ArcGIS Velocity validatie monitoring van "Rainproof" projecten.

Winnovatie Het Waterschapshuis 15-04-2021
32 keer bekeken 5 reacties

Idee Monitoren Rainproof bebouwd gebied Even voorstellen; ik ben Marco Hombergen, werkzaam, vanuit het bedrijf Net4s, als ArcGIS externe data beheerder, voor Drinkwater.

Ik weet niet hoe nauwkeurig de impact, van het “Rainproof” verschil, in kaart moet worden gebracht; het idee wat ik ga aandragen zal vrij exacte waarden geven, maar zal ook prijzig zijn (kosten\baten speelt dus hier een rol).
Voor dit idee ga ik uit van enkele straten tot eventueel stadniveau.

Basis opzet van de te gebruiken proces technologie:
Stap 1:
Maak alle water (volume) verandering meetbaar door sensoren toe te passen (bijvoorbeeld 5 min. interval meting van grondwaterstand \ debiet afvalwater infrastructuur \ Klimaatmeetstations m.b.t. lokale neerslag \ etc.).
Stap 2:
De te gebruiken meetunits moeten autonoom, mobiel, en schaalbaar zijn, zodat ze voor andere wijken c.q. projecten, herbruikbaar zijn.
Stap 3:
Zorg dat de output van die sensoren digitaal is.

Stap 4:
De output via internet als feed beschikbaar maken.
Stap 5:
De feeds van de sensoren samen met een feed zoals buienradar, toepassen als input in “ArcGIS Velocity” van ArcGIS (ESRI medewerker Ernst Eijkelenboom kan vragen beantwoorden over “Velocity”).
Stap 6:
Deze feeds laten binnen komen nog voor de veranderingen in de betreffende wijk.
Deze eerste fase zal (Big-) data geven over bijvoorbeeld 1 jaar. De geaggregeerde data kan met een doorrekenmodel een kwantificeerbare output geven, die voor een validatie proces, door een specialist kan worden geanalyseerd.
Stap 7:
Dezelfde feeds blijven gebruiken, na de veranderingen aan de wijk (tweede fase). Vervolgens deze vergelijken op dezelfde wijze met de kentallen van voor de aanpassingen aan de wijk.

De eerste proef opstellingen kunnen op kleine schaal (op wijk niveau) eenvoudig getest worden, maar de meest betrouwbare cijfers krijg je juist bij grotere gebieden, met een langere doorlooptijd van stap 6 & 7.
Deze grotere hoeveelheid data geeft namelijk bij analyse meer “body”, zodat de marges op de verschillende uitkomsten zichzelf nivelleren. Na meerdere projecten kan o.b.v. de verworven inzichten het doorrekenmodel in “Velocity” extra getuned worden.


Opzetten en volgen draaiboek van het project:
Net4s heeft al ruim een jaar een soortgelijk project, met succes, lopen bij Schiphol (Sensoren gebruiken om meetbare & bruikbare data, zichtbaar te maken in ArcGIS). Net4s heeft hiervoor de samenwerking gezocht met o.a. Zensor en Movares.
Bedrijven zoals Net4s kunnen benaderd worden om een “proof of concept” te geven:
Het uitvoeren van de verschillende taken om het monitoren tot stand te brengen is dan uiteindelijk technisch uit te besteden. Het aantrekken van de juiste initiële specialist (-en) ook.

Met deze opzet "ontzorg" je Waternet en Gemeenten, waarbij direct de juiste kennis al voor handen is om het project op poten te zetten.
Na het behalen van de eerste resultaten (c.q. afgeronde projecten) kan besloten worden een deel bij Waternet\Gemeente als kennis te borgen, met mogelijk ook het overnemen van diverse taken.

Indien er nog vragen zijn, bel me,
Groet,
Marco.

5  reacties

Archiveerder 3

01-08-22 om 11:40

Maikel VotelMonitoring is inderdaad erg belangrijk. Wij (team onderzoek stedelijk water, infrastructuur en transport) hebben al zeker een tiental Rainproof-systemen onderzocht, maar zijn nog geen systeem tegengekomen dat functioneert zoals bedacht. Dit komt door 'fouten' die tijdens het het ontwerp, de aanleg of het beheer en onderhoud worden gemaakt. Door monitoring kan je hiervan leren en kom je te weten hoe de voorzieningen werkelijk (over de tijd) functioneren. Het is inderdaad sterk af te raden te rekenen met theoretische getallen om te bepalen hoe Rainproof een wijk is. Onze onderzoeksvragen delen wij ook via Winnovatie (link) en andere gemeentes maken al dankbaar gebruik van deze kennis. 

 

Afgelopen jaren hebben wij, in samenwerking met team IoT, een meetopstelling ontwikkelt om Rainproof systemen te monitoren. Dit systeem hebben wij ook ingediend voor de Rioned Innovatieprijs 2021 (zie bijlage). Ondertussen zijn niveaumetingen op diverse locaties geïnstalleerd en beschikken we ook over IoT regen- en debietmetingen. Het zou inderdaad mooi zijn om hiervan meer gebruik te maken, want het systeem is prima schaalbaar naar wijk- en stadsniveau. De meetgegevens kunnen dan worden verwerkt en gepresenteerd met iedere geschikte tool.

https://www.winnovatie.ws/apps/IMT/UploadedFiles/00/f_8d92346924bcdf6d7389322518ddbb00/iot_monitoring.pdf?v=1658099068
 

16 apr. 2021 om 12.11

 

Archiveerder 3

01-08-22 om 11:40

Marco Hombergen

Hoi Maikel,

 

Allereerst bedankt voor je extra informatie. Ik ben namelijk nogal technisch \ academisch ingesteld en stel het daarom op prijs dit soort van respons te krijgen.

Ik weet dat Waternet al goed gebuikt maakt van moderne technieken, om slimmere stappen te maken in hun primaire processen. Deze input van je, is voor mij weer een nieuwtje.
Ik werk als externe voor Waternet, voor slechts een korte periode, en zie de gehele opzet van Waternet als een van de betere semioverheid organisaties,,, ondanks de huidige negatieve publiciteit.

Zoals ik kan lezen in je reactie en pdf, zijn inderdaad de door door je team inmiddels behaalde resultaten, uitermate geschikte voor mijn idee.
De feed kan dan voor het afvalwater haast per streng worden meegenomen. Het bespaard daarmee ook direct in de initiële investeringskosten voor de opzet van het idee. Het is dan haast "plug and play" .


Groet,
Marco.

 

16 apr. 2021 om 12.33

Archiveerder 3

01-08-22 om 11:40

Alice Fermont

Wat een mooi en uitgebreid idee Marco. Ik ben heel erg benieuwd wat @Wessel de Meijere en @Stefan Fritz van dit idee vinden. Of hebben jullie nog een ander idee.

Groeten,

Alice

15 apr. 2021 om 10.36

Archiveerder 3

01-08-22 om 11:41

Stefan Fritz

Wat betreft de ontsluiting van de sensorgegevens, zou ArcGIS een prima instrument zijn. Intern is met FEWS ook software aanwezig waarmee tijdreeksen kunnen worden ontsloten. Het idee vind ik interessant, maar een essentiële vraag vind ik of een betaalbaar en betrouwbaar meetnet te realiseren is in Amsterdam...

12 mei 2021 om 16.09

Archiveerder 3

01-08-22 om 11:41

Marco Hombergen

Hoi Stefan, Alice,


Bedankt voor jullie feedback.

De betaalbaarheid van mijn geboden idee lijkt mij ook een legitieme rede om uiteindelijk te kiezen voor een andere oplossing. Kosten \ baten is hier een doorslaggevend vraagstuk.
Wat in verband hiermee wel al een snelle winst geeft (in het drukke van de kosten) is de al aanwezige opzet van een sensor systeem (zie toegevoegde tekst hieronder van Maikel Votel).
Een betrouwbaar meetnet opbouwen lijkt mij overigens haalbaar met mijn idee. De uitdaging daar zal niet zozeer liggen in het bemeetbaar maken van Amsterdam, maar meer in verkrijgen van een betrouwbare uitkomst o.b.v. de analyse van de binnenkomende data.

 

[Tekst Maikel Votel:

Maikel Votel

Monitoring is inderdaad erg belangrijk. Wij (team onderzoek stedelijk water, infrastructuur en transport) hebben al zeker een tiental Rainproof-systemen onderzocht, maar zijn nog geen systeem tegengekomen dat functioneert zoals bedacht. Dit komt door 'fouten' die tijdens het het ontwerp, de aanleg of het beheer en onderhoud worden gemaakt. Door monitoring kan je hiervan leren en kom je te weten hoe de voorzieningen werkelijk (over de tijd) functioneren. Het is inderdaad sterk af te raden te rekenen met theoretische getallen om te bepalen hoe Rainproof een wijk is. Onze onderzoeksvragen delen wij ook via Winnovatie (link) en andere gemeentes maken al dankbaar gebruik van deze kennis. 

Afgelopen jaren hebben wij, in samenwerking met team IoT, een meetopstelling ontwikkelt om Rainproof systemen te monitoren. Dit systeem hebben wij ook ingediend voor de Rioned Innovatieprijs 2021 (zie bijlage). Ondertussen zijn niveaumetingen op diverse locaties geïnstalleerd en beschikken we ook over IoT regen- en debietmetingen. Het zou inderdaad mooi zijn om hiervan meer gebruik te maken, want het systeem is prima schaalbaar naar wijk- en stadsniveau. De meetgegevens kunnen dan worden verwerkt en gepresenteerd met iedere geschikte tool.

iot_monitoring.pdf    ]

 


Thanks,
Groet,
Marco.

13 mei 2021 om 07.43

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen