TKI Belissima

Innovatie

Organische microverontreinigingen (OMV’s) in afvalwater hebben een grote impact op het aquatisch milieu. De verwijderingsrendementen variëren per rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) en per OMV. In dit project wordt de verwijderingscapaciteit van conventionele actief-slibsystemen onderzocht. Ook wordt onderzocht in hoeverre een additionele zuiveringsstap de totale verwijdering kan verbeteren. Voor Waternet is vooral het eerstgenoemde deel van dit onderzoek van belang.

 

Modellen combineren 

De mate van verwijdering van organische microverontreinigingen kan sterk variëren. Dit kan komen door verschillen tussen de procesinstellingen van conventionele actief-slibsystemen en door verschillen in de samenstelling van het water. In dit project combineren we meerdere modellen met elkaar om de verwijdering van OMV’s goed in beeld te brengen. Voor conventionele actief-slibsystemen (CAS) bestaan verschillende modellen. In dit project wordt de OMV-verwijdering van actief-slibmodellen (CAS + OMV) gemodelleerd. Het model wordt gevalideerd met experimentele resultaten. Bovendien wordt in het onderzoek een nazuivering (AOP = Advanced Oxidation Process) gemodelleerd en ook dát model wordt gevalideerd (AOP + OMV). Beide modellen zullen uiteindelijk worden gecombineerd tot één geïntegreerd model (CAS +AOP + OMV).

 

Optimaliseren en kosten besparen

Voor het verwijderingsrendement van OMV’s door rwzi’s heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een concept-norm gesteld van 70%. Dit project moet leiden tot een model waarmee de OMV-verwijdering van onze rwzi’s kan worden doorgerekend. Daarmee kunnen de procescondities van het actief-slibsysteem zodanig worden ingesteld dat de verwijdering van OMV’s zo optimaal mogelijk is. Mogelijk wordt daarmee voldaan aan de 70%-norm van het ministerie, waardoor de aanleg van een extra vierde zuiveringstrap misschien niet nodig is. Het gaat dus om de volgende twee resultaten:

  • verbetering van het aquatisch milieu door een optimale verwijdering van organische microverontreinigingen uit afvalwater
  • kostenbesparing door de optimalisering van de huidige actief-slibsystemen, waardoor geen extra zuiveringstrap nodig is.

 

Uitvoering

Dit project wordt grotendeels uitgevoerd bij KWR Water Research Institute in Nieuwegein. Met de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling en toepassing van kennis en innovatie door middel van samenwerking tussen bedrijfsleven, onderzoeksorganisaties en eindgebruikers.

  

Extra informatie  

De figuur hieronder geeft de voornaamste onderzoeksvraag weer:

 

 

 

Meer lezen

https://www.kwrwater.nl

Waterkwaliteit en technologie 

Gepubliceerd

09-10-2020

Laatst bijgewerkt

30-06-2021

Status

Onderzoek/Verkenning (lopend)

Bedrijfsfunctie

Bedrijfsondersteuning
Waterketenbeheer
Watersysteembeheer

Technologie

Zuiveringstechnologie

Thema

Schoon water

Teamleden

-Anne Marieke Motelica - Wagenaar
René van der Aa
Bechger Manon
Reijken Chris
Marcel Zandvoort

Deelnemers

Waternet

Externe partners

TKI Bellisima is een TKI Watertechnologie-project. De uitvoerder is KWR Water Research Institute. Projectpartners zijn Waternet, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Scheldestromen, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, PureBlue Water BV, Aquafin NV en Van Remmen UV Techniek.

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Projectblog

Updates

30-06-2021

Inmiddels, juni 2021, zijn twee rapporten verschenen:

  • Rapport “Fate of Organic Micropollutants in Activated Sludge Systems” afgerond
  • Rapport “Review - OMP removal in wastewater effluent by post-treatment technologies”

 

Mijlpalen:

  • Pilot locatie besproken
  • Pilot technologie vastgesteld

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling