Medicijnresten verwijderen uit afvalwater - O3-STEP

Innovatie

Half november start het pilotonderzoek O3-STEP® op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Horstermeer. Het is een onderzoek naar het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater. Het verwijderen van deze medicijnresten is belangrijk omdat inmiddels duidelijk is dat deze medicijnresten nadelige effecten hebben op het waterleven. We vinden dan ook dat deze stoffen niet in ons water thuishoren.

 

Waterschap AGV

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de ambitie om microverontreinigingen, waaronder medicijnresten, terug te dringen. Een belangrijke maatregel is het realiseren van aanvullende zuiveringsstappen. Om gelijktijdig nutriënten en microverontreinigingen vergaand te verwijderen kiest Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor een pilot met O3-STEP. Deze techniek is veelbelovend en op lab schaal getest en wordt in 2020-2021 op pilotschaal onderzocht op de rwzi Horstermeer.

 

Combinatie van technieken 

Het O3-STEP®-filter is een nageschakelde zuiveringsstap en het is een combinatie van technieken, een toepassing van ozon en granulair actiefkoolfiltratieAfzonderlijk zijn dit bewezen technieken voor de nabehandeling van rwzi-effluent, maar de combinatie is nog geen bewezen techniek.  

De ozon breekt microverontreinigingen/medicijnresten af of zet de stoffen om naar stoffen die gemakkelijker biologisch afbreekbaar zijn. Met een ozondosering kan eventueel ook worden gedesinfecteerd. 

Het 1-STEP®-filter is een granulair actief-koolfilter dat vergaand nutriënten en zwevende stof verwijdert. Ook worden microverontreinigingen/medicijnresten verwijderd door adsorptie aan de actieve kool. 

Het O3-STEP®-filter kan zo in één stap nutriënten, zwevende stof én microverontreinigingen vergaand verwijderen. 

 

Extra zuiveringsstap met ozon 

Voor een goede verwijdering van medicijnresten moet de kool actief zijn. Na verloop van tijd zal de kool beladen zijn en worden geen medicijnresten meer geadsorbeerd. De kool moet dan worden gereactiveerd. Bij het zuiveren met alleen een 1-STEP®-filter is de standtijd van de actieve kool 4-6 maanden. Door een ozonstap te plaatsen vóór het 1-STEP®-filter loopt de standtijd van de kool op, naar verwachting tussen 12 en 30 maanden. Wat de standtijd precies wordt, is een belangrijke onderzoeksvraag die we met de O3-STEP®-pilot beantwoord willen krijgen. 

 

Voorbereidingen onderzoek 

De onderstaande foto toont het huidige 1-STEP®-filter op de rwzi Horstermeer. Direct naast het filter wordt de pilot O3-STEP® geplaatst, bestaande uit twee zeecontainers en één 1-STEP®-filterkolom. Vanaf half november gaat het pilotonderzoek van start. Bij goede resultaten van het pilotonderzoek kan snel worden opgeschaald naar een full-scale toepassing op de rwzi Horstermeer. Een 1-STEP®-filter is al aanwezig. Alleen een ozoninstallatie moet er dan nog  worden bijgeplaatst. 

 

 

Samenwerking 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking tussen Waternet, Witteveen+Bos, Nijhuis IndustriesCabot en TU Delft en maakt deel uit van het ‘Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater’ van STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Op de STOWA-website is meer informatie te vinden over het onderzoek. 

 

Meer lezen

https://www.stowa.nl/onderwerpen/waterkwaliteit/nieuwe-stoffen/haalbaarheidsstudie-o3-step-ipmv-thema-granulair-kool 

Waterkwaliteit en technologie

Gepubliceerd

01-10-2020

Laatst bijgewerkt

19-02-2021

Status

Pilot (lopend)

Bedrijfsfunctie

-

Technologie

-

Thema

-

Projectleider

Bechger Manon

Teamleden

-

Deelnemers

Waternet

Externe partners

Witteveen+Bos Nijhuis Industries Cabot TU Delft

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling