Monitoring Riooloverstorten

Innovatie

Doel:
Monitoren overstorten en waterkwaliteit van het oppervlaktewater

 

Casus beschrijving:

De gemeenten in de regio van Delfland hebben waterstandmeters hangen in het riool, vaak bij belangrijke overstortlocaties (muur, vergelijkbaar met een stuw). Deze meetgegevens worden echter weinig bekeken en hebben kwaliteitsproblemen op het moment dat ze opgevraagd worden voor een analyse. De oorzaak van deze problemen kunnen dan niet of nauwelijks meer achterhaald worden. Door een tool te ontwikkelen om overstortmetingen beter te monitoren kunnen we de datakwaliteit verbeteren en belangrijke inzichten over het functioneren van het riool opdoen.​

Daarnaast wordt de waterkwaliteit van het Delflandse oppervlaktewater tijdens heftige regenbuien beïnvloed door overstorten van de gemeentelijke riolering. Door waterstanden te vergelijken met de hoogte van de overstortmuur kunnen we bepalen wanneer er interactie plaatsvindt tussen de twee systemen. Onze wens is om deze gegevens te combineren om inzichtelijk te krijgen wanneer de overstorten ‘actief’ waren en welk effect dit had op de waterkwaliteit.​

Twee doelstellingen komen hier samen. De ene is die van het kernteam van het programma waterkwaliteit. Het programma vindt kleine emissies (ten opzichte van de glastuinbouw) ook relevant, dus ook riooloverstorten. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek, kijken zij welke prioriteit dit gaat hebben in het programma.​

De andere doelstelling komt voor uit de bestuurlijke overeenkomst van het NAD (Netwerk Afvalwaterketen Delfland) samenwerkingsverband. Eén van de prestatie-indicatoren is dat het overstortvolume niet toeneemt ondanks intensere regenbuien. Het NAD heeft capaciteit in de vorm van het NAD dataplatform beschikbaar voor deze casus.

 

Business waarde hypothese:

Dit is een belangrijke stap in het verbeteren van de datakwaliteit van overstortmetingen. Daardoor worden onze analyses betrouwbaarder en krijgen we meer inzicht in zowel het riool- als oppervlaktewatersysteem.​

Nut onderzoeken van een tool voor:​

  • Ondersteuning werkzaamheden van Delflandse medewerkers waterkwaliteit en medewerkers van het NAD dataplatform.​
  • Communicatiemiddel intern en extern, met gemeenten, in de vorm van een dashboard of rapportage.​

Relatie tussen overstorten en waterkwaliteit duidelijk maken. Dit inzicht kan dan ook toegepast worden op overstortlocaties waar gemeenten en/of waterschap niet meten.​

De uitkomst draagt bij aan het inzicht aan de factoren die waterkwaliteit bepalen. Nu gebruiken gemeenten en waterschap voornamelijk hun expert-opinion om lozingen, run-off, overstorten of foutieve aansluitingen als hoofdoorzaak van problemen te identificeren.​

 

Scope:

  • Bepalen activiteit en duur van overstorten (historische tijdsreeksen) van bemeten en onbemeten overstorten voor 1 gemeente;​ 
  • Berekenen relatie tussen metingen in waterkwaliteit en activiteit en duur van overstorten voor polders verbonden aan de gekozen gemeente;​
  • Real-time monitoren van waterstanden in het riool (bij overstorten).​

 

Resultaten:

Het onderzoek is afgerond. We hebben 3 resultaten behaald:

  1. Inzicht in de geschiktheid van het waterkwaliteitsmeetnet voor dit type monitoring. De meetpunten van waterkwaliteit bestaan nu uit maandelijkse monstername verspreid door het gebied en continue sensoren bij de grote gemalen. Het doel daarvan is om te controleren of het waterschap voldoet aan de eisen aan de waterkwaliteit. Het bleek echter niet geschikt om de kortstondige impact van overstorten te meten. Delfland gaat nog een literatuuronderzoek naar vergelijkbare onderzoeken uitvoeren om vervolgens een beslissing te maken over een aanpassing aan het meetnet.
  2. Code voor het ophalen en opslaan van overstort-gegevens en een evaluatie van het nut van verschillende manieren om deze gegevens te controleren op kwaliteit en ongewone afwijkingen. Het NAD dataplatform gebruikt deze informatie om haar eigen taken uit te voeren. Op termijn kunnen we daarmee real-time de waterketen gaan monitoren en acties uitzetten bij gemeenten en waterschap om hun systemen en data te verbeteren.
  3. Wens om op termijn een gebiedsmonitor-applicatie of webportaal te ontwikkelen. In eerste instantie kunnen we databronnen van waterkwaliteit en overstorten gaan toevoegen aan het WIS (waterinformatie-systeem) van Delfland. In de toekomst is een portaal waar gemeenten en andere partners toegang tot hebben een mooie uitbreiding. Daarmee delen we onze data met elkaar en maken we de interactie tussen onze gebieden (zoals riool en oppervlaktewater) inzichtelijk.

Gepubliceerd

23-03-2021

Laatst bijgewerkt

08-10-2021

Status

Proof of Concept (afgerond)

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer
Drinkwaterbeheer

Technologie

-

Thema

Schoon water
Digitale transformatie

Deelnemers

Delfland

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling