Nieuwe Sanitatie - Buiksloterham

Innovatie

In de wijk Buiksloterham in Amsterdam-Noord draait de eerste pilot voor Nieuwe Sanitatie die in de Amsterdamse regio wordt uitgevoerd. Het waterschap AGV, de gemeente Amsterdam, woningcorporatie de Alliantie en partner Schoon Schip onderzoeken gezamenlijk of het scheiden van afvalwater aan de bron een duurzame decentrale verwerking van zwart afvalwater mogelijk maakt. In opdracht van AGV is voor de wijk inmiddels een drijvende zuivering gebouwd (met een capaciteit voor 1550 inwonerequivalenten). De gemeente heeft een innovatief vacuümriool aangelegd en Schoon Schip heeft in 47 drijvende woningen vacuümtoiletten geïnstalleerd. De bouw van de woningen van De Alliantie is helaas circa 1,5 jaar vertraagd, maar is eind 2019 op gang gekomen. Het is een echt pilotproject met successen maar ook met de nodige tegenslagen.

 

Nieuwe Sanitatie

Nieuwe Sanitatie draait om het maximaal terugwinnen en lokaal hergebruiken van grondstoffen en energie. Daarvoor moet het afvalwater in de huizen worden gescheiden in een zwarte waterstroom (uit de toiletten) en een grijze (uit de badkamer, wasmachine etc.). Daarvoor wordt het traditionele vuilwaterriool vervangen door een meervoudig rioleringssysteem, dat bestaat uit een vacuümleiding met een kleine diameter voor de geconcentreerde inzameling van zwart water en een vrij-vervalleiding voor grijs water. Door deze manier van inzamelen is een efficiënte lokale waterbehandeling mogelijk en kunnen grondstoffen (fosfaat),warmte en energie (biogas) maximaal worden teruggewonnen en lokaal worden hergebruikt. Dat levert in de eerste plaats grondstoffen en energie op maar bespaart daarnaast ook energie omdat afvalwater niet meer over lange afstanden hoeft te worden verpompt. 

 
Het principe van Nieuwe Sanitatie

Tegenslagen 

Bij het pilotproject voor Nieuwe Sanitatie op Buiksloterham loopt niet alles op rolletjes. Het project heeft de afgelopen twee jaar de nodige tegenslagen gekend (waar we natuurlijk weer van leren). In maart 2019 bleek het inpandige vacuümsysteem in de woningen van De Alliantie niet te voldoen aan de wettelijke geluidseisen. Waternet en De Alliantie zoeken naar een oplossing. In het eerste kwartaal van 2020 moet hierover meer duidelijkheid komen. Hierdoor kan een deel van de woningen niet meer worden aangesloten op het grondstoffenstation. Verder onderzoek in de eerste helft van 2020 moet uitwijzen of toekomstige woningen nog wel kunnen worden voorzien van vacuümtoiletten. 

 

Drijvende woning Schoon Schip 

 

Verdere vertraging 

In mei 2020 liepen we aan tegen het feit dat de waterklep, die de leverancier van de vacuümtoiletten gebruikt om het toilet te spoelen, niet was toegestaan door de gezamenlijke Nederlandse drinkwaterbedrijven. Daarvoor was geen Kiwa-goedkeuring verkregen. Inmiddels is die goedkeuring er, maar het leverde wel weer een extra vertraging op!  

 

Grondstoffenstation 

Maar dit was nog niet alles. Op de foto’s is de drijvende zuivering te zien, toen hij in september 2019 gereed was voor ingebruikname, maar tot overmaat van ramp zonk de ark waarop de zuivering is gebouwd op 14 oktober 2019. Het was een grote tegenslag voor het project. Na het lichten van de ark bleek dat de schade groot was en het duurt nog zeker tot het derde kwartaal van 2020 voordat de zuivering weer operationeel is.

 

Het Grondstoffenstation in betere tijden

Gepubliceerd

18-05-2020

Laatst bijgewerkt

19-02-2021

Status

Pilot (lopend)

Bedrijfsfunctie

-

Technologie

-

Thema

Circulaire economie

Projectleider

Wets Mark

Teamleden

-

Deelnemers

Waternet

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling