Power-to-protein

Innovatie

Het Power-to-Protein-concept is het afgelopen jaar getest met pilotonderzoek op de rwzi Horstermeer. In dit concept produceren autotrofe waterstofoxiderende bacteriën eiwit of single cell protein (SCP) uit ons afvalwater, met waterstofgas als energiedrager en ammonium als stikstofleverancier.

 

Veilig

Uit het pilotonderzoek blijkt dat het mogelijk is ammonium uit rwzi’s veilig te gebruiken voor de productie van eiwit via een reactor volgens het Power-to-Protein-concept. In de pilots werd teruggewonnen ammonium uit de afvalwaterketen gebruikt, in de vorm van ammoniumsulfaat. Hiervoor is bestaande technologie met luchtstripper en scrubber toegepast op de natte fractie van de slibvergisting. Dit blijkt een veilige basis te zijn voor eiwitproductie: de kans dat met het ammoniumsulfaat pathogenen (biologische ziekteverwekkers) uit de afvalwaterketen in het eiwit terechtkomen blijkt (bij zogeheten challengetests met indicatororganismen) verwaarloosbaar klein.

 

 

Niet efficiënt genoeg

De pilot liet ook zien dat de bacteriën in de pilotreactor de energiedrager waterstof gebruiken. Daarom is vervolgonderzoek nodig om het reactorconcept te verbeteren, zodat een betere overdracht plaatsvindt van gassen naar de micro-organismen in de reactor, vooral van waterstofgas. In de pilot produceerde de reactor gemiddeld maar 0,5 kg SCP per m³ per dag in plaats van de verwachte 1,7 kg.

 

Vervolgproject

Binnen het TKI-Watertechnologieprogramma is inmiddels een vervolgproject gestart dat zich richt op het bestuderen van de fundamentele processen van waterstofoverdracht in bioreactoren om daarmee het reactorconcept te verbeteren. Dat is noodzakelijk om het concept economisch levensvatbaar te krijgen en een goede kwaliteit eiwit te produceren.

 

 

Allied Waters

Parallel aan het technologisch onderzoek verkennen projectpartner Avecom en Allied Waters samen de mogelijkheden vanuit het marktperspectief. De herkomst van het ammonium bepaalt de toepassingsmogelijkheden sterk: diervoeder (ammonium uit afvalstromen) versus humane voeding (industrieel geproduceerd ammonium).

 

Meer lezen

https://www.powertoprotein.eu/

https://www.kwrwater.nl/projecten/power-to-protein-pilot-fase-2/

Circulaire economie

Gepubliceerd

22-06-2020

Laatst bijgewerkt

30-06-2021

Status

Pilot (afgerond)

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer
Watersysteembeheer

Technologie

Zuiveringstechnologie

Thema

Schoon water
Circulaire economie
Asset management

Teamleden

-Alex Veltman

Externe partners

Avecom, Allied Waters.

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling