Pilot verwijdering microverontreinigingen uit afvalwater met BODAC

Inzending voor challenge:
Waterinnovatieprijs categorie: Gezond water en gezonde bodem

Pilot verwijdering microverontreinigingen uit afvalwater met BODAC

Met deze pilot van waterschap Vechtstromen, WMD Drinkwater, NieuWater BV, WLN en Jotem Waterbehandeling BV onderzoeken we, met financiële steun van het Vechtstromen Innovatiefonds en de STOWA, de potentie van Biological Oxygen Dosed Activated Carbon (BODAC) als techniek voor de verwijdering van medicijnresten uit afvalwater. Op grond van een eerder uitgevoerde haalbaarheidsstudie lijkt de BODAC techniek een zéér interessante (kosteneffectieve) innovatieve technologie voor de verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater. De verwijderingsrendementen voor medicijnresten (gidsparameters) zijn relatief hoog, de kosten en de CO2 footprint zijn relatief laag. Een pilotinstallatie moet aantonen dat deze doelen in de praktijk te realiseren zijn, de technologie verder verfijnen en met conclusies en aanbevelingen komen voor brede toepasbaarheid. In de Puurwaterfabriek te Emmen wordt op dit moment door een breed consortium van partijen deze BODAC pilotinstallatie gebouwd.

Vragen en antwoorden:

 • 1. Welk probleem lost jouw innovatie op?
  Medicijnresten en andere microverontreinigingen in het oppervlaktewater vormen een toenemende bron van zorg. De vergrijzing neemt toe, en daarmee het medicijngebruik. Maar ook onder jongeren stijgt de ‘medicijnconsumptie’. Een deel van de medicijnen belandt met urine en ontlasting in het afvalwater en komt via rioolwaterzuiveringen uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. Op dit moment jaarlijks naar schatting ongeveer 140 duizend kilo. Er zijn serieuze aanwijzingen voor schadelijke effecten aan watergebonden fauna. De BODAC techniek lijkt een zéér interessante (kosteneffectieve) innovatieve technologie voor de verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater.
 • 2. Wat is er vernieuwend aan jouw innovatie?
  Biological Oxygen Dosed Activated Carbon (BODAC) filtratie wordt in de Puurwaterfabriek toegepast als voorzuivering voor omgekeerde osmose (RO). Hoewel BODAC is ontworpen en gebouwd voor het voorkomen van biofouling op RO membranen, blijkt de techniek ook medicijnresten vergaand uit effluent te verwijderen, terwijl de actieve kool sinds de opstart (10 jaar geleden) niet is vervangen. De pilot moet aantonen dat enkelvoudige BODAC filtratie met eenvoudige voorfiltratie en een contacttijd van 16 minuten minimaal voldoet aan de zuiveringsprestaties zoals geformuleerd in het Innovatieprogramma ‘Microverontreinigingen uit RWZI-afvalwater’. Daarnaast beoogt de pilot inzicht te geven in de opstart van BODAC filtratie.
 • 3. Wat levert jouw innovatie op?
  De eerste onderzoeksresultaten suggereren dat BODAC een veelbelovende techniek is voor de verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater omdat: hoge verwijderingspercentages voor geneesmiddelen worden bereikt, een breed scala aan andere organische microverontreinigingen wordt verwijderd, restanten ammonium (tot ca 10 mg/l) wordt verwijderd uit het effluent, de kosten voor BODAC toepassing circa € 0,15 – 0,17 per m3 bedragen en de techniek - als na-zuivering - relatief eenvoudig en breed toepasbaar is in de huidige zuiveringspraktijk. Dit alles maakt de BODAC technologie zeer concurrerend t.o.v. andere technologieën en breed toepasbaar ten behoeve van de afvalwaterzuivering.
 • 4. Wat is er duurzaam aan jouw innovatie?
  De techniek heeft een relatief laag energieverbruik (0,12 – 0,14 kWh/m3),evenals een lage CO2-footprint (<95 g CO2/m3).
 • 5. Op welke manier is jouw innovatie een voorbeeld van excellente samenwerking?
  Dit pilotproject volgt de fieldlab aanpak van het innovatiefonds van Waterschap Vechtstromen waarin een samenwerking wordt bewerkstelligd tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Waterschap Vechtstromen investeert in deze pilot samen met de kennisinstelling STOWA, NieuWater BV (de eigenaar van de BODAC installatie in de Puurwaterfabriek in Emmen),WMD Drinkwater, WLN en Jotem BV. De partijen werken nauw samen met veel ruimte voor nieuwe ideeën en suggesties, ook tijdens de bouw van de pilot installatie en het onderzoek. Met veel aandacht voor de lessen die tussentijds zijn te trekken. Deze worden ook breed gedeeld, omdat de BODAC technologie wordt ontwikkeld voor álle Nederlandse drinkwaterbedrijven en waterschappen.
 • Aanvullende informatie

  BODAC: veelbelovende techniek voor verwijdering geneesmiddelen – NWTR

   Puurwaterfabriek Emmen ontdekt per toeval methode voor verwijderen medicijnresten – NWTR

  Waardevol Water Symposium – NWTR

  Medicijnverwijdering BODAC volop in de belangstelling – NWTR

  BODAC: Biologisch actief koolfilter voorkomt biofouling – NWTR

   

  https://youtu.be/GnjfjKXYMr4 (betreft een mooie animatie van BODAC)

   

   

   

Bijlagen:

 • bodac.jpg
 • upw bedrijfsgebouw.jpg
 • bodac principe.jpg
 • Bodac ketels UPW Emmen.jpg

Klik hier om de bijlagen te downloaden en reacties te bekijken.

Ingediend

29-09-2021

Ingediend door

waterschap Vechtstromen, WMD Drinkwater, NieuWater BV, WLN en Jotem Waterbehandeling BV

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Challenges

Naar boven

vertaling