Onderzoek naar effectiviteit oeverbescherming

Innovatie

Probleem

Delfland werkt hard aan schoon, gezond en levend water. Een van de maatregelen die wij nemen is het aanleggen van natuurlijke oevers. In het beheergebied van Delfland wordt veel gevaren. Dit zorgt voor schade aan de oevers en verslechtering van de waterkwaliteit. Door het plaatsen van een oeverbescherming bij een natuurvriendelijke oever, kan dit negatieve effect worden verminderd. Onduidelijk is hoe effectief deze constructies zijn.

 Doel
Inzicht in de effectiviteit van verschillende soorten oeverbeschermingstypes bij natuurvriendelijke oevers in combinatie met de intensiteit van het vaarverkeer.

 Stand van zaken

In het voorjaar van 2020 zijn langs de Zweth zes verschillende oeverconstructies aangelegd. De waterstand, waterdynamiek (g-kracht),watertemperatuur, relatieve licht intensiteit, doorzicht, stroomsnelheid en het onderwatergeluid worden onderzocht door de Radboud Universiteit. Deze informatie is gelinkt aan de ecologische data van de oever. De analyse van deze data geeft inzicht in o.a. het mitigerende effect van de verschillende oeverconstructies en het effect daarvan op de aanwezige ecologie.

Eind 2020 is het monitoringsproces geëvalueerd en zijn er wat aanpassingen gedaan zoals het anders inrichten van testvakken. In 2021 zijn twee van deze oeverbeschermingen dusdanig succesvol bevonden dat deze de komende jaren toegepast gaan worden op verschillende locaties. 

Drie oeverconstruties worden begin 2022 verwijderd om de pilot voort te kunnen zetten met drie nieuwe constructies en om het onderzoek uit te breiden naar oeverconstructies met duurzame materialen. In het najaar van 2021 zijn studenten van Hogeschool Rotterdam in een Winnovatie-challenge uitgedaagd om een alternatieve constructie te ontwerpen die ook daadwerkelijk getest kan worden in de Woudse Polder. In het voorjaar van 2022 wordt dezelfde vraag op de markt uitgezet. 

De drie nieuwe constructies met duurzame materialen zijn geplaatst en in het kader van duurzaamheid en circulatie zijn de verwijderde oeverconstructies op andere plaatsen geplaatst. Deze nieuwe constructies worden minimaal een jaar gemonitord en de gewonnen data wordt in een rapport verwerkt.   

Vanuit andere waterschappen en externe partijen is interesse getoond in de resultaten en de datasets.

(Potentiële) impact
Met meer inzicht in het mitigerende effect van de verschillende oeverbeschermende constructies, de kosten, de duurzaamheid én inzicht in de effecten van vaarverkeer op de oevers, kan Delfland in de toekomst goed onderbouwde keuzes maken bij de aanleg en het onderhoud van oeverconstructies en natuurvriendelijke oevers.

Gepubliceerd

04-06-2021

Laatst bijgewerkt

15-09-2022

Status

Proof of Concept (lopend)

Bedrijfsfunctie

Waterkeringenbeheer
Watersysteembeheer
Vaarwegennetbeheer

Technologie

-

Thema

Waterveiligheid
Biodiversiteit
Asset management

Projectleider

Maaike Faber

Teamleden

-Tristan Steenks

Deelnemers

Delfland

Externe partners

Radboud Universiteit

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling