WaterQi: "Het water stinkt niet meer en er zwemmen visjes in het water"

Inzending voor challenge:
Waterinnovatieprijs categorie: Gezond water en gezonde bodem

WaterQi: "Het water stinkt niet meer en er zwemmen visjes in het water"

"Mijnheer, er zitten weer visjes in de sloot!"De WaterQi is een innovatieve installatie die zuurstof in het water brengt en milieu verstorende stoffen uit het water haalt. De WaterQi produceert zeer kleine luchtbelletjes. De zuurstof die in de luchtbelletjes aanwezig is, lost langzaam op in het water en wordt gebruikt voor allerlei biologische en chemische processen. De WaterQi produceert een scheidingsschuim dat wordt afgevangen en verwijderd. Het schuim bevat nutriënten en andere stoffen die het biologisch evenwicht verstoren die met het schuim uit het water kunnen worden verwijderd. Baggerlagen mineraliseren sneller door de inzet van de WaterQi.

Vragen en antwoorden:

 • 1. Welk probleem lost jouw innovatie op?
  Ieder waterschap kent ze wel; watergangen waar de kwaliteit al sinds lange tijd een probleem is door bijvoorbeeld stilstaand, voedselrijk water, een tekort aan zuurstof en riool overstorten. Er zijn veel maatregelen geprobeerd, vaak zonder succes. Het water stinkt en heeft een zeer slechte ecologische kwaliteit. Vissen zie je nauwelijks. De belevingswaarde is minimaal en de waterkwaliteit leidt tot klachten. De WaterQi werkt als een in-situ oppervlaktewaterzuivering. De minuscule zuurstofbelletjes van de WaterQi zijn de sleutel voor een betere waterkwaliteit. Het water is zichtbaar helder, het stinkt niet meer en er worden vissen en waterplanten gezien. De pilot is ingezet voor twee jaar.
 • 2. Wat is er vernieuwend aan jouw innovatie?
  De WaterQi produceert minuscule zuurstofbelletjes. Die blijven lang in het water zweven en lossen langzaam op. Waterdieren hebben hierdoor zuurstof om te overleven, zaden kunnen ontkiemen en bacteriën kunnen onder andere sulfiden, broeikasgassen en ammonium omzetten in minder schadelijke verbindingen. De waterbodem breekt op natuurlijke wijze af en de stankoverlast verdwijnt. De WaterQi roomt schuim af met een hoge concentratie meststoffen, organische verbindingen en milieuvreemde stoffen. De WaterQi pompt met een gering debiet water rond. Stromend water neemt meer zuurstof op en verspreidt zich beter door de waterkolom. Microstratificatie wordt doorbroken. Het onderwaterleven krijgt direct een boost en overleven overstortgebeurtenissen.
 • 3. Wat levert jouw innovatie op?
  Om overlast van stilstaande en voedselrijke watergangen tegen te gaan wordt meestal gebaggerd en er wordt gezorgd dat water rond kan stromen. Voor dit doorstromen worden pompen gebruikt en/of verbindingen gegraven tussen verschillende watergangen. Het saneren van overstorten is vaak een zeer kostbare aangelegenheid. Dit opgeteld kan al snel enkele tonnen, tot zelfs meer dan een miljoen euro gaan kosten. Of dit het gewenste effect oplevert, is vaak onzeker. Ook voor de WaterQi moet een investering gedaan worden en het apparaat moet ingeregeld en onderhouden worden. Dit is echter wel goedkoper dan conventionele methodes. Daarnaast is de kans op succes veel groter. In de bijgevoegde presentatie is een overzicht van de resultaten weergegeven.
 • 4. Wat is er duurzaam aan jouw innovatie?
  De WaterQi draagt bij aan het zelfherstellend vermogen van watergangen, zorgt voor een gezonder aquatisch ecosysteem en vergroot de biodiversiteit. Bij slecht functionerende watergangen komen veel broeikasgassen vrij. De WaterQi reduceert de CO2-footprint doordat er andere biologische processen leidend worden en er veel minder schadelijk methaan en lachgassen wordt uitgestoten. De WaterQi is gemaakt van recyclebaar kunstof. Het huidige prototype gebruikt 240 W/uur, vergelijkbaar met 3 gloeilampen van 80 W. Bij een verdere doorontwikkeling van de WaterQi is het mogelijk hiervoor ter plaatse duurzame (zonne)energie op te wekken.
 • 5. Op welke manier is jouw innovatie een voorbeeld van excellente samenwerking?
  Delfland is opdrachtgever van de pilot met de WaterKwaliteitsimpuls B.V in Hoek van Holland. Delfland levert ook ecologische kennis. De gemeente Rotterdam verzorgt de aansluiting op het elektriciteit en doet aanpassingen in de openbare ruimte, de watergang en het rioolstelsel om het effect van de WaterQi effectief te kunnen monitoren. WaterKwaliteitsimpuls volgt de pilot op de voet en stuurt waar nodig bij en wordt daarbij ondersteund door MH Waterzaken. Aquon verzorgt de bemonstering en analyse die vervolgens door Delfland wordt geïnterpreteerd. Met Deltares is contact gezocht om een onderzoekstraject op te starten voor een betere wetenschappelijke onderbouwing. Het zou interessant zijn als meerdere waterschappen hierbij willen aansluiten.
 • Aanvullende informatie

  www.waterqi.nl

   www.mhwaterzaken.nl

   WaterQi - Delfland (hhdelfland.nl)

  Film ter gelegenheid van de plaatsing van de WaterQi met hoogheemraad Marcel Belt. https://youtu.be/I7k1t9fmIZA

  Film met onderwater beelden van 3 momenten. Eerste moment kort na een riooloverstortgebeurtenis.  Tweede moment een week na de overstortgebeurtenis en het derde moment in september. https://www.youtube.com/watch?v=f0nclO3MGpY

   https://www.schiedamsnieuws.nl/nieuw-apparaat-voor-zuurstof-in-sloten-hoek-van-holland/ 

  https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/innovatieve-waterqi-zorgt-voor-leven-in-sloot-hoek-van-holland

  https://wos.nl/fragmenten/video/waterqi-moet-waterkwaliteit-verbeteren 

  Als de film in de bovenstaande link niet start, klik dan de onderstaande link aan.

   https://1ab3dwyh2pgi.b-cdn.net/c7227a08-a6c1-45a0-8ac0-d0f9a72f818f_1080.mp4 

   https://www.winnovatie.nl/innovatie/waterqi-zuurstofloosheid-bestrijden-met-speciale-zuurstofpomp

   

Bijlagen:

 • Werking WaterQi.mp4
 • WaterQi winnovatie.pptx
 • Baars 14-09.JPG
 • Winnovatie.jpg
 • Baars 14-09.JPG
 • Doorzicht 9 april.JPG
 • Doorzicht 7 mei.JPG
 • WaterQi winnovatie.pptx
 • WaterQi loop mee door de waterpartij.mp4

Klik hier om de bijlagen te downloaden en reacties te bekijken.

Ingediend

29-09-2021

Ingediend door

Hoogheemraadschap van Delfland, MHWaterzaken en WaterQi B.V.

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Challenges

Naar boven

vertaling