De valkuil

Winnovatie Het Waterschapshuis 03-12-2020
19 keer bekeken 2 reacties

Deze maatregel is gericht op het vangen van kleine rivierkreeftjes. Ik veronderstel dat een rivierkreeft zowel in het water als op land wil zijn. Ik ga er vanuit dat elk dier daarvoor de gemakkelijkste weg kiest.

Dus leg een loopplankje vanuit het water naar de oever. Halverwege het loopplankje zit de valkuil. kreeftje loop op de plank. Sensor ziet dat het een kreeft is. Als de kreeft ter hoogte van de valkuil gekomen is gaat het luikje open en de kreeft is gevangen.

De sensor kan  zijn: glasvezel met lichtstraal (met een trilling) of een lichtstraal die doorbroken wordt of een stuk duurder camera met of zonder "kreeftgezicht" herkenning.

Het valluik kan werken als een brugdek dat naar beneden openklapt. Dat gebeurt pas als de kreeft op hte valluik is. Als het loopgedrag van een kreeft constant is dan kan het valluik openklappen x seconde nadat de kreeft gepasseerd is. Als onduidelijk is hoe snel een kreeft over een plankje loopt dan is een extra sensor nodig. Een veer kan het valluikje heel snel openen. Een motortje is nodig op het luikje weer te sluiten. Als een motortje te duur lukt het wellicht  ook met het mechaniek een een ouderwetse klok met gewichten.

2  reacties

Archiveerder 1

02-08-22 om 12:55

Bart Bergmans

Beste kreeftencreatieveling,

Bedankt voor het inzenden van je idee! Volgende week - 12 januari - sluit de challenge en start het beoordelingsproces van de jury. Wie er in de jury zit kun je op de website zien. Natuurlijk gunnen we je de hoofdprijs van €1000,-. En hopen we dat de jury jouw idee kiest als het beste idee. Je zou de jury kunnen helpen door nog een keer goed naar je idee te kijken. Is jouw idee duidelijk genoeg uitgewerkt voor de jury om te begrijpen? Misschien kun je nog een tekening of foto bijvoegen? Als je vindt dat je idee duidelijk genoeg is, dan hopen we dat je de hoofdprijs wint.

Met vriendelijke groet,

Roger en Bart

Challenge managers

4 jan. 2021 om 09.34

 

Archiveerder 1

02-08-22 om 12:55

Bart Bergmans

Beste kreeftencreatieveling,

Nogmaals hartelijk bedankt voor je deelname aan de challenge van het hoogheemraadschap van Delfland. Helaas moeten we je meedelen dat de jury jouw idee niet meeneemt naar de volgende beoordelingsronde. Er waren erg veel goede inzendingen en andere mensen hadden het idee verder uitgewerkt met tekeningen en afbeeldingen. Hierdoor heeft de jury de beslissing genomen om jouw idee te laten afvallen. 

Omdat we alle ideeën tóch een plek willen geven, komt je idee - samen met alle andere ingediende ideeën - geanonimiseerd in het inspiratieboek dat we maken naar aanleiding van deze challenge. Dit boek is klaar op de dag van de prijsuitreiking, dus op 12 februari 2021. Uiteraard krijg je van ons een exemplaar van dit boek! 

Met vriendelijke groet,

Roger en Bart

Challenge managers

26 jan. 2021 om 16.29

 

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen