Superkritische watervergassing: “De missing link technologie naar een duurzame samenleving”

Inzending voor challenge:
Waterinnovatieprijs categorie: Klimaatneutraliteit

Superkritische watervergassing: “De missing link technologie naar een duurzame samenleving”

SCW heeft als eerste bedrijf ter wereld op industriële schaal een super kritische watervergassings fabriek gebouwd. Water is superkritisch boven 375 oC en 221 bar, hierdoor ontleden alle natte organische reststromen in een syngas dat katalytisch kan worden omgezet in groengas of groen waterstof. SCW heeft ongeveer 280 miljoen SDE subsidie beschikt gekregen voor productie van groen gas. Op dit moment wordt de fabriek in Alkmaar afgebouwd en opgestart op crude glycerol en wordt getest met andere reststromen. In de komende 5 jaar wil SCW met haar partner Gasunie een half miljard m3 (20 Pj) groengas productiecapaciteit realiseren. Daarnaast heeft SCW een CCU technologie ontwikkeld waarmee CO2 wordt vastgelegd in nuttige producten.

Vragen en antwoorden:

 • 1. Welk probleem lost jouw innovatie op?
  Er is geen duurzame technologie voor de verwerking van natte problematische organische stromen. Drogen en verbranden is te duur en niet duurzaam. Zuiveringsslib wordt nu nog verbrand maar kan met deze technologie in één stap volledig worden omgezet in groen gas waarbij de CO2 wordt vastgelegd in nuttige carbonaat poeders (oa groen cement). Tevens worden zware metalen teruggewonnen. Het proces is ook geschikt voor vergassing van plastic wat veelal via onze watergangen de zee in gaat. Voor plastic moet er wel water worden toegevoegd dat kan bijvoorbeeld door een blend te maken met ons slib. Waarvoor zouden we dan nog vergisten? Uiteindelijk biedt deze technologie de kans de hele rwzi veel eenvoudiger en schoner in te richten.
 • 2. Wat is er vernieuwend aan jouw innovatie?
  In 2016 leerde HHNK SCW kennen, toen waren het een zestal mensen die een pilot bedreven in een gehuurde ruimte. Nu staat er een eigen fabriek met meer dan 50 tot op het bot gemotiveerde werknemers met uitgebreide labfaciliteiten en vindt de opstart plaats. Gaandeweg zijn Gasunie, PPGM en Invest.nl als aandeelhouders ingestapt en is SDE subsidie verkregen. De komende jaren worden enorm spannend. SCW wil heel graag proeven doen met zuiveringsslib daartoe zijn inmiddels 8 waterschappen uitgenodigd voor een bezoek in oktober. Dan willen we tot een proevenprogramma komen. Maar dit gaat verder dan slib vergassen. De CCU technologie is voor waterschappen veel belangrijker. Het is dan wel belangrijk om verder dan alleen taakgericht te gaan denken!!
 • 3. Wat levert jouw innovatie op?
  De policy van SCW is om fabrieken te bouwen boven op het hoge drukgas netwerk. Hierdoor kan zonder compressiekosten het gas in het 70 bar netwerk van Gasunie worden ingevoegd waar onbeperkte buffercapaciteit aanwezig is. Het overall proces inclusief CCU technologie is niet CO2 -neutraal maar zelfs CO2 negatief en zal naar verwachting goedkoper zijn dan conventionele verwerking van (natte) reststromen. Er blijft geen digistaat over omdat alles naar moleculen wordt omgezet en reststromen hoeven niet eerst te worden gedroogd wat veel CO2 uitstoot en energiekosten bespaart. Dit zal in een proevenprogramma nader worden onderzocht, samen met de ervaringen van de huidige opstart met crude glycerol. Maar de (duurzaamheids)potentie is giga.
 • 4. Wat is er duurzaam aan jouw innovatie?
  Subkritische en superkritische processen gaan een essentiële rol spelen bij de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie. Verbranden is eindig en processen als conventioneel vergassen, pyrolyse etc. zijn al jaren veelbelovend maar breken niet door. Plastic recycleren in bermpaaltjes is een tijdelijke oplossing, omzetten in groen gas onder vastlegging van CO2 in nuttige producten is next level. SCW is bezig om o.a. groen cement te maken, cement is verantwoordelijk voor 5% van de mondiale CO2 emissie. Het groene gas gaat de chemie in om eventueel weer maagdelijk plastic te maken of andere nuttige producten. Naast methaan kan ook gestuurd worden op andere waardevolle gassen zoals bijvoorbeeld waterstof of etheen.
 • 5. Op welke manier is jouw innovatie een voorbeeld van excellente samenwerking?
  HHNK probeert al 2 jaar andere waterschappen te bewegen om onderzoek te gaan doen met SCW. Het is best lastig om andere waterschappen te overtuigen dat er momenteel in Alkmaar iets unieks aan het gebeuren is. Dit gaat veel verder dan zuiveringsslib superkritisch vergassen. Waterschappen verhogen voor miljarden de dijken door de CO2 die wij als mensheid uitstoten. Als zich dan zo'n uniek bedrijf als SCW aandient wat organische reststromen in een keer en volledig kan omzetten in groen gas gecombineerd met een technologie die CO2 vastlegt in nuttige producten dan moeten de waterschappen toch mee willen doen aan zo'n ontwikkeling? Of het gaat lukken dat gaan we zien, maar als het iemand lukt dan is het SCW en dan gaat dit de hele wereld over.
 • Aanvullende informatie

  www.scwsystems.com

  www.gasunie.nl/projecten/superkritische-watervergassing

  www.invest-nl.nl/portefeuille/scw-systems

  www.pggm.nl/persberichten/PFZW-investeert-in-revolutionaire-groene-energietechnologie/

   

Bijlagen:

 • Fabrieksterrein SCW.jpg
 • De twee processen van SCW.pdf

Klik hier om de bijlagen te downloaden en reacties te bekijken.

Ingediend

21-09-2021

Ingediend door

George Zoutberg en Ronald Koolen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Challenges

Naar boven

vertaling