Hotel California

29-11-2020
33 keer bekeken 4 reacties

"You can check out any time you like But you can never leave" --- The Eagles---

Beste Beoordelingsteam,

I.v.m met mijn betrokkenheid aan deze challenge en wetende dat deze 1 december live gaat en ik toch een idee wil indienen omdat ik ergens het idee heb dat kan bijdrage het probleem te verhelpen. Heb ik besloten deze voorafgaand aan 1 december in te dienen en daarna niet meer te wijzigen. Dit om te zorgen dat ik geen inspiratie heb opgedaan van andere ideeën en zo toch hoop mee te kunnen doen met de prijsvraag.

 De criteria waaraan de afvang methode op wordt beoordeeld:

 • Het idee zorgt voor een efficiënte afvang van veel kreeften, ook de kleinere exemplaren
 • Het idee leidt tot weinig ongewenste bijvangst
 • Het idee is diervriendelijk en zorgt niet voor onnodig leed bij de kreeften
 • Het idee leidt niet tot (milieu)schade of andere overlast
 • Het idee is praktisch toepasbaar in veel verschillende typen wateren
 • Het idee is ook vanuit kostenoogpunt breed toepasbaar
 • Het idee is haalbaar met het oog op complexiteit

Aangezien ik niet over geschikte tooling beschik om het idee digitaal uit te werken heb ik het als volgt gedaan. Ik heb meerdere getekende afbeeldingen toegevoegd en in mijn beschrijving hieronder verwijs ik daarnaar. Afbeeldingen zijn genummerd in de vorm van: afbeelding 1, afbeelding 2, afbeelding 3.... etc. en in die afbeeldingen zijn nummers toegewezen aan specifieke onderdelen die hieronder worden uitgelegd in de vorm van (1), (2), (3),... etc. Ik zal per afbeelding door de items heen lopen.
 

Afbeelding 1 Het buitenaanzicht
(1) De box zelf, deze in qua formaat 30x30x30 cm en gemaakt van een hard maar licht kunststof (volledig recyclebaar/andere grondstof/ander materiaal wat de natuur geen schade kan toedienen) hierdoor is deze hanteerbaar en lichtgewicht en zo ook door een visser makkelijk mee te nemen het veld in. Over de montage van de box wordt verderop ingegaan in afbeelding 4.

(2) Dit zijn de toegangspoorten naar de box. Dit zijn buizen op twee formaten om op deze manier rekening te houden met de grote van de kreeften, ik kan mij voorstellen dat een kleinere kreeft zicht veiliger voelt door een nauwere ingang te kruipen dan door een grotere (vogelhuis principe, een vogel broed alleen eieren in een nestje als de toegangspoort exact groot genoeg is voor hun soort en niet voor een natuurlijke vijand). Deze toegangen bevinden zich rondom de box, met de maximale capaciteit van 8 toegangsbuizen maar ook de mogelijkheid er maar 1 aan te sluiten, hierop wordt verder ingegaan in afbeelding 3.

(3) Om de hoeveelheid bijvangst te limiteren is er de mogelijkheid voor eventuele bijvangst (er vanuit gaande dat dit voornamelijk vissen zullen zijn) door het bovenste gat eruit te zwemmen. Dit gat zal een grotere diameter hebben als de toegangsbuizen en er zal als het goed is licht doorheen schijnen vanaf boven zodat het gat duidelijk zichtbaar zal zijn. Daarnaast is dit gat bedekt met een oplossing gelijk aan afbeelding trechter val, wat fungeert als een trechter en ervoor zorgt dat iets er wel uit kan maar niet in kan.

(4) Dit is een boei om aan te geven waar een box zich bevindt, evt. indien dit voor vandalisme kan leiden is het mogelijk dit weg te laten uit het idee.

(5) Gaat over de voering van de buis. Het gaat hierom een materiaal dat eigenlijk werkt als een soort weerhaken en daarmee zorgt dat wat de buis ook in komt maar 1 weg heeft te gaan en dat is naar de box. En vanuit de box heeft de bijvangst de mogelijkheid te ontsnappen via het bovenste gat terwijl de kreeften onderin gevangen blijven zitten.
 

Afbeelding 2 Het binnen aanzicht

In de binnenkant van de box, dient een "natuurlijk" leefomgeving gecreëerd te worden dit zorgt voor zo min mogelijk stress voor de kreeften. Het idee is hiervoor een steen en zand, maar mogelijk is er onderzocht hoe deze omgeving er optimaal uitziet en is het het idee om deze hier na te bootsen. Dit zal er namelijk ook voor zorgen dat de kreeften minder behoefte zullen hebben een uitweg te vinden.

Ook is hier het stukje voeding aangegeven. Op de afbeelding staat deze geplaatst boven de ingangen zodat kreeften hier niet bij zouden kunnen en daarmee ook de bijvangst en kreeften niet met elkaar in 't gedring komen. Overigens is het ook een optie om deze voeding laag beneden uit te voeren zodat de kreeften voeding hebben en hun rust bewaren, een dubbele uitvoering is uiteraard ook mogelijk. 

(6) is een verwijzing naar Afbeelding 3 waar er verder op in wordt gegaan.
 

Afbeelding 3 De buis en de aansluiting

Wat te zien is op afbeelding twee in de aansluiting. De (6) is een verwijzing vanuit afbeelding 2.

(1) Laat zien aan dat er een zelfde soort mechaniek is bevestigd aan de uiteinde van de buis als aan het bovenste gat, de kreeften kunnen er wel doorheen maar niet meer terug, hierdoor zullen ze geen mogelijkheid hebben te ontsnappen uit de box.

(2) Dit zijn klipjes waarin de buis wordt vastgeklemd, dit zijn solide items die of op de kunststof wanden zijn toegevoegd of zijn geknipt en gebogen vanuit het kunststof zijkant (iets voor tijdens een hackthon om in te verdiepen)

(3) Is de buis zelf. dit is een buis met aan de achterkant een vierkant plaat waarmee deze wordt bevestigd in de box. Overigens is de vraag of de buis van zeer sterk materiaal moet zijn en daarmee zeer statisch word. Als gevolg dat je niet altijd weet of de ingang de bodem raakt. Of dat deze flexibeler moet zijn waarmee je weet dat buis bijvoorbeeld altijd de grond zal raken, maar ook gevoeliger is voor eventuele stroming. (een vraag die ik nog niet heb beantwoord maar dat is iets voor de hackathon ;) )

(A) laat zien hoe de buis in de zijkant wordt ingebracht en (B) laat zien dat je deze met een kwart slag draaien vast kan klikken in de zijkant. Alle zijkanten zullen overigens worden voorzien van twee klepjes om mogelijke gaten die je niet wilt gebruiken dicht te houden.
 

Afbeelding 4 de montage van de onder- zij- en bovenkant

Te zien is de binnenkant van de box. (8) laat zien dat de box middels moertjes en boutjes is te monteren. Ook zijn er gleuven in de onder en bovenkant waar ze zijkanten in moeten vallen. Mochten er andere nog handigere vastklem methoden zijn dat zijn die uiteraard van harte welkom, ik werk het liefst met zo min mogelijk losse onderdelen.

De montage dient als volgt vorm te krijgen. De onderkant wordt op de grond neergelegd en daarna wordt de bodem als natuurlijke omgeving gecreëerd voor de kreeften (denk aan een steen, modder, zand... etc.) daarna worden de benodigde aantal buizen gestoken in zijkanten en de zijkanten geplaatst in de onderkant, waarna deze worden vastgezet. Vervolgens wordt de deksel geplaatst en deze vastgezet. Doordat er bovenaan een gat zit wordt het eenvoudig om de moertjes en boutjes te monteren in de box  om de bovenkant vast te maken(7). Hierna kan in de binnenkant de gleuven van voer worden voorzien en de boei gemonteerd worden en dan zou de box klaar moeten zijn voor gebruik. 
 

Onderstaand de toelichting vanuit het idee toegespitst op criteria

 • Het idee zorgt voor een efficiënte afvang van veel kreeften, ook de kleinere exemplaren
  • De oplossing biedt de mogelijkheid beiden soort kreeften af te vangen, tot een maximale grot die wordt afgemeten op de maximale grote van de rivierkreeft en in verschillende maten kunnen er aansluitingen worden gerealiseerd.
 • Het idee leidt tot weinig ongewenste bijvangst
  • Indien de bijvangst bestaat uit vissen hebben die de mogelijkheid door het bovenste gat te ontsnappen.
 • Het idee is diervriendelijk en zorgt niet voor onnodig leed bij de kreeften
  • Door de leefomgeving van de kreeften na te bootsen worden zullen de kreeften geen onnodig leed lijden sterker nog door de hoeveelheid voeding misschien wel een feestje.
 • Het idee leidt niet tot (milieu)schade of andere overlast
  • Omdat het idee bestaat uit materiaal (hard kunststof/andere grondstof/ander materiaal )bestaat wat een hard  wat volledig natuurlijk recyclebaar is zal er geen schade worden toegekend aan de natuur. overigens zal het plaatsen van de box voor minimale overlast zorgen op de bodem.
 • Het idee is praktisch toepasbaar in veel verschillende typen wateren
  • Door de compactheid is het idee in ieder type water toepasbaar. Wel zal er mogelijk door de hoeveelheid stroming verzwaring moeten worden toegevoegd aan de box om deze op zijn plek te houden.
    
 • Het idee is ook vanuit kostenoogpunt breed toepasbaar
  • Eenmalige productie kosten van niet zeer complext materiaal, overigens is dit perfect te bedenken tijdens hackathons hoe je hier een uitstekende kosteneffectieve oplossing voor kan bedenken
 • Het idee is haalbaar met het oog op complexiteit
  • Complexiteit is laag, voorzien van een handleiding op IKEA niveau zal de complexiteit ten alle tijden afnemen.

Ik hoop dat mijn idee "Hotel California" een oplossing kan leveren aan het afvangen en daarmee terugdringen van de Amerikaanse (Californische) rivierkreeft in de Nederlandse wateren.

Bij eventuele vragen schroom niet om te reageren, ik zal ze zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

Afbeeldingen

02-08-22 om 13:48

Bart Bergmans

Beste kreeftencreatieveling,

Bedankt voor het inzenden van je idee! Volgende week - 12 januari - sluit de challenge en start het beoordelingsproces van de jury. Wie er in de jury zit kun je op de website zien. Natuurlijk gunnen we je de hoofdprijs van €1000,-. En hopen we dat de jury jouw idee kiest als het beste idee. Je zou de jury kunnen helpen door nog een keer goed naar je idee te kijken. Is jouw idee duidelijk genoeg uitgewerkt voor de jury om te begrijpen? Misschien kun je nog een tekening of foto bijvoegen? Als je vindt dat je idee duidelijk genoeg is, dan hopen we dat je de hoofdprijs wint.

Met vriendelijke groet,

Roger en Bart

Challenge managers

4 jan. 2021 om 09.41

 

02-08-22 om 13:49

Bart Bergmans

Beste kreeftencreatieveling,

 Gefeliciteerd! Je idee voor een kreeftenvangtuig is al door twee beoordelingsrondes gekomen en behoort tot de laatste twaalf. Er zijn veel goede ideeën binnen gekomen die deelnemers goed uitgewerkt hebben.

Komende week heeft de jury nog een beoordelingsronde. Daarna kunnen we je vertellen of je behoort tot de drie prijswinnaars. Kort daarna vindt de prijsuitreiking plaats. Daarom willen we je nu alvast vragen om tijd in je agenda te reserveren voor het in ontvangst nemen van een eventuele prijs op 2 februari in het tijdslot van 14:30-16:00.

Met vriendelijke groet,

Roger en Bart

Challenge managers

26 jan. 2021 om 17.20

 

02-08-22 om 13:49

Bart Bergmans

Beste deelnemer van de kreeftenchallenge, 

Graag willen we u attenderen op het volgende: als vervolg op de kreeftenchallege is sinds vrijdag 19 februari op Tenderned de inschrijving gepubliceerd voor het vervolgtraject met als doel de verdere ontwikkeling en toepassing van een innovatief vangtuig. Dit traject is een samenwerking tussen Hoogheemraadschap Delfland en het Ministerie van LNV. Verdere informatie en alle bijbehorende links vind u in het onderstaande communicatiebericht: 

https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/vervolg-op-challenge-kreeftenvangtuig-van-start 

Met hartelijke groeten,

Bart Bergmans

challenge manager

23 feb. 2021 om 18.42

 

02-08-22 om 13:49

@Bart Bergmans

Bram Molmans

TOF!!!!!

25 feb. 2021 om 16.01

 

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen