Tomahawk II - Software voor het realiseren van 5e generatie warmtenetten

Innovatie

Lage-temperatuur koude- en warmte-netten (ook wel aangeduid als kowanetten of 5e generatie (5G) uitwisselingsnetten) kennen een heel ander technisch ontwerp en een andere businesscase dan traditionele warmtenetten. 5G netten leveren zowel koude als warmte, hebben een andere topologie, werken met decentrale vraaggestuurde circulatiepompen, de focus ligt op de uitwisseling van (rest)warmte en (rest)koude en er is sprake van veel thermische (seizoens)opslag.

 

Tijdrovend en kostbaar

Om voor 5G netten een technisch ontwerp en een businesscase op te stellen is informatie nodig uit veel verschillende disciplines, zoals bouwfysica, concepten voor gebouwrenovatie, hydraulica, vraag- en aanbodmatching, ruimtelijke ordening, financiering, economische stromen, bodemlagen en ondergrondse ruimtelijke impact. Het handmatig doorrekenen daarvan maakt de projectontwikkeling en realisatie van 5G netten tijdrovend en kostbaar, waardoor de realisatie ervan moeilijk of niet tot stand komt.

 

Korte doorlooptijd

Met Tomahawk II kan de doorlooptijd voor de realisatie van duurzame wijken met 5G netten worden verkort en kunnen de ontwikkelingskosten worden verlaagd. Het systeem integreert meerdere (digitale) tools en handmatige processen tot een volledig gestructureerd en grotendeels geautomatiseerd proces. De projectontwikkeling heeft een doorlooptijd van slechts drie maanden en levert een scherpe analyse op van warmtescenario's inclusief 5G netten op gebiedsniveau. Het geautomatiseerde proces is inclusief technisch ontwerp, businesscase en stappenplan van de gekozen oplossingsrichting voor alle gebouwen (bestaande en nieuwbouwwoningen en utiliteiten) in een gebied. Daarbij wordt rekening gehouden met de ruimtelijke impact op zowel de bovengrond als op de ondiepe en diepe ondergrond.

 

Mogelijkheden

De vraag en het aanbod van de verschillende energiebronnen van een 5G net kunnen met Tomahawk II op elkaar worden afgestemd (smart grid-toepassingen). Het systeem biedt de volgende mogelijkheden:

  • Een methodiek om warmte- en koudeprofielen van utiliteitsgebouwen te berekenen aan de hand van open data.
  • Een methodiek om 5G netten grotendeels automatisch te configureren en dimensioneren.
  • Een 5G net-businesscase-generator, waarin meerdere stakeholders (zoals netbeheerder, bronbeheerder, leverancier) aan assets kunnen worden toegekend, zodat open warmtenetten kunnen worden gerealiseerd.
  • Een systematiek om de elektrische flexibliteit voor smart grids van 5G netten te kwantificeren.
  • Een gestructureerde procesflow voor de projectontwikkeling van een 5G net.

 

Samenwerking

Samengewerkt wordt met Energy GO (afstemmen van duurzame energieopwekking met een energievraag in combinatie met mogelijkheden van energieopslag op lokale schaal) en met Geodan (ruimtelijke informatievraagstukken). Het project loopt van november 2020 tot en met oktober 2022. Daarna moet de software worden gebruikt bij de realisering van twee 5G netten.

Energietransitie

Gepubliceerd

30-09-2020

Laatst bijgewerkt

21-07-2022

Status

Onderzoek/Verkenning (afgerond)

Bedrijfsfunctie

-

Technologie

-

Thema

Energietransitie

Projectleider

Harry de Brauw

Teamleden

-Harry de Brauw
Sara Giorgi

Deelnemers

Waternet

Externe partners

Energy GO: adviesbureau met ervaring met het afstemmen van duurzame energieopwekking met een energievraag in combinatie met energieopslag-mogelijkheden op lokale schaal. Geodan: adviesbureau op het gebied van ruimtelijke informatievraagstukken.

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling