Zwerfafval-fuik

Winnovatie Het Waterschapshuis 11-12-2020
25 keer bekeken 2 reacties

Mijn zoontjes halen vaak troep uit de sloten bij ons in de buurt. Tijdens het varen met hun rubberbootje halen ze wel eens plastic en andere dingen uit de sloot die hier niet thuishoren. Vaak zitten tussen het plastic (zakken/bouwafval/verpakkingen) meerdere kreeften verstopt.

Dit bracht mij op het idee om een redelijk dichte fuik/korf te maken waar de kreeften via een steeds smaller lopend plastic ‘sluis’ in de fuik/korf te komen om vervolgens geen uitgang meer te kunnen vinden. Door deze plastic ‘sluis’ wil ik voorkomen dat er andere bijvangsten worden gedaan. Deze plastic ‘sluis’ bootst als het waren het zwerfafval na waartussen ze vaak verstopt zitten. Als extra lokmiddel kan er bijvoorbeeld voer in de fuik/korf of in de sluis worden verstopt. 

De buitenkanten van de fuik/korf kan hierdoor volledig afgesloten zijn en de onderkant bijvoorbeeld zeer fijnmazig. De bovenkant kan (indien deze boven water uitsteekt) grofmazig zijn met een opening om deze te kunnen legen.

Toegevoegde bestanden

2  reacties

Archiveerder 1

02-08-22 om 16:41

Bart Bergmans

Beste kreeftencreatieveling,

Bedankt voor het inzenden van je idee! Volgende week - 12 januari - sluit de challenge en start het beoordelingsproces van de jury. Wie er in de jury zit kun je op de website zien. Natuurlijk gunnen we je de hoofdprijs van €1000,-. En hopen we dat de jury jouw idee kiest als het beste idee. Je zou de jury kunnen helpen door nog een keer goed naar je idee te kijken. Is jouw idee duidelijk genoeg uitgewerkt voor de jury om te begrijpen? Misschien kun je nog een tekening of foto bijvoegen? Als je vindt dat je idee duidelijk genoeg is, dan hopen we dat je de hoofdprijs wint.

Met vriendelijke groet,

Roger en Bart

Challenge managers

4 jan. 2021 om 09.29

 

Archiveerder 1

02-08-22 om 16:41

Bart Bergmans

Beste kreeftencreatieveling,

Nogmaals hartelijk bedankt voor je deelname aan de challenge van het hoogheemraadschap van Delfland. Helaas is je idee in de tweede beoordelingsronde afgevallen. Hoewel het idee voldoende was uitgewerkt, heeft de jury beoordeeld dat andere ideeën beter voldoen aan de vooraf gestelde criteria.

Omdat we alle ideeën tóch een plek willen geven, komt je idee - samen met alle andere ingediende ideeën - geanonimiseerd in het inspiratieboek dat we maken naar aanleiding van deze challenge. Dit boek is klaar op de dag van de prijsuitreiking, dus op 12 februari 2021. Uiteraard krijg je van ons een exemplaar van dit boek!

Wellicht kunnen we je idee in een ander stadium nog gebruiken of het door andere organisaties worden benut. In dat verband willen we je ook nadrukkelijk wijzen op het vervolg van deze ideeën-wedstrijd zoals dit vanaf februari vanuit Delfland gaat lopen. Ideeën die nu zijn ingediend, maar ook nieuwe ideeën, kunnen daarin verder worden uitgewerkt met als uiteindelijk doel om tot een aantal werkzame prototypes te komen. Je zult over dit vervolgtraject binnen enkele weken nog een mail met verdere informatie ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Roger en Bart

Challenge managers

26 jan. 2021 om 16.58

 

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen