Vang de Rivierkreeft! - Ontwikkeling van een innovatief vangmiddel voor de aanpak van rivierkreeften

Innovatie

Probleem

Invasieve uitheemse rivierkreeften komen in grote getalen voor in de wateren van Delfland. Ze veroorzaken schade aan objecten die Delfland beheert en zijn een bedreiging voor de inheemse Flora en Fauna. En daarmee zijn ze ook een bedreiging voor het behalen van de KRW-doelen. Het ministerie van LNV heeft het afvangen van invasieve uitheemse rivierkreeften aangewezen als beheersmaatregel. Huidige vangmiddelen richten zich op commerciële vangsten en vangen vooral grote exemplaren af. Om de populatie effectief te verminderen is het van belang ook de kleinere exemplaren af te vangen te worden. Daarnaast is er de wens -vanuit dierenwelzijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW)-doelen om bijvangst te reduceren.

 

Doel

In samenwerking met het Ministerie van LNV en het onderzoekstraject van de Wageningen Universiteit een specifiek vangmiddel ontwikkelen om uitheemse invasieve rivierkreeften effectief af te vangen. Dit vangmiddel dient onder andere de bijvangst te verminderen, ook kleinere rivierkreeften te vangen, in uiterlijk te verschillen van korven en fuiken en in diverse typen wateren inzetbaar te zijn.

 

Stand van zaken

In december 2020 is gestart met een openbare prijsvraag "Hoe ziet het ideale vangmiddel eruit voor het effectief wegvangen van exotische rivierkreeften met zo min mogelijk bijvangst?" op Winnovatie.nl. Hierop ontvingen wij 134 ideeën. Alle ideeën zijn gepubliceerd in een ideeënboek en vormen input voor de vervolgstappen. In 2022 wordt een ’Proof of Concept’ ontwikkeld. Drie prototypen worden vervolgens in de proefsloten van de WUR getest en getoetst aan de gestelde criteria. De prototypen worden op basis van de uitkomsten uit deze test aangepast en verbeterd. In het derde kwartaal van 2021 is in voorbereiding op de driejarige proef de nulmeting uitgevoerd om de uitgangspopulatie vast te stellen.

 

(Potentiële) impact

Het beoogde resultaat is een vangmiddel dat Delfland grootschalig en makkelijk kan inzetten om de populatie rivierkreeften terug te dringen. De potentiële impact hiervan is effectiever beheer van de rivierkreeft, verbetering van waterkwaliteit en ecologie en reductie van onderhoudskosten van zowel Delfland als inwoners die aan watergangen wonen.

Gepubliceerd

04-06-2021

Laatst bijgewerkt

13-09-2022

Status

Onderzoek/Verkenning (lopend)

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Technologie

-

Thema

Schoon water
Waterveiligheid
Biodiversiteit
Asset management

Projectleider

Wilco de Bruijne

Teamleden

-Tristan Steenks

Deelnemers

Delfland

Externe partners

Ministerie van LNV 

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling