Het Roterend Kunststof Duikerschot (RKD)

Inzending voor challenge:
Waterinnovatieprijs categorie: Aanpassen aan weersextremen

Het Roterend Kunststof Duikerschot (RKD)

We willen het water in polders, sloten en beken zoveel mogelijk vasthouden en hebben daarom het Roterend Kunststof Duikerschot (RKD) bedacht. Dit is een draaibaar, instelbaar schot dat in een duiker (met kraag aan de bovenstroomse kant) geplaatst wordt. Het RKD is lichtgewicht, niet onderhevig aan slijtage, eenvoudig te plaatsen, milieuvriendelijk, en goedkoop t.o.v. andere oplossingen. Middels het RKD kan het water worden vastgehouden, dan wel gestuurd worden afgevoerd. Hierdoor stijgt het grondwaterpeil en is er minder water nodig voor beregening. Nieuwsgierig? Bekijk dan het korte filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=JplhRM__sbc

Vragen en antwoorden:

 • 1. Welk probleem lost jouw innovatie op?
  De voortschrijdende klimaatverandering zorgt voor grillige weersomstandigheden, zoals extreme neerslag en droogte, met alle gevolgen van dien. Het RKD kan water langer vasthouden, dan wel gestuurd of vertraagd afvoeren. Dit biedt het water in de sloten de kans om te infiltreren en daarmee het grondwaterpeil te verhogen. Met name op de droge zandgronden is dit van belang.Met het RKD kunnen we ook sneller en beter sturen, en daardoor flexibeler inspringen op de wisselende verkeersomstandigheden. Het RKD kan tot op de centimeter nauwkeurig stuwen, en aangelanden kunnen zelf de hoogte aanpassen. Tijdens hevige neerslag biedt het voldoende ruimte voor afvoer van overtollig water. Ook agrariërs en grote terreinbeheerders kunnen een RKD plaatsen.
 • 2. Wat is er vernieuwend aan jouw innovatie?
  - Het RKD is een volledig nieuw product.- Het is toepasbaar in allerlei type watergangen en voor allerlei grootte van duikers (met de kraag bovenstrooms).- Het RKD biedt de mogelijkheid om sneller en beter te sturen, naar gelang de wisselende weersomstandigheden.- De stuwhoogte bij het RKD is nauwkeuriger in te stellen dan bij andere opties zoals stuw met balk, drempels en zandzakken.- Ook aangelanden zoals agrariërs kunnen door het draaibare duikerschot de stuwhoogte gemakkelijk zelf aanpassen, i.t.t. stuwen, dan stelt de beheerder van het waterschap de hoogte in.
 • 3. Wat levert jouw innovatie op?
  - Een gemiddelde kleine stuw kost € 5.000 tot € 25.000 (geautomatiseerd). Een RKD slechts € 200,-.- Het RKD wordt door 1 persoon geplaatst. Andere methoden vragen vaak de inzet van graafmachines en zware menskracht.- Doordat het RKD geen RVS bevat is het minder diefstalgevoelig.- Het RKD wordt in de duiker geplaatst en levert geen belemmering op voor het onderhoud van de watergang.- Het RKD zelf slijt niet, waardoor besparing op capaciteit, op onderhoud en materiaal.- Het RKD kan energiebesparend zijn door ze te plaatsen in duikers in polders om zonder gemaal een streefpeil te behouden. Dit streefpeil zou gedeeltelijk overgenomen kunnen worden door de RKD’s. Minder wegpompen betekent tevens energie besparen.
 • 4. Wat is er duurzaam aan jouw innovatie?
  - Het RKD biedt de mogelijkheid op eenvoudige wijze water vast te houden, de grondwaterreserves aan te vullen, of het water gestuurd af te voeren. Zowel in landelijk als stedelijk gebied.- Het RKD gaat jarenlang mee omdat het niet verslijt, het scheurt niet, vervuilt het water niet.- Het is lichtgewicht te hanteren.- Het RKD bespaart in polders energie, omdat er minder water weggepompt hoeft te worden.Lopende pilot: Het RKD stuwt al geruime tijd 1 meter hoogte aan water over een lengte van 500 tot 600 meter. Ook doorstaat het RKD de hoosbuien goed. Het scheurt niet door de druk van het water en gaat niet kapot. Het vuil van de watergang drijft weg wanneer het water over het duikerschot heen stroomt, dus het vraagt geen extra onderhoud.
 • 5. Op welke manier is jouw innovatie een voorbeeld van excellente samenwerking?
  In samenwerking met de producent CKB Kunststof Installatiebouw is het RKD van idee tot een goed werkend eindproduct ontwikkeld. In samenwerking met de gebiedsbeheerder worden de RKD’s op geschikte locaties in het veld geplaatst en gemonitord. Door samenwerking met de aangelanden kan er flexibeler gestuurd worden op het waterpeil. In overleg met het waterschap kan een agrariër i.v.m. werkzaamheden op het land voor een korte periode zelf de hoogte van het RKD aanpassen. Over de bediening en de aansprakelijkheid worden afspraken gemaakt. Ook grondeigenaren en natuurbeheerders kunnen duikerschotten plaatsen in de watergangen van hun percelen, waardoor met gezamenlijke inzet een mooi netwerk ontstaat dat het water vasthoudt in het gebied.
 • Aanvullende informatie

  Zie voor meer info over het project ook Winnovatie:
  https://www.winnovatie.ws/servlet/hype/IMT?documentTableId=1657402161266940825&userAction=Browse&searchTerm=ZHVpa2Vyc2Nob3Q&templateName=&documentId=23dfa06bcd15d96f553db4fccfee5fc6&searchContextId=372d910f1607f328c203990fe038cf00

  Zie artikel in Waterforum over droogte in Brabant:
  https://www.waterforum.net/onderzoek-brabant-voldoet-niet-aan-europese-regels-bij-aanpak-droogte/?utm_source=Waterforum+Nieuwsbrief&utm_campaign=e5dbb2909b-WaterForum+Nieuwsbrief+803_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_92a303b9df-e5dbb2909b-66552517

Bijlagen:

 • 210310 RKD_foto_duiker.jpg
 • 210908 Foto groot RKD.jpg

Klik hier om de bijlagen te downloaden en reacties te bekijken.

Ingediend

21-09-2021

Ingediend door

Walter van Gerwen, Waterschap De Dommel

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Challenges

Naar boven

vertaling