 0 reacties

Afgaande op de beschikbare gegevens over het globale ontwerp richt het onderzoek zich op geconcentreerde thermische extractie, waar op dit moment ook een grote belangstelling is voor een diffuse vorm van thermische extractie door middel van een energie damwand of kademuur.

Wij zouden deze component graag toevoegen aan het onderzoek naar de ecologische invloed van TEO systemen.

Het systeem dat wij voorstellen bestaat een thermische activatie van stalen damwanden. Hierbij worden activatie lussen aangebracht op stalen damwandprofielen welke zo energie onttrekken aan het oppervlaktewater en de ondiep ondergrond. Het systeem kent een minder geconcentreerde vorm van extractie dan bereikt kan worden met het geplande systeem met in en uitlaat maar is daar tegenover minder gevoelig voor aantasting (stalen damwand is de warmtewisselaar), heeft minder onderhoud nodig en kent daarbij veel koppelkansen bij kadeherstel.

De Energiedamwand zelf wordt op dit moment al beproefd bij een pilotlocatie in de Zweth (nabij Delft) waar wij (CRUX Engineering bv) samen met Gooimeer, groep Duurzame Energie, TU Delft en TU Eindhoven het systeem energetisch en (geo)technisch uitgebreid aan het beproeven zijn maar de ecologische invloed wordt hierbij niet meegenomen. Als er nabij de voorgestelde locatie van de container ruimte is voor het plaatsen van een klein damwandscherm kan dit systeem meegenomen in het vergelijk van de ecologische impact bij thermische onttrekking aan oppervlaktewater. In ons samenwerkingsverband zijn de partijen aanwezig die een dergelijk scherm kunnen dimensioneren en realiseren.

op https://www.energie-damwanden.nl/ is meer info te vinden over het systeem.


Onderzoeksvraag
Ontwerpelement/techniek

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen