Waterfabriek Asten

13-09-2021
0 reacties

Met een nieuwe technologie ziet waterschap Aa en Maas kans om het gezuiverde afvalwater van de zuivering in Asten geschikt te maken voor hoogwaardig hergebruik. Denk hierbij aan toepassingen zoals gietwater voor de glastuinbouw of proceswater voor de industrie.

Projectleider

Karin Bertens Zorzano

Projectteam

-

Externe partners

NXF, Van Remmen UV Technology, Jotem Waterbehandeling, Stowa

Organisatie(s)

Aa en Maas

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Thema

Circulaire economie
Schoon water

Technologie

Zuiveringstechnologie

Projectfase

Pilot

Status

Afgerond

Haalbaarheidsstudie Stowa
Uit een haalbaarheidsstudie STOWA (2020-22) blijkt dat met capillaire nanofiltratie een hoge waterkwaliteit behaald kan worden tegen relatief lage kosten (ca. €0,50/m3). Microbiologisch betrouwbaar water met aanvullende verwijdering van vrijwel alle opgeloste deeltjes. Niet álle (organische) microverontreinigingen worden tegengehouden. 

UV en waterstofperoxide
Voor een hoger verwijderingsrendement kan na de membraanfiltratiestap een nabehandeling plaatsvinden met UV en waterstofperoxide. De verwachting is dat we hiermee schoon water kunnen produceren voor genoemde toepassingen. Daarnaast geeft deze hybride opwerking extra robuustheid en bedrijfszekerheid voor het leveren van bacteriologisch en chemisch betrouwbaar water op een kwaliteitsniveau dat drinkwater benadert.

Technisch haalbaar en pilot
Een eerste technische haalbaarheidsstudie van deze technologiecombinatie was in de zomer van 2021. Hieruit bleek dat het gezuiverde effluent veel Na de haalbaarheidsstudie in de zomer van 2021, is een pilot opgestart samen met STOWA, RHDHV in oktober 2021 op rwzi Asten.

Met de pilot onderzoeken we de te behalen waterkwaliteit met de toepassing van twee innovatieve technologieën: capillaire nanofiltratie en UV+H2O2. De verwachting is dat het gezuiverde effluent van hoogwaardige kwaliteit is en ingezet kan worden als industriewater of als voedingswater voor de glastuinbouw. Daarnaast willen we met deze pilot niet alleen aantonen dat het haalbaar is, maar vooral ook betaalbaar. Daarmee zouden we een toekomstbestendig en betaalbaar 'nieuwe' waterbron kunnen bieden. 

Afronding pilot
De metingen zijn in februari 2023 afgerond. Nu zijn we volop bezig met het uitwerken van de resultaten. Het STOWA rapport wordt aan het begin van het vierde kwartaal van 2023 verwacht.

 

Afbeeldingen

Innovatie

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen