Resilience by design

Innovatie

 Resilience by Design is een project van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) met als doel antwoord te vinden op de vraag: "Hoe kunnen we ervoor zorgen dat klimaatadaptatie in gebiedsontwikkelingsprocessen binnen de Metropoolregio Amsterdam een ‘normaal’ onderdeel wordt bij integrale investeringsbeslissingen, nu en in de toekomst?" De MRA is een samenwerkingsverband van tweeëndertig gemeenten, twee provincies en de vervoersregio. De waterschappen zijn aangehaakt bij de MRA via het programma 'MRA Klimaatbestendig', dat wordt getrokken door de gemeente Haarlem en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

 

Koppelkansen voor duurzaamheid

In 2020 hebben twee multidisciplinaire teams, in opdracht van 'MRA Klimaatbestendig', hard gewerkt aan Resilience by Design. Zij onderzoeken wat, wanneer, waar en voor wie iets fout gaat als we beslissingen blijven nemen op de manier die we gewend zijn. Daarnaast maken ze inspirerende ruimtelijke ontwerpen voor demonstratieprojecten, waarmee ze laten zien dat het heel goed mogelijk is om klimaatadaptatie mee te nemen bij investeringsoverwegingen. Ze tonen ook aan dat daarmee koppelkansen ontstaan met andere duurzaamheidvraagstukken, zoals de energietransitie, de circulaire economie en biodiversiteit.

 

Verder in de toekomst kijken

De klimaatverandering zal zich versneld manifesteren, waardoor de voorbereidingstijd voor investeringen afneemt. Daarom is de tijdshorizon in het multidisciplinaire project Resilience by Design verder in de toekomst geschoven, van de gebruikelijke 2050 naar 2100 en is een ontwerp ingezet om dit vraagstuk integraal op te pakken. Na analyses, ontwerp en een groot aantal gesprekken met belanghebbenden in het gebied en met inhoudelijke experts hebben de twee teams, onder leiding van Defacto (voor landelijk gebied) en One Architecture (voor stedelijk gebied),zeven gezamenlijke inzichten ontwikkeld voor klimaatadaptatie in de metropoolregio Amsterdam. Ook zijn demonstratieprojecten opgezet die laten zien hoe klimaatadaptatie kan leiden tot aantrekkelijkere steden en landschappen en een gezonde leefomgeving.

 

Interactie tussen stad en land

De demonstratieprojecten droegen bij aan een gedeelde bewustwording van risico’s, aan het zichtbaar maken van mogelijkheden en aan het ontwikkelen van capaciteit. Ze tonen ook het belang aan van een langere tijdshorizon bij planvorming, juist ook voor lokale ontwikkelingen, en vormen daarmee bouwstenen voor een betere interactie tussen stad en land.

 

Resultaten in rapporten

 

Meer lezen

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/programma/klimaatadaptatie/resiliencebydesign/

Kimaatadaptatie 

Resultaten in video’s

 

 

 

Gepubliceerd

07-12-2020

Laatst bijgewerkt

21-07-2022

Status

Proof of Concept (afgerond)

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer
Watersysteembeheer

Technologie

-

Thema

Klimaatadaptie

Projectleider

Marisse Boegheim

Teamleden

-

Externe partners

Hoogheemraadschap van Rijnland Gemeente Haarlem Provincie Noord-Holland Flux

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling