De klassieke Canadeze kreeftenfuik

Winnovatie Het Waterschapshuis 04-12-2020
27 keer bekeken 2 reacties

Een al vele jaren in gebruik zijnde concept is de Canadese kreeftenfuik. Natuurlijk is dit model bedoeld voor grote kreeften, maar als deze succesvolle fuik aangepast wordt naar het formaat van de rivierkreeftjes die onze wateren terroriseren, is een succesvolle vangst zeker te verwachten.

Het jachtpatroon van de rivierkreeftjes is volgens mij vergelijkbaar met alle andere kreeftensoorten. Bijgaande foto van de Canadese kreeftenfuik is een van de vele die op internet te vinden zijn. Voordeel van deze constructie is dat er niet of nauwelijks bijvangst is, de kreeft 'wurmt' zich naar binnen en kan niet meer terug. Nadeel is dat de vangst redelijk arbeidsintensief is. De fuiken moeten minimaal om de twee dagen worden gecontroleerd, leeggehaald en vers lokvoer aangebracht. Maar al met al is het een dier- en milieuvriendelijke vangstmogelijkheid. Succes met dit idee!

Met vriendelijke groeten,

Ronald le Clercq

Voorschoten

Afbeeldingen

2  reacties

Archiveerder 1

02-08-22 om 12:49

Bart Bergmans

Beste kreeftencreatieveling,

Bedankt voor het inzenden van je idee! Volgende week - 12 januari - sluit de challenge en start het beoordelingsproces van de jury. Wie er in de jury zit kun je op de website zien. Natuurlijk gunnen we je de hoofdprijs van €1000,-. En hopen we dat de jury jouw idee kiest als het beste idee. Je zou de jury kunnen helpen door nog een keer goed naar je idee te kijken. Is jouw idee duidelijk genoeg uitgewerkt voor de jury om te begrijpen? Misschien kun je nog een tekening of foto bijvoegen? Als je vindt dat je idee duidelijk genoeg is, dan hopen we dat je de hoofdprijs wint.

Met vriendelijke groet,

Roger en Bart

Challenge managers

4 jan. 2021 om 09.34

 

Archiveerder 1

02-08-22 om 12:50

Bart Bergmans

Beste kreeftencreatieveling,

Nogmaals hartelijk bedankt voor je deelname aan de challenge van het hoogheemraadschap van Delfland. Helaas is je idee in de tweede beoordelingsronde afgevallen. Hoewel het idee voldoende was uitgewerkt, heeft de jury beoordeeld dat andere ideeën beter voldoen aan de vooraf gestelde criteria.

Omdat we alle ideeën tóch een plek willen geven, komt je idee - samen met alle andere ingediende ideeën - geanonimiseerd in het inspiratieboek dat we maken naar aanleiding van deze challenge. Dit boek is klaar op de dag van de prijsuitreiking, dus op 12 februari 2021. Uiteraard krijg je van ons een exemplaar van dit boek!

Wellicht kunnen we je idee in een ander stadium nog gebruiken of het door andere organisaties worden benut. In dat verband willen we je ook nadrukkelijk wijzen op het vervolg van deze ideeën-wedstrijd zoals dit vanaf februari vanuit Delfland gaat lopen. Ideeën die nu zijn ingediend, maar ook nieuwe ideeën, kunnen daarin verder worden uitgewerkt met als uiteindelijk doel om tot een aantal werkzame prototypes te komen. Je zult over dit vervolgtraject binnen enkele weken nog een mail met verdere informatie ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Roger en Bart

Challenge managers

26 jan. 2021 om 16.51

 

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen