TEO Proefinstallatie Sloterplas

Innovatie

De Sloterplas is een zandwinningsplas in het westelijke deel van Amsterdam. Door eutrofiëring voldoet de waterkwaliteit van de Sloterplas al jarenlang niet aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De duizenden woningen rondom de Sloterplas moeten, net als de rest van Amsterdam, in 2040 aardgasvrij zijn. Het onttrekken van warmte uit de plas lijkt een geschikte optie met veel potentie, hoewel de effecten daarvan op de waterkwaliteit en de waterecologie nog onduidelijk zijn. Met dit project willen we de effecten van de warmte-onttrekking monitoren. Als de uitkomsten daarvan negatief zijn, willen we zoeken naar geschikte alternatieven manieren om warmte te onttrekken. 

 

De proefinstallatie 

In 2022 gaan Waternet en het Waterschap Amstel Gooi en Vecht bij de Sloterplas een proefinstallatie bouwen voor de winning van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO). De proefinstallatie is kleinschalig, maar ze is representatief voor een normale TEO-installatie. Ze bestaat uit twee parallel geplaatste onderzoeksstraten. Het oppervlaktewater wordt vanuit de Platogracht via een aanzuigkorf verpompt naar de installatie en over de beide onderzoeksstraten verdeeld. Het definitieve ontwerp moet nog worden vastgesteld vanwege de lopende challenge hiervoor (Ontwikkel mee met de TEO proefinstallatie Sloterplas (winnovatie.nl)),maar het schema hieronder geeft een mogelijkheid weer. 

A picture containing timelineDescription automatically generated 

Behalve de ecologische effecten van de installatie wordt ook het energierendement van de straten gemonitord, omdat ook koeling uit de diepte van de plas wordt gebruikt. 

 

Samenwerking met HHNK en Rijnland 

We werken samen met twee andere waterschappen, namelijk het Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Ieder waterschap doet onderzoek naar de TEO-winning uit een bepaald type watersysteem. AGV onderzoekt de winning vanuit een stadsplas, HHNK onderzoekt de winning vanuit een poldersloot en Rijnland onderzoekt de winning vanuit een boezemkanaal. HHNK en Rijnland benutten voor dit onderzoek reeds bestaande TEO installaties, waarbij wordt samengewerkt met warmteleverancier Eteck. 

Monitoring, analyse en rapportage worden in samenwerking tussen de drie waterschappen uitgevoerd, zodat de data en de uitkomsten met elkaar vergelijkbaar zijn en elkaar aanvullen. De resultaten worden onder andere gebruikt als input voor waterkwaliteitsmodellen. Inzicht in de effecten van de TEO-winning is noodzakelijk om voor de grootschalige toepassing van TEO-systemen een strategie en een beleid te kunnen ontwikkelen. 

 

Wijkstudie Sloterplas 

Parallel aan dit onderzoek start binnenkort ook een wijkstudie naar drie wijken rondom Sloterplas, waar drie verschillende duurzame manieren van verwarmen middels TEO, met elkaar worden vergeleken. 

 

Gepubliceerd

30-08-2021

Laatst bijgewerkt

31-08-2021

Status

Onderzoek/Verkenning (lopend)

Bedrijfsfunctie

-

Technologie

Aquathermie

Thema

Energietransitie

Projectleider

Harry de Brauw

Teamleden

-Sara Giorgi
Jasper Stroom
Sannah Peters

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling