Minimaliseren lachgasemissie

Innovatie

Waterschap Aa & Maas wil lachgasemissie uit zuiveringen terugdringen. Lachgas is een zeer sterk broeikasgas: het houdt per gram 265 x meer warmte vast dan CO2 dat doet. Daarnaast leidt lachgas tot afbraak van de ozonlaag. Werk aan de winkel dus!

We onderzoeken hoe groot het probleem van lachgasemissie op onze zuiveringen is en we analyseren nauwkeurig de procesregeling om zo oorzaken voor lachgasvorming te achterhalen. Vervolgens proberen we het proces aan te passen zodat lachgasvorming afneemt.

De grootste hoeveelheid lachgas wordt gevormd in de actiefslibtank. Daarom moeten we bij de aanpassing van de procesregeling rekening houden met de effecten op de verwijdering van stikstof en fosfor. Het mag niet zo zijn dat de vermindering van lachgasvorming de verwijdering van stikstof en fosfor (sterk) vermindert. We verwachten echter dat in veel gevallen de vermindering van lachgasvorming juist gepaard zal gaan met een verbeterde nutriëntenverwijdering.

Als mogelijke verbetering van de procesregeling denken we op dit moment vooral aan:

  • een stabiele en nauwkeurige afstemming van het beluchtingsdebiet aan de binnenkomende ammoniumvracht
  • een meer continu verdeelde aansturing van de beluchters en pompen

Methode
Specifiek voor onze methode is dat wij aanpassingen van de procesregeling bedenken vanuit begrip van de biochemische reacties die zich voordoen in de zuivering. Vanuit analyse van de ammonium-, nitraat- en zuurstofconcentraties en de reactie van de procesregeling daarop, bedenken we verbetering voor de huidige regeling. In de toekomst willen we kunstmatige intelligentie gebruiken om de regeling verder te verfijnen. 

Resultaten
Op basis van schattingen (kentallen en risico-inschatting STOWA) produceren de zuiveringen van Aa en Maas op dit moment tussen de 22000 en 34000 ton CO2-equivalenten N2O per jaar, dat is 20 tot 30% van de totale directe CO2-eq-uitstoot van de zuiveringen. 

In hoeverre we de lachgasemissie kunnen terugdringen door aanpassingen van de procesregeling valt moeilijk te voorspellen. We zien wel kansen: een groot deel van de gevormde lachgas lijkt vermijdbaar te zijn. Het is moeilijk te zeggen wanneer we op een punt zullen komen dat de lachgasemissie niet of nauwelijks verder kan worden verminderd. Dit zal, voor alle zeven zuiveringen van Aa en Maas, zeker nog wel twee jaar duren. Elke zuivering vraagt een eigen benadering. We beginnen bij de zuivering in Haps.

Gepubliceerd

06-05-2021

Laatst bijgewerkt

11-05-2021

Status

Onderzoek/Verkenning (lopend)

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Technologie

Zuiveringstechnologie

Thema

Schoon water

Projectleider

Floris de Heer

Teamleden

-Robert Kras
Floris de Heer

Deelnemers

Aa en Maas

Externe partners

CoP Lachgas TU Delft

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling