Subsidie van het Stimuleringsfonds

Nieuwsitem

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is op 1 april 2021 gestart met de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp. Via deze regeling kunnen overheden en (semi)publieke organisaties samen met ruimtelijk ontwerpers subsidie aanvragen voor kortlopende ontwerpend onderzoekstrajecten ter verkenning en versterking van hun ruimtelijke beleid. In totaal verstrekt het fonds circa 200 innovatievouchers ter waarde van €10.000 - €30.000 voor projecten van 1 - 3 maanden waarin bovenstaande partijen samen met belanghebbende partijen onderzoek doen naar de lokale en regionale consequenties van de grote transitieopgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

 

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) heeft tot doel de grote transitieopgaven waar wij als land voor staan op een goede manier vorm en invulling te geven. Op diverse beleidsterreinen zijn grote ambities geformuleerd die allemaal een plek in de ruimte moeten krijgen. In Nederland is die ruimte echter beperkt wat het belangrijk maakt om goed over de inrichting van onze toekomstige leefomgeving na te denken, opgaven en visies op verschillende schaalniveaus met elkaar te verbinden, hierin slimme combinaties en scherpe keuzes te maken en ook beter samen te werken.

Daarom heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp gelanceerd. Deze regeling biedt ruimte aan circa 200 projecten, waarin overheden en (semi)publieke organisaties,zoals gemeenten, provincies, waterschappen, corporaties, zorginstellingen, uitvoeringsorganisaties en overkoepelende samenwerkingsverbanden, samen met ontwerpers en belanghebbende partijen tot nieuwe inzichten, breed gedragen visies en concrete oplossingen kunnen komen.

 

Voorstellen worden geselecteerd naar aanleiding van thematische open oproepen die het fonds volgens onderstaand schema uitschrijft:

In het najaar van 2021 wordt deze reeks nog eens herhaald, zodat het Stimuleringsfonds in 2021 in totaal acht open oproepen uitschrijft. Aanvragen kunnen gedurende de drie maanden dat een oproep open staat worden ingediend, uitslag volgt binnen 6 weken.

Het fonds ondersteunt de geselecteerde projecten zowel financieel als inhoudelijk. Zo stimuleert ze kennisuitwisseling tussen projecten door middel van bijeenkomsten, waarin de voortgang wordt besproken en lessen gedeeld, ook kan men verdiepende lezingen volgen. Organisaties die nog weinig ervaring hebben met ontwerpend onderzoek, kunnen hier zo op een laagdrempelige manier kennis mee maken. Met deze regeling wil het Stimuleringsfonds het ruimtelijke beleid op alle schaalniveaus met elkaar verbinden, de positie van ontwerp daarin versterken en het opdrachtgeverschap voor ontwerpend onderzoek bevorderen.

Interesse?
Bezoek
onze programmapagina voor meer informatie, stuur een mail naar voucherregeling@stimuleringsfonds.nl of bel met 010-310 79 37.

 

Op de hoogte blijven?

Bent u geïnteresseerd in de resultaten en inzichten die uit de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp en het gelijknamige Actieprogramma voortkomen en blijft u graag op de hoogte van verdiepende lezingen, masterclasses en werkbijeenkomsten? Schrijft u dan hier in voor de nieuwsbrief 'De nieuwe ruimte'.

 

Met vriendelijke groet,

Team VRO

 

Gepubliceerd

02-06-2021

Meer Nieuws

Bekijk alle Nieuwsitems

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met auteur

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Nieuws

Naar boven

vertaling