Drie ideeën winnen STOWA challenge

Nieuwsitem

STOWA heeft in samenwerking met Waternet de Winnovatie challenge ‘Warmte winnen en fosfor verwijderen uit oppervlaktewater: twee vliegen in een klap?’ georganiseerd. Hiermee heeft STOWA ideeën vergaard over hoe je thermische energie uit oppervlakte (TEO) en fosforverwijdering kunt combineren op een ecologisch en economisch aantrekkelijke manier. Uit de totaal 17 ingediende ideeën heeft de jury drie winnaars gekozen.

 

De 3 winnaars

Drie ideeën sprongen er volgens de negenkoppige jury uit. De ideeën hebben ieder hun sterke punten en zijn daarom door de jury ‘alle drie even goed’ bevonden: een 3 dubbel gedeelde eerste plaats dus! De winnaars ontvangen ieder een prijs van 600 euro. Marco van Schaik, jurylid: “De jury was verrast door de verscheidenheid aan ideeën. De challenge heeft bouwstenen opgeleverd die in een vervolg verder uitgewerkt en gecombineerd kunnen worden. Daarmee is een belangrijke aanzet gegeven in de zoektocht naar het combineren van TEO met verbetering van waterkwaliteit en ecologie.”

 

Het idee ‘Aquathermie en Bioreactor, 2 handen op 1 buik’ van student Watermanagement Chiel van de Voorde, is gebaseerd op de Nutreact bioreactor, waarin nutriënten als een slijmachtige substantie worden geoogst op biologisch afbreekbare cardridges. In het idee ‘Een drijvende filterbak met driehoeksmosselen’ van SamenWarm wordt de fosfor uit het water gefilterd door mosselen, die op hun beurt geoogst worden en nuttig ingezet kunnen worden. Het idee ‘Fosfaatvrije thermische Energiewinning met BioPhree’ van Aquacare gaat uit van de adsorptietechnologie BioPhree, waarmee bewezen zeer lage fosforconcentraties gehaald kunnen worden.

 

Image

Etteke Wypkema reikt namens STOWA een prijs uit aan winnaar Pim de Jager van Aquacare

 

Prijswinnaars Jarno van Westreenen (l) en Herbert Prins (r) van SamenWarm

 

Student Watermanagement Chiel van de Voorde (r) diende een winnend idee in met ondersteuning van Mark den Dubbelden (l) van Dutch Water Tech

 

Vervolg

Deze challenge heeft ideeën gegenereerd voor een conceptueel systeemontwerp. In het vervolg gaat STOWA onderzoeken wat er nodig is om de concepten uit te werken tot haalbare oplossingen. Het haalbaarheidsonderzoek wordt vormgegeven in samenspraak met de indieners van de drie winnende ideeën.

 

Achtergrond Challenge

In het Nationale Klimaatakkoord is vastgelegd dat woningen en gebouwen in het jaar 2050 grotendeels aardgasvrij moeten zijn. Oppervlaktewater heeft grote potentie om in de warmtevraag te voorzien. We zien dan ook een sterke stijging in interesse om thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) toe te passen. Ons oppervlaktewater bevat veel voedingsstoffen zoals fosfor en stikstof. Deze stoffen hebben een negatief effect op de biodiversiteit in het water. Om de waterkwaliteit goed te houden is het verminderen van fosfor het meest effectief.

 

Bij het toepassen van TEO wordt water verpompt door filters en over warmtewisselaars. Dit kan schadelijk zijn voor de ecologie in het water. Maar het verpompen van dat water biedt mogelijk ook kansen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Aan slimme koppen is gevraagd mee te denken om het fosfor bij de TEO-installatie te verwijderen zodat het niet meer terugkomt in ons water. Want dan kunnen we het opgepompte water in stedelijk gebied met een betere kwaliteit lozen dan we hebben onttrokken. Op die manier gaan schone energie en verbetering van de ecologie hand in hand!

Meer Nieuws

Bekijk alle Nieuwsitems

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met auteur

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Nieuws

Naar boven

vertaling