Over Winnovatie

Welkom op Winnovatie

 

Winnovatie.nl is een landelijk platform voor de watersector. Hier laten we - als waterschappen en drinkwaterbedrijven - zien aan welke innovaties en pilots we met elkaar samenwerken. Dit doen we met elkaar, maar ook met externe partners. Uniek aan Winnovatie.nl is dat je steeds ziet in welk stadium een project zich bevindt. Van onderzoek, tot proof of concept en van pilot tot implementatie. Met één druk op de knop neem je rechtstreeks contact op met de betrokken projectleider en ook eventuele projectpartners staan vermeld.

Behalve de innovatie-etalage vind je op deze website ook challenges. Dit zijn wateruitdagingen waarvoor we bedrijven, kennisinstituten, onderwijsinstellingen, non-profit organisaties en iedereen met goede ideeën, uitdagen om mee te denken. Doe je ook mee?

Ontstaan vanuit gezamenlijke ambitie


Winnovatie.nl is een initiatief van Het Waterschapshuis, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en de Unie van Waterschappen. Het achterliggende idee: door onderzoeken en innovaties centraal te delen, zien we als waterschappen en andere waterbedrijven veel beter van elkaar waar we mee bezig zijn. Heel waardevol, want het is bijvoorbeeld goed denkbaar dat men in Limburg al oplossingen heeft voor vragen waar men zich in Friesland nog het hoofd over breekt en vice versa. Door kennis met elkaar te delen - ook in vroegere stadia van projecten -  hoeft niet ieder voor zich het wiel opnieuw uit te vinden. Bovendien signaleren we dan meer kansen voor samenwerking. Door ervaring en denkkracht te bundelen met elkaar én met ‘de buitenwereld’ komen we tot slimmere, duurzamere en goedkopere oplossingen.


Deelnemers

Deelnemers van Winnovatie zijn op dit moment de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Drents Overijsselse Delta, Fryslân, Hunze en Aa’s, Limburg en Zuiderzeeland. Ook de hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland zijn aangesloten, net als de bredere waterorganisatie Waternet, waar waterschap Amstel Gooi en Vecht deel van uitmaakt. Verder is Het Waterschapshuis aangesloten en de Unie van Waterschappen en STOWA volgen binnenkort. De verwachting is dat de andere waterschappen uiterlijk in 2021 aansluiten. We verkennen ook met drinkwaterbedrijven wat de mogelijkheden zijn.


Platform voor samenwerking

Winnovatie.nl staat niet op zichzelf. De website komt voort uit Winnovatie.ws., een besloten online samenwerkingsplatform dat in 2019 werd gelanceerd. Dit gebeurde na een geslaagde pilot van de drie Brabantse waterschappen De Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta. Het Waterschapshuis werkt nu aan de aansluiting van de andere waterschappen. Inmiddels zijn al 9 van de Nederlandse waterschappen aangesloten. Zij gebruiken Winnovatie als samenwerkingsplatform, ideeënplein en innovatie-etalage. Challenges waarbij ze ook externe partners willen betrekken zie je hier terug op Winnovatie.nl.

Voor wie?


Winnovatie.nl is er zeker niet alleen voor waterschappen en andere waterorganisaties, zoals drinkwaterbedrijven, want water raakt iedereen. We drinken het, we douchen en wassen ermee, we zwemmen erin en we gaan erop uit met de boot. Ondertussen wordt steeds duidelijker dat dit allemaal niet vanzelfsprekend is. Ontwikkelingen zoals de klimaatverandering, allerlei afvalstoffen in het water en de groeiende bevolking zorgen voor uitdagingen. Maar: water biedt ook veel kansen, bijvoorbeeld voor het opwekken van duurzame energie. Om slimme oplossingen te vinden zoeken Winnovatiedeelnemers via challenges op deze website de samenwerking met diverse partners zoals:


Bedrijven en start-ups - Als waterorganisaties werken we graag samen met het bedrijfsleven en dus ook met start-ups. Welke nieuwe oplossingen zien jullie voor onze uitdagingen? En: welke bestaande technologieën zijn mogelijk interessant voor ons?


Kennisinstellingen - Door nieuwe of bestaande kennis slim toe te passen, komen we tot steeds betere oplossingen. Zo is er een continue uitwisseling tussen theorie en praktijk. Als waterorganisaties werken we graag samen met het bedrijfsleven en dus ook met start-ups. Welke nieuwe oplossingen zien jullie voor onze uitdagingen? En: welke bestaande technologieën zijn mogelijk interessant voor ons?


Onderwijs - Studenten hebben vaak verfrissende ideeën die echt het verschil kunnen maken. We nodigen je dan ook van harte uit om met ons mee te denken.


Non-profitorganisaties - In Nederland hebben we veel natuurorganisaties en met ideeën over het waterbeheer. Door samen de juiste vragen te formuleren vinden we uiteindelijk de beste oplossingen.


Frisdenkers van jong tot oud - Of je nu een doorgewinterde waterprofessional bent, beginnend wetenschapper, student, of toevallige voorbijganger: jouw ideeën zijn waardevol. Door onze denkkracht, kennis en ervaring te bundelen komen we samen tot nieuwe oplossingen.

Challenges 


De Nederlandse waterschappen hebben als kerntaak de zorg voor ‘droge voeten’ en voldoende en schoon oppervlaktewater. Drinkwaterbedrijven zorgen, deels vanuit het oppervlaktewater, voor de productie van ons drinkwater. Hoewel elke organisatie specifieke taken en verantwoordelijkheden heeft, bestaat er uiteindelijk natuurlijk maar één watersysteem. Daarom werken we bij het optimaliseren van processen steeds meer samen met elkaar én met allerlei partners. Via de challenges op deze website nodigen we ook bedrijven, start-ups, kennisorganisaties, onderwijsinstellingen, non-profitorganisaties en alle frisdenkers van jong tot oud uit om met ons mee te denken.


Van idee naar praktijk

Challenges kunnen technisch van aard zijn en bijvoorbeeld betrekking hebben op afvalwaterzuiveringen, sluizen en gemalen, maar het kunnen ook vragen zijn rondom thema’s zoals wateroverlast, droogte, ecologie en waterbewustzijn. Kenmerkend aan een challenge is dat er altijd een challenge-eigenaar is met een budget om het beste idee uit te voeren. Een jury beoordeelt de binnengekomen ideeën en de betrokken projectleider zorgt ervoor dat de beste ideeën vervolgens daadwerkelijk van idee naar de praktijk worden gebracht. Voor een optimaal resultaat heeft elke challenge een specifieke vraag. Daarbij wordt duidelijk aangegeven wat het probleem is en wat er wel en niet wordt gezocht. Zo is de kans dat een challenge vruchtbare ideeën oplevert het grootst.


Uitdagingen en kansen

Het belang van samenwerken wordt alleen maar groter door ontwikkelingen zoals de klimaatverandering, de energietransitie, de opkomst van de circulaire economie, de digitale transformatie en terugloop van de biodiversiteit. Al deze uitdagingen – die stuk voor stuk geen ‘eigenaar’ hebben – beïnvloeden het werk in de waterketen. We hebben onder andere te maken met te veel water, te weinig water, medicijnresten in afvalwater en uitdagingen om voldoende drinkwater beschikbaar te hebben. Gelukkig zien we behalve uitdagingen ook veel kansen, bijvoorbeeld voor het terugwinnen van warmte en energie uit oppervlakte- en afvalwater.

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten

Home

Naar boven

vertaling