Regenradar Rijnmond - Ontwikkeling hoge resolutie neerslag radar

Innovatie

Probleem

Door klimaatverandering komen hoosbuien frequenter voor. Door vergaande verstedelijking hebben deze hoosbuien steeds vaker piekafvoeren in stedelijke gebied tot gevolg. Delfland heeft beperkt inzicht in de lokale neerslag(verwachting). Tegelijkertijd wordt het waterbeheer steeds meer data-gedreven. Dat vereist nauwkeurigere informatie over de werkelijke neerslagbelasting.

 

Doel
Primair doel is de nauwkeurigheid en snellere beschikbaarheid van neerslaginformatie en -voorspellingen in Delfland te vergroten. Hiermee kan Delfland bij het beheer van het oppervlaktewatersysteem en (een deel van) de afvalwaterketen beter anticiperen op hoosbuien. Secundair doel is om op basis van gedetailleerde neerslaggegevens eventuele wateroverlastsituatie beter te kunnen evalueren.

 

Stand van zaken

Delfland beheert samen met andere partners de Regenradar Rijnmond in Rotterdam. Deze radar heeft een ruimtelijke resolutie van 100 x 100 meter en geeft elke minuut een neerslagbeeld. Het bereik van de radar is 20 km en bestrijkt nagenoeg het hele beheergebied van Delfland. De Regenradar Rijnmond is een van de eerste hoge resolutie radars in stedelijk gebied in Nederland. De KNMI-radar heeft ter vergelijking een resolutie van 1 x 1 km en geeft elke vijf minuten een nieuw neerslagbeeld.

Na aanloopproblemen in eerdere jaren heeft de regenradar in 2020 goed gewerkt en wordt de verzamelde data gekalibreerd en gevalideerd. Dit wordt in 2021 voortgezet. Delfland heeft reeds toegang tot de verkregen datasets.

De samenwerkende partijen zijn nog op zoek naar een eigenaar die de radar vanaf 2021 wil exploiteren. Het streven is om in de loop van 2021 duidelijk te krijgen wie het eigenaarschap op zich neemt en hoe de levering van de data verder gaat in 2022.

 

(Potentiële) impact

De neerslaggegevens kunnen na afronding van de calibratie worden gebruikt voor een efficiëntere sturing van pompen en gemalen, een beter onderbouwde inzet van bergingsgebieden en een betere beoordeling en afhandeling van klachten en claims bij wateroverlast. Delfland zal de informatie nog wel zelf in eigen de primaire processen moeten inpassen. Daarnaast leveren de gedetailleerde neerslaggegevens inzicht in het effect van extreme neerslag op het rioolsysteem en riooloverstorten.

Gepubliceerd

09-07-2021

Laatst bijgewerkt

17-07-2021

Status

Pilot (lopend)

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer
Watersysteembeheer

Technologie

-

Thema

Klimaatadaptie
Voldoende water

Projectleider

Peter Hollanders

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling