Wider Uptake - Restmaterialen uit de watercyclus circulair (her-)gebruiken

Innovatie

Wider Uptake is een Europees stimuleringsproject. In Nederland werkt Waternet samen met NPSP en de TU Delft aan de ontwikkeling en productie van bio-composieten op basis van restmateriaal uit de watercyclus (zoals calciet en cellulose) en van het waterschap (riet en bermgras). Waternet gaat de geproduceerde bio-composietmaterialen zelf toepassen en demonstreren onder meer als beschoeiingsmateriaal. Waternet draagt daarmee bij aan de circulaire inzet van restmaterialen uit de waterkringloop en het verlagen van haar eigen primaire grondstoffenverbruik.

 

 

Leverancier van restmaterialen

Om restmaterialen zoals calciet uit drinkwater, cellulose uit afvalwater of oeverplanten/gras van wateren of dijken te kunnen toepassen als constructiemateriaal is productontwikkeling nodig. Hiermee is al enige ervaring opgedaan. Met riet en calciet worden bijvoorbeeld al buitenmeubilair en verkeersborden gemaakt.

Wider Uptake is een publiek-private samenwerking dat als doel heeft opschaling mogelijk te maken van oplossingen voor terugwinning en hergebruik van grondstoffen uit de watercyclus volgens principes van de circulaire economie. De Nederlandse bijdrage richt zich op de beschikbaarheid en toelevering van voor bio-composiet geschikte grondstoffen, de eigenschappen en productie van duurzame composietmaterialen en een demonstratie van kansrijke producttoepassingen. De reikwijdte van deze activiteiten maakt het mogelijk te kijken naar keteninrichting, kostenefficiëntie, duurzaamheidsbijdrage en gezondheidsaspecten. Andere EU-partners gaan bijvoorbeeld aan de slag met het hergebruik van slib, afvalwater en het terugwinnen van grondstoffen zoals koolstof en fosfaat. De kennisuitwisseling daarover vindt nationaal, maar ook internationaal plaats.

De rol van Waternet in Wider Uptake is die van leverancier van restmaterialen en afnemer en gebruiker van eindproducten. Waternet zal onder meer een proefopstelling inrichten voor het gebruik van bio-composiet als beschoeiingsmateriaal ter vervanging van onder andere hardhout.

Samenwerking

In de Nederlandse casus wordt samengewerkt met NPSP, het bedrijf dat duurzame composieten ontwikkelt en er producten van maakt, en met de TU Delft. In het Wider Uptake-subsidieproject doen ook partners mee uit Noorwegen, Tsjechië, Italië en Ghana. Die werken bijvoorbeeld aan het inzetten van fosfaat dat uit afvalwater is teruggewonnen en aan het inzetten van afvalwater voor irrigatie.

Planning

Het gaat om een vierjarig project, waarbij voor Waternet het meeste werk zit in het tweede deel van die periode, waarin test- en demonstratieactiviteiten van bio-composietproducten plaatsvinden.

Circulaire economie

Gepubliceerd

30-09-2020

Laatst bijgewerkt

19-11-2021

Status

Pilot (lopend)

Bedrijfsfunctie

-

Technologie

-

Thema

Circulaire economie

Projectleider

Peter van Gilst

Teamleden

-Enna Klaversma
Tim Pelsma

Deelnemers

Waternet

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Projectblog

Updates

05-01-2021

Wider Uptake is in 2020 gestart! NPSP, TU Delft en Waternet werken goed samen en hebben regelmatig overleg. De voorbereidingen voor het leveren van materiaal zijn getroffen en ook is er data aangeleverd aan de onderzoekers van de TU Delft. In 2021 zal echt begonnen worden met het maken van het biocomposiet en het organiseren van een geschikte demolocatie voor toepassing ervan binnen het Waternetwerkgebied. 

30-07-2021

De projectactiviteiten beginnen nu - medio 2021 - te lopen. De bio-composietontwikkeling is goed op weg, er wordt een onderzoek gestart naar kwaliteit in de toelevering van grondstoffen (in het bijzonder die van natuurlijke vezels) en er is een locatie gekozen voor de proef met beschoeiingsmateriaal. Binnenkort (augustus 2021) volgt een Winnovatie challenge met een oproep voor bruikbare productideeën voor bio-composiettoepassingen als mogelijke aanvulling van het demonstratieprogramma.

16-09-2021

De challenge 'Welke producten kunnen ontwikkeld worden met bio-composiet?" loopt. Nieuwe ideeen kunnen t/m 22 september worden ingediend, daarna staat de challenge nog een week open voor reacties en aanvullingen. Doe je mee?

17-10-2021

NPSP heeft een fraaie bijdrage geleverd aan de Exploded View Beyond Building, een tentoonstellingspaviljoen op ware grootte van een huis dat volledig is opgetrokken uit bio-based materialen. Het betreft een buitengevel met 3D gevormde tegels van bio-composiet die gemaakt zijn van onder meer riet van het waterschap, cellulosevezels uit de waterzuivering en calciet uit het drinkwaterproces met een toevoeging van natuurlijke kleurstoffen van blauwalg en indigo. Een mooie exponent van de mogelijkheden met het gebruik van reststromen uit de watercyclus (planten, afvalwater en drinkwater) en daarmee een eerste tastbare resultaat van de samenwerking met Waternet in Wider Uptake! 

Het paviljoen is t/m 24 oktober te zien op de Dutch Design Week in Eindhoven en daarna onder meer van 14 april tot 9 oktober op de Floriade in Almere.

19-11-2021

Winnaars van de bio-composiet challenge

De winnende ideeën van de challenge ‘welke producten kunnen ontwikkeld worden met bio-composiet’ zijn bekend en de winnaars zijn daar feestelijk voor bedankt en beloond.

De winnaars v.l.n.r.: Mohammad Darwish (Waternet),Thomas Koomen (De Haagse Hogeschool),Daan van Mierlo (Delfland),Bas Rem (Delfland) en Peter Otten (Waternet) tijdens de uitreiking van de bloemen en een dienblad gemaakt van bio-composiet.

De jury selecteerde drie ideeën die op korte termijn verder worden onderzocht op haalbaarheid en levensvatbaarheid. Als het kan zullen deze productideeën in het project Wider Uptake worden gerealiseerd en gedemonstreerd.

Dit zijn de winnende ideeën:

  1. Het idee hergebruik van bio-composiet van Peter Otten eindigde op de eerste plaats. Zijn idee wordt gezien als een uitdagende, waardevolle en kansrijke producttoepassing binnen en buiten Waternet. Peter's idee is om te onderzoeken of het mogelijk is om van bio-composiet putdeksels te maken als duurzame vervanging van gietijzer en licht van gewicht.
  2. Het idee watersteiger of vlot van bio-composiet van Mohammad Darwish eindigde op de tweede plek. De jury vond het idee van loop- en dek-planken van bio-composiet goed passend bij andere toepassingen in de openbare ruimte en uit te breiden naar de particulier/ consument. Voor demonstratie van deze toepassing zoeken we een project binnen het Waternetgebied.
  3. Het idee leren met bio-composiet van Bas Rem en Daan van Mierlo eindigde op de derde plaats. Geïnspireerd door de collegebanken waar ze zelf nog regelmatig in zitten, kwamen ze op het idee om van bio-composiet collegebanken te maken. Dit idee sprak de jury vooral aan vanwege de mogelijkheid om de jeugd zo kennis te laten maken met duurzame materialen.

Creativiteitsprijs

Thomas Koomen ontving een creativiteitsprijs met het idee de regenschutting van bio-composiet te maken. Dit is een schutting en regenopslag in één. De motivatie van Thomas was voornamelijk dat reststoffen van Waternet weer ingezet zouden moeten worden voor producten die gebruikt kunnen worden in de watercyclus. De jury waardeerde zijn inzending op kwaliteit en de verbinding met de thema’s duurzaamheid en water. Zijn idee is echter al in diverse uitvoeringen op de markt. Met het oog op de prijsstelling van bestaande producten en een investering die nodig is voor een uitvoering met bio-composiet oordeelde de jury dit productidee als risicovol om nu op de markt te brengen.

Volgende stappen

Waternet en NPSP gaan de eerste drie winnende ideeën verder uitwerken en onderzoeken of deze binnen het project Wider Uptake gerealiseerd kunnen worden.

We willen alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun waardevolle input en innovatieve ideeën. Samen zijn we slimmer!

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling