Waterkwaliteitsmonitoring met satellietgegevens

Innovatie

Projectbeschrijving:

 Probleem

Het is tijdrovend en kostbaar om een gebiedsdekkend beeld te krijgen van het ecologisch functioneren van een watersysteem. In het waterkwaliteitsbeheer wordt nog nauwelijks gebruik gemaakt van satellietdata, die in steeds grotere getale beschikbaar zijn.

 Doel

De watergebonden vegetatieontwikkeling en het ecologisch functioneren van het watersysteem door de jaren heen gemakkelijker en beter kunnen volgen met behulp van satellietdata. Een subdoel is inzicht krijgen in de haalbaarheid van het verkrijgen van een gebiedsdekkend beeld van de verschillende waterkwaliteitsparameters die Delfland hanteert; niet alleen op plassen of grote wateren, maar ook op grachten, sloten en vaarten.

 Stand van zaken

In deze pilot is geoefend met het monitoren van de waterkwaliteit met behulp van satellietdata. Bestaande methoden kunnen worden verbeterd en nieuwe algoritmes ontwikkeld om de biodiversiteit van de watergangen betrouwbaarder en beter onderscheidend in beeld te brengen. De resultaten van de pilot zijn binnen en het implementatieproces is gestart. De methode is in potentie te implementeren in het primaire proces. De dataverwerking is in de praktijk echter nog niet zo ver. In 2020 wordt er gekeken in hoeverre de data praktisch bruikbaar is. Bij een positief resultaat is het plan om meerdere jaren deze vorm van monitoring toe te passen.

 (Potentiële) impact

Bij positieve testresultaten zal er in de werkprocessen een verschuiving plaatsvinden van de huidige veldmonitoring van de waterkwaliteit naar waterkwaliteitsmonitoring op basis van verwerking en interpretatie van satellietdata. Daarnaast kan een deel van de kennis die hier wordt gegenereerd in potentie ook worden ingezet bij bijvoorbeeld satellietmonitoring van waterkering en toezicht en handhaving.

Gepubliceerd

30-09-2020

Laatst bijgewerkt

12-07-2021

Status

Implementatie/Uitrol (lopend)

Bedrijfsfunctie

-

Technologie

-

Thema

-

Projectleider

Joep de Koning

Teamleden

-Robin van den Assem

Deelnemers

Delfland

Externe partners

Water Insight

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling