Onderzoek naar aanplantmethodes van ondergedoken waterplanten

Innovatie

Probleem

Ondergedoken waterplanten vormen een belangrijke leefomgeving voor jonge vissen en waterdiertjes. Bij de aanleg van nieuwe waternatuur blijft de ontwikkeling van deze planten meestal achter. Te veel voedingsstoffen in het water, een beperkt doorzicht, slibvorming, bagger, stroming, golfslag, vraat door vogels of kreeften en (maai)beheer kunnen invloed hebben op de ontwikkeling van onderwaterplanten. Het is nog onbekend met welke aanplantmethode ondergedoken waterplanten het beste tot groei komen. 

 

Doel

Het onderzoeken welke factoren bepalend zijn voor de ontwikkeling van ondergedoken waterplanten en het ontwikkelen van een efficiënte aanplantmethode waarmee de ontwikkeling van deze waterplanten wordt ondersteund.

 

Stand van zaken

In het voorjaar van 2020 zijn de oevers ingeplant achter de oeverbescherming. Er is een selectie gemaakt van drie soorten waterplanten die al voorkomen binnen het beheergebied van Delfland en die van belang zijn voor de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water (KRW). Deze zijn geplaatst met drie soorten aanplantmethodes:

  1. direct in de bodem
  2. met behulp van een mat waarop de planten zijn gekweekt;
  3. met een kooi erover om vraat te voorkomen.

De belangrijke eerste conclusie is dat de in de kooien aangeplante waterplanten uitgroeien. Golfslag (als gevolg van onder andere scheepvaart) en vraat (door vogels, kreeften en/of vissen) lijken belangrijke knelpunten voor ondergedoken waterplanten. De waterkwaliteit (hoge voedselrijkdom) en bodemkwaliteit (mogelijke toxiciteit) lijken vooralsnog geen beperking te vormen voor de groei van waterplanten. In 2021 is onderzocht of de waterplanten na een winter zelf ontkiemen in de kooien. De planten zijn in de zomer van 2021 weer opgekomen. Het vervolgtraject was dat een deel van de kooien gefaseerd werd weggehaald om te toetsen of de planten zich dan ook kunnen handhaven. Het eerste tussentijdse rapport omtrent de vegetatiedata is opgemaakt en hieruit blijkt dat de waterplanten niet goed groeien wanneer de vraatbeschermende constructies verwijderd zijn. Het project wordt dit jaar afgerond, maar er wordt in 2023 gemonitord of de ondergedoken watervegetatie in staat is om zichzelf te handhaven.  

(Potentiële) impact

Een efficiënte aanplantmethode verbetert de ontwikkeling van aangeplante waterplanten en daarmee het ecosysteem en de waterkwaliteit. Hierdoor verminderen vervangingskosten. Dit is van belang voor het behalen van de KRW-doelen.

Gepubliceerd

04-06-2021

Laatst bijgewerkt

15-09-2022

Status

Pilot (lopend)

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Technologie

-

Thema

Schoon water
Biodiversiteit

Projectleider

Jos Spier

Teamleden

-Tristan Steenks

Deelnemers

Delfland

Externe partners

GKB Realisatie

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling