Winnovatie - Innovatieplatform van de waterwereld

Innovatie

Waternet is op diverse gebieden volop bezig met innovatie. Omdat samenwerking hiervoor essentieel is, heeft Waternet zich aangesloten bij het platform Winnovatie, een initiatief van Het Waterschapshuis. Via dit platform kunnen waterorganisaties op een laagdrempelige manier innovatiekennis met elkaar uitwisselen. Verder kan het platform worden gebruikt om (innovatieve) ideeën voor specifieke uitdagingen bij elkaar te brengen en te verbeteren. Het is de bedoeling dat behalve waterschappen ook andere partners uit de watercyclus meedoen aan het platform. 

 

Winnovatie bestaat uit de volgende twee onderdelen: 

  • winnovatie.ws: Op dit besloten ‘social-media-achtige’ platform kunnen medewerkers van aangesloten waterorganisaties elkaars innovatieprojecten bekijken en erop reageren. Ook kunnen crowdsourcing-challenges worden gestart, waarbij men wordt uitgenodigd om met innovatieve ideeën te komen voor een specifieke uitdaging. Voor zowel de innovatieprojecten als de crowdsourcing-challenges behouden we de controle over wie welke content te zien krijgt. Dit platform draait op het softwarepakket Hype Enterprise, dat wereldwijd door veel organisaties wordt gebruikt.

  • winnovatie.nl: Deze openbare website is gekoppeld aan het Winnovatie-platform en is toegankelijk voor iedereen. Geselecteerde innovatieprojecten worden op deze website aan de buitenwereld getoond, zodat ook leveranciers, belanghebbenden, bewoners en andere geïnteresseerden op de hoogte zijn van de innovatie-activiteiten binnen de waterwereld. Daarnaast kan iedereen via de website meedoen aan openbare crowdsourcing-challenges.

     

 

 Een crowdsourcing-challenge van Waternet op Winnovatie 

 

Meerdere doelen 

Met de aansluiting bij Winnovatie heeft Waternet de volgende doelen voor ogen: 

  • versterken van de samenwerking en kennisuitwisseling met externe partners 

  • de denkkracht van alle Waternet-medewerkers beter benutten 

  • innovatie- en onderzoeksprojecten meer zichtbaarheid geven 

  • meer grip krijgen op het eigen innovatieportfolio. 

Uiteindelijk leidt dit tot een grotere betrokkenheid bij het innoveren door zowel Waternet-medewerkers als externe stakeholders en tot een verhoging van het innovatieve vermogen. 

 

Samenwerking 

Bij de implementatie van het platform wordt samengewerkt met Het Waterschapshuis en met alle waterorganisaties die op het platform zijn aangesloten. Als watercyclusbedrijf zet Waternet zich extra in om naast waterschappen ook de andere partners uit de watercyclus te laten meedoen, te beginnen bij de drinkwaterbedrijven. 

 

Aanpak 

Omdat het succes van een platform staat of valt met het enthousiasme van de gebruikers wordt bij het implementeren van Winnovatie veel aandacht besteed aan de communicatie naar de Waternet-collega’s toe. Verder wordt met de IT-collega’s samengewerkt om het platform zo laagdrempelig mogelijk te laten aansluiten op de systemen van Waternet. 

Gepubliceerd

03-09-2020

Laatst bijgewerkt

12-01-2021

Status

Implementatie/Uitrol (lopend)

Projectleider

Bart Bergmans

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Projectblog

Updates

2020-12-17 13:49:29
bart.bergmans@waternet.nl

In 2020 is Winnovatie binnen Waternet gelanceerd en zijn onder andere 6 interne crowdsourcing-challenges afgerond, waarin de denkkracht van alle collega’s is benut om Waternet-brede uitdagingen op te lossen. 

In 2021 worden Waternet-overstijgende challenges georganiseerd om ook van de denkkracht van de buitenwereld gebruik te maken en de samenwerking met onze waterpartners te vergroten. Daarnaast wordt de interne en externe communicatie van Winnovatie verbeterd, waarmee de zichtbaarheid van, en betrokkenheid bij, Onderzoek & Innovatie wordt vergroot.

Winnaars van de recente crowdsourcing-challenges rondom de coronacrisisMeer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Linked

Neem contact op

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Aanmelden

Inloggen Mislukt

Contact met projectleider

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling