Verduurzamen van ontwateringspolymeren

Innovatie

Samen met verschillende partners ontwikkelt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht een tool om duurzaamheid mee te wegen bij de aanbesteding van ontwateringspolymeren. Omdat polymeren een flinke klimaatimpact hebben en tot nu toe alleen de prijs en kwaliteit werden meegenomen in de aanbesteding, valt hier een aanzienlijke duurzaamheidswinst te behalen.

 

Ontwateren van slib

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft drie slibontwateringsinstallaties. Hierin wordt al het slib ontwaterd dat in de rioolwaterzuiveringsinstallaties van AGV wordt geproduceerd. Ontwatering is nodig, omdat het efficiënter en milieuvriendelijker is om minder nat slib te transporteren naar een eindverwerker. Bij dit ontwateren worden polymeren gebruikt als hulpstoffen. De polymeren zorgen voor de binding van de slibdeeltjes, waardoor het vrije water gemakkelijker kan worden verwijderd.

 

 

 

Klimaatimpact in de aanbesteding meewegen

De klimaatimpact van polymeren is hoog. Voor de klimaatvoetafdruk van Waternet/AGV is de impact van polymeren ingeschat op 2 kton CO2-eq in 2020. De klimaatimpact van polymeren vormt een aanzienlijk deel van onze klimaatvoetafdruk. Volgens de klimaatmonitor van de Waterschappen gaat het om circa 36% van de totale broeikasgasemissies van AGV (exclusief de directe emissies van lachgas en methaan uit de rwzi’s). Tot op heden werden in de aanbestedingen van polymeren de kwaliteit en de prijs meegewogen. Graag willen we daaraan ook het aspect duurzaamheid toevoegen, zodat de klimaatimpact van polymeren kan worden verlaagd. Naast het bepalen van de impact van de productie en het transport van polymeren, wordt ook de impact op het proces meegewogen. Een hogere ontwatering leidt tot een lagere milieu-impact (aangezien dit weer leidt tot een lagere impact in het transport en de verwerking van het slib).

 

 

Samenwerking

In 2019 hebben het adviesbureau CE Delft, de Unie van Waterschappen en een aantal waterschappen (waaronder AGV) onderzocht hoe de klimaatimpact (CO2-eq. voetafdruk) kwantitatief kan worden meegewogen in aanbestedingen van polymeren voor slibontwatering en -indikking. CE Delft heeft hiervoor een eerste versie van een Excel-tool ontwikkeld, waarmee de klimaatvoetafdruk van de polymeren en de invloed van de werking van polymeren op de klimaatvoetafdruk van de slibontwatering kan worden doorgerekend.

 

Vervolgtraject

In 2020 is een vervolgtraject gestart, een ‘buyer group’, gesteund door PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken, en Rijkswaterstaat. De buyer group heeft tot doel de CO2-beprijzing concreet te maken en de CO2-emissiereductie en circulariteit realiseren. In dit vervolgtraject zijn wederom verschillende waterschappen (waaronder AGV),de Unie van Waterschappen en CE-Delft betrokken. En natuurlijk is hiervoor ook medewerking van de leveranciers en producenten nodig!

 

Planning

De aanbestedingstool willen we graag in de praktijk testen en toepassen. Dit doen we door bij de volgende aanbesteding van polymeer bij de slibontwateringsinstallatie Horstermeer de klimaatvoetafdruk van de polymeren mee te wegen.

 

Beperkte klimaatimpact

Nu is de slibontwateringsinstallatie Horstermeer een relatief kleine slibontwateringslocatie, waardoor de klimaatimpact beperkt is (circa 7% van het totale polymeerverbruik van AGV). Maar we kunnen wel van deze aanbesteding leren en ervaring opdoen met het meewegen van duurzaamheid (zowel wij als de leveranciers en de producenten). Als dit succesvol is, kunnen we ook in een toekomstige aanbesteding voor de slibontwateringsinstallatie van de rwzi Amsterdam-West de duurzaamheid meewegen (85% van het totale polymeerverbruik van AGV). Als het ons zou lukken om daar de klimaatvoetafdruk van polymeren te verlagen met 30%, zou dit kunnen leiden tot een afname van ca 1000 ton CO2‑eq/jaar. Dit is ongeveer dezelfde impact als de klimaatvoetafdruk van het wagenpark van Waternet in 2021 of het slibtransport (ook in 2021). Dat laatste geeft maar weer eens aan dat het belangrijk is om ook de impact van slibtransport mee te wegen voor het bepalen van de klimaatimpact.

 

Meer lezen

https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/ontwikkelingen/buyer-groups

https://www.waterforum.net/waterschappen-gaan-gebruik-polymeren-serieus-aanpakken/

www.uvw.nl/wp-content/uploads/2020/09/Klimaatmonitor-Waterschappen-2019.pdf

Circulaire economie

Gepubliceerd

07-09-2020

Laatst bijgewerkt

15-07-2022

Status

Onderzoek/Verkenning (lopend)

Bedrijfsfunctie

-

Technologie

Zuiveringstechnologie

Thema

Circulaire economie

Teamleden

-Alex Veltman

Deelnemers

Waternet

Externe partners

Adviesbureau CE Delft, de Unie van Waterschappen, CE Delf

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Projectblog

Updates

04-01-2022

Voor AGV is de aanbesteding bij SOI Horstermeer uitgesteld, deze start waarschijnlijk in maart 2022. Hierbij willen we gebruik maken van de TenderTool ontwikkeld door CE Delft.

De CO2-voetafdruk van de productie van ontwateringspolymeren en de CO2-impact van de verwachtte ontwatering worden meegewogen in deze aanbesteding, met een prijs van 100 euro/ton CO2-eq. Onderdeel van deze aanbesteding is ook het testen van de polymeren op ontwatering. Daarmee is dit de eerste keer dat AGV deze specifieke tool gebruikt om CO2-impact mee te wegen bij een aanbesteding van hulpstoffen.

15-07-2022

De aanbesteding van AGV bij SOI Horstermeer is wederom uitgesteld, deze start waarschijnlijk in september 2022. Reden voor uitstel is recente wijzigingen in de slibsamenstelling, voor de aanbesteding willen we een stabiele situatie creëren. 

 

Ondertussen is een eerste pilot afgerond waarbij de Tendertool van CE Delft voor het eerst is getest bij een aanbesteding, namelijk bij poly-electroliet ingezet voor indikking bij het perceel Garmerwolde van Waterschap Noorderzijlvest. Er heeft een evaluatie van deze pilot plaats gevonden en de bevindingen uit deze pilot zijn gedeeld met de Buyer Group.  

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling