(s)Ken je Sloot

Innovatie

De ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater staat al jaren onder druk, ondanks de inspanningsverplichtingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Een belangrijke factor voor een  goede  ecologische  kwaliteit  zijn  de  waterplanten.  Om de betrokkenheid van agrariërs bij waterkwaliteit en ecologie in de sloot te vergroten  en  om  een  nog  beter  beeld  te  krijgen  van  de  watervegetatie  in  de  sloten  in  het  beheergebied  ontstond  enkele  jaren  geleden het idee om boeren via een app zelf hun sloten te  laten  meten.

 

Verdeeld beheer

Waternet is voor al het water in haar beheergebied KRW-plichtig, maar beheert niet alle watergangen. Ongeveer 5-10% is in beheer van Waternet en een even groot deel wordt  beheerd  door  particulieren.  Ongeveer  30-40%  wordt  beheerd  door  gemeenten  en  terreinbeheerders  en circa 40-50% wordt beheerd door onze agrariërs. 

  

Goede watervegetatie

Voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) moet Waternet veel inspanningen leveren om de chemische en ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Een belangrijke factor voor een  goede  ecologische  kwaliteit  zijn  de  waterplanten. Een goede watervegetatie is opgebouwd in verschillende lagen:

  • ondergedoken waterplanten (soorten die onder water groeien, zoals waterpest en fonteinkruiden)
  • drijfbladplanten (zoals waterlelie en kikkerbeet)
  • emerse  waterplanten  (soorten  die  boven  het  water  uitgroeien, zoals riet en lisdodde)
  • geen kroos en flab (drijvende laag algen)

 

  Een sloot in agrarisch gebied, met verschillende plantensoorten in alle vegetatielagen en geen kroos en flab

 

Watervegetatie meten

Meer  vegetatie  in  de sloot  betekent  dus  een  betere  waterkwaliteit  en  het  is  wenselijk  dat  slooteigenaren  zich  hier  bewuster  van  worden. Als  je  oog  hebt  voor  je  sloot  zie  je  meer  waar  het  om  gaat  en  wat  jij  daar  zelf  aan  kunt  bijdragen.  Om  deze  reden  en  om  een  nog  beter  beeld  te  krijgen  van  de  watervegetatie  in  de  sloten  in  het  beheergebied  ontstond  enkele  jaren  geleden het idee om boeren via een app zelf hun sloten te  laten  meten.  In  samenwerking  met  TAUW  en  vier  agrarische  collectieven  binnen  het  beheergebied  van  Waternet  (Noord-Holland  Zuid,  Rijn  Vecht  en  Venen,  Utrecht Oost, De Hollandse Venen) is zo ‘(s)Ken je Sloot’ ontwikkeld. De vragenlijst in de door TAUW ontwikkelde app zorgt ervoor dat de boeren met weinig moeite de gegevens in het veld kunnen invoeren en versturen. 

 

Voorbeeld van een sloot met een goed ontwikkelde emerse vegetatie. Ook ondergedoken is een goed ontwikkelde vegetatie aanwezig in deze sloot, hoewel dat op de foto lastig te zien is.

   

Lange adem
De boeren leveren één keer per jaar, in de zomer, hun monitoringsgegevens aan. Door actief te monitoren op waterplanten kan een boer inzicht krijgen in de waterkwaliteit van zijn sloot en in welke mate deze verbetert. Waternet krijgt hiermee gegevens ter aanvulling op de resultaten van de standaardmonitoring. Daardoor ontstaat meer inzicht in de aan-/afwezigheid van waterplanten. Wel kunnen ontwikkelingen van watervegetaties erg lang op zich laten wachten. Het is dus wel een project van lange adem, voordat we echt resultaten zullen zien.
Meer inzicht
Met '(s)Ken je Sloot' wil Waternet boeren motiveren om waterplanten te monitoren, zodat wij deze gegevens langdurig kunnen volgen. Voor boeren geldt dat zij meer inzicht krijgen in wat er in hun sloten gebeurt en wat de kwaliteit is van het water dat wordt gedronken door het vee. Het is de wens om met de gegevens ook iets te kunnen zeggen over het effect van bepaalde (beheer) maatregelen, maar daarvoor is het nu nog te vroeg.

 

(s)Ken uw sloot met de app

Wilt u kijken hoe het werkt? Bekijk dan deze filmpjes over de app en over hoe de metingen in de sloot worden uitgevoerd.

 en technologie

Gepubliceerd

15-03-2021

Laatst bijgewerkt

19-07-2022

Status

Implementatie/Uitrol (lopend)

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Technologie

-

Thema

Schoon water
Sociale innovatie
Dienstverlening
Biodiversiteit

Teamleden

-Berg Corine van den
Reerink Marjolijn
Jolien Verweij

Deelnemers

Waternet

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Projectblog

Updates

06-08-2021

Het is zo ver, de monitoringsperiode is gestart. In de maanden juli en augustus gaan de agrariërs met de app en de 'handige' hark het weiland in om hun sloten te (s)Kennen. Vorig seizoen werden er maar liefst 413 sloten ge(s)kend door 57 agrariërs. Dit jaar vieren we ons eerste lustrum, (s)Ken je sloot bestaat 5 jaar, en hopen we deze aantallen te overtreffen. Ook zijn we nieuwsgierig hoe de onderwaterplanten zich ontwikkeld hebben, nu de zomer lang niet zo droog is als de drie voorgaande jaren.

Ook in de media is er aandacht voor ons project: https://www.ad.nl/utrecht/boeren-houden-waterkwaliteit-in-de-gaten-mijn-opa-drinkt-uit-de-sloot~a74a1b57/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling