Wider Uptake - Restmaterialen uit de watercyclus circulair gebruiken

Innovatie

Wider Uptake is een Europees subsidieproject. In Nederland werkt Waternet samen met NPSP en de TU Delft aan de productie van biocomposiet vanuit restmateriaal uit de watercyclus (zoals calciet, maaisel, riet en cellulose). Waternet gaat het geproduceerde biocomposiet toepassen als beschoeiingsmateriaal of voor steigerdelen, en dat moet een grootschalige demonstratielocatie worden. Waternet draagt daarmee bij aan de circulaire inzet van restmaterialen uit de watercylus en het verlagen van haar eigen primaire grondstoffenverbruik.

 

 

Leverancier van restmaterialen

Om restmaterialen zoals calciet uit drinkwater, cellulose uit afvalwater of oeverplanten/gras van wateren of dijken te kunnen toepassen als constructiematerialen is productontwikkeling nodig. Inmiddels is al enige ervaring opgedaan. Met riet en calciet kunnen biocomposieten bankjes worden gemaakt. Wider Uptake is een publiek-private samenwerking, waarbij de materiaaleigenschappen, de productie van sterke materialen, de kosteneffectiviteit en de logistiek samenkomen. Het doel van de samenwerking is veelbelovende circulaire toepassingen marktrijp te maken. Nederland focust zich op het maken van nieuwe sterke materialen. Andere EU-partners gaan bijvoorbeeld aan de slag met het hergebruik van slib, afvalwater en het terugwinnen van grondstoffen zoals koolstof en fosfaat. De kennisuitwisseling daarover vindt nationaal, maar ook internationaal plaats. Waternet zit in Wider Uptake als leverancier van restmaterialen en zal een demonstratiebeschoeiing gaan plaatsen van biocomposiet, ter vervanging van onder andere hardhout of andere gangbare beschoeiingsmaterialen.

 

Samenwerking

In de Nederlandse casus wordt samengewerkt met NPSP, het bedrijf dat biocomposiet ontwikkelt en er producten van maakt, en met de TU Delft. In het Wider Uptake-subsidieproject doen ook partners mee uit Noorwegen, Tsjechië, Italië en Ghana. Die werken bijvoorbeeld aan het inzetten van fosfaat dat uit afvalwater is teruggewonnen en aan het inzetten van afvalwater voor irrigatie.

 

Planning

Het gaat om een vierjarig project, waarbij voor Waternet het meeste werk zit in het tweede deel van die periode, waarin de testlocatie met het biocomposiet moet worden ingericht.

Gepubliceerd

30-09-2020

Laatst bijgewerkt

07-01-2021

Status

Pilot (lopend)

Projectleider

Tim Pelsma

Deelnemers

Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)NPSP, Technische Universiteit Delft

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Projectblog

Updates

2021-01-05 14:32:46
enna.klaversma@waternet.nl

Wider Uptake is in 2020 gestart! NPSP, TU Delft en Waternet werken goed samen en hebben regelmatig overleg. De voorbereidingen voor het leveren van materiaal zijn getroffen en ook is er data aangeleverd aan de onderzoekers van de TU Delft. In 2021 zal echt begonnen worden met het maken van het biocomposiet en het organiseren van een geschikte demolocatie voor toepassing ervan binnen het Waternetwerkgebied. Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Linked

Neem contact op

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Aanmelden

Inloggen Mislukt

Contact met projectleider

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling