Onderzoek naar effectiviteit oeverbescherming

Innovatie

Probleem
In het beheergebied van Delfland wordt veel gevaren. Dit zorgt voor schade aan de oevers en verslechtering van de waterkwaliteit. Door het plaatsen van een oeverbescherming bij een natuurvriendelijke oever, kan dit negatieve effect worden verminderd. Onduidelijk is hoe effectief deze constructies zijn.

 

Doel

Inzicht in de effectiviteit van verschillende soorten oeverbeschermingstypes bij natuurvriendelijke oevers in combinatie met de intensiteit van het vaarverkeer.

 

Stand van zaken

In het voorjaar van 2020 zijn langs de Zweth zes verschillende oeverconstructies aangelegd. De waterstand, waterdynamiek (g-kracht),watertemperatuur, relatieve licht intensiteit, doorzicht, stroomsnelheid en het onderwatergeluid zijn in de zomer onderzocht door de Radboud Universiteit. Deze informatie is gelinkt aan de ecologische data van de oever. De analyse van deze data heeft inzicht gegeven in o.a. het mitigerende effect van de verschillende oeverconstructies en het effect daarvan op de aanwezige ecologie.

Het monitoringsproces is vervolgens geëvalueerd. Er zijn aanpassingen, zoals het anders inrichten van testvakken, voor het monitoringsjaar 2021 gedaan. Daarnaast zijn er plannen de pilot in 2022 voort te zetten om nieuwe constructies te testen en het onderzoek uit te breiden naar oeverconstructies met duurzame materialen. Vanuit andere waterschappen en externe partijen is interesse getoond in de resultaten en de datasets.

 

(Potentiële) impact

Met meer inzicht in het mitigerende effect van de verschillende oeverbeschermende constructies, de kosten, de duurzaamheid én inzicht in de effecten van vaarverkeer op de oevers, kan Delfland in de toekomst goed onderbouwde keuzes maken bij de aanleg en het onderhoud van oeverconstructies en natuurvriendelijke oevers.

Gepubliceerd

04-06-2021

Laatst bijgewerkt

15-10-2021

Status

Proof of Concept (lopend)

Bedrijfsfunctie

Waterkeringenbeheer
Watersysteembeheer
Vaarwegennetbeheer

Technologie

-

Thema

Waterveiligheid
Biodiversiteit
Asset management

Projectleider

Maaike Faber

Teamleden

-

Deelnemers

Delfland

Externe partners

Radboud Universiteit

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling