Waterfabrieken gaan afvalwater opwerken tot herbruikbaar water

Innovatie

De Nederlandse waterschappen beschouwen het door hen gezuiverde rioolwater niet langer als een afvalproduct, maar als een bron van duurzame energie, grondstoffen én schoon water. Door het gezuiverde water in Waterfabrieken op te werken tot een hogere kwaliteit, kan het worden toegepast in bijvoorbeeld de landbouw en industrie. Zij hoeven dan geen schaars grondwater meer op te pompen.

In grote delen van Nederland is de toenemende droogte en verzilting een serieus probleem voor natuur en landbouw. Innovaties zijn hard nodig om ons zoete water zo goed mogelijk te gebruiken en geen druppel te verspillen.

De werkgroep Waterfabriek is een initiatief van de Energie- en Grondstoffenfabriek, een samenwerkingsverband van alle 21 Nederlandse waterschappen voor het winnen van energie en grondstoffen uit het afvalwater. In deze werkgroep van waterschappen en twee drinkwaterbedrijven wordt nu onderzocht hoe het afvalwater zélf kan worden opgewerkt tot een waardevolle grondstof. Het gezuiverde afvalwater (effluent),dat nu nog wordt geloosd in onze beken en rivieren, kan dan vanuit een Waterfabriek rechtstreeks worden geleverd aan specifieke afnemers, zoals de landbouw en industrie. Er komen landelijk immers steeds meer beperkingen voor het onttrekken van grondwater, om verdroging tegen te gaan. Kwalitatief hoogwaardig gezuiverd afvalwater kan een goed alternatief zijn.

Omdat de kwaliteit van ons effluent al behoorlijk hoog is, én omdat de waterschappen toch al aan de vooravond staan van nieuwe, grote investeringen op de rioolwaterzuiveringen, liggen hier beslist kansen voor een bredere toepassing van het water. Denk bijvoorbeeld aan het schoonspuiten van bedrijfshallen, of vrachtwagens. De werkgroep Waterfabriek heeft inmiddels alle kansen in kaart gebracht. Er zijn vier scenario’s uitgewerkt: landbouw open teelt, glastuinbouw, industrie drinkwaterkwaliteit en industrie ultra pure waterkwaliteit. Deze scenario’s blijken qua kwaliteit én kosten kansrijker dan lang werd aangenomen.

Meer over de Waterfabriek lees je hier. 

Gepubliceerd

01-07-2020

Laatst bijgewerkt

26-07-2021

Status

Onderzoek/Verkenning (lopend)

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer
Drinkwaterbeheer

Technologie

Zuiveringstechnologie

Thema

Schoon water
Circulaire economie

Projectleider

Ferdinand Kiestra

Teamleden

-

Externe partners

Energie- en Grondstoffenfabriek Evides Industriewater Brabant Water Unie van Waterschappen Vewin Provincie Zuid-Holland Ministerie I&W

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Projectblog

Updates

02-07-2020

Momenteel (juli 2020) worden, samen met Brabant Water, twee cases verkend in ons beheergebied:

- levering van effluent RWZI Asten voor bedrijventerrein BZOB, aangevuld met eventuele bedrijven die langs het leidingtracé liggen. Totaalvolume circa 1 miljoen m3/jaar

- levering van effluent RWZI Oijen voor bedrijventerreinen in Oss. Dat effluent zou dan opgewerkt kunnen worden met de uit-bedrijf-genomen drinkwaterproductielocatie in Macharen. Totaalvolume ook ca. 1 miljoen m3/jaar.

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling