Waterkwaliteitsstresstest stadswater

Innovatie

Het doel van de ontwikkeling van de waterkwaliteit stresstest is om het thema waterkwaliteit te agenderen in de klimaatdiscussie.

 

Aandacht nodig voor waterkwaliteit in de klimaatadaptatie strategieën

Klimaatverandering heeft invloed op de kwaliteit van het stedelijk oppervlaktewater. Tegelijkertijd neemt de druk op het water toe door de steeds warmere, drogere en langere zomers waarin we steeds meer willen recreëren in en op het water maar ook de watervraag voor bijvoorbeeld de landbouw toeneemt. Momenteel worden er overal in het land adaptatiestrategieën opgesteld hoe we om willen gaan met klimaatverandering.  Hierin vind je vaak het woord waterkwaliteit maar hier worden geen concrete acties aan gekoppeld. De reden die hiervoor wordt gegeven is vaak dat waterkwaliteit te ingewikkeld is.

Stresstest maakt de consequenties van klimaatverandering op waterkwaliteit inzichtelijk

Een aantal aspecten van waterkwaliteit kunnen echter prima inzichtelijk gemaakt worden. Hetzij kwalitatief, welke processen zullen optreden, hetzij kwantitatief, in welke mate zullen deze processen optreden. Dit is precies wat de waterkwaliteit stresstest gaat doen.  En daarnaast kijkt de waterkwaliteit stresstest niet alleen naar de ecologische waterkwaliteit maar ook naar de belevingswaarde en de volksgezondheid.

Hiermee willen we het onderwerp waterkwaliteit in de klimaatdiscussie kunnen agenderen zodat we nu de juiste maatregelen kunnen nemen om problemen in de toekomst te voorkomen. Maar ook om te voorkomen dat we met maatregelen die we nemen om andere klimaatproblemen te mitigeren juist problemen voor de waterkwaliteit creëren.

De ontwikkeling van de waterkwaliteit stresstest is een samenwerking van 5 waterschappen, 2 gemeenten en de STOWA.

Gepubliceerd

25-11-2020

Laatst bijgewerkt

26-11-2020

Status

Onderzoek/Verkenning (lopend)

Projectleider

Sita Vulto

Deelnemers

Stichtse RijnlandenSTOWA, Tauw, Gemeente Utrecht, Gemeente West Maas&Waal, Waterschap Rivierenland, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Brabantse Delta, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Aanmelden

Inloggen Mislukt

Contact met projectleider

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling