Materialenonderzoek circulair assetmanagement

Innovatie

In lijn met de nationale doelstelling circulaire economie in 2030 willen de opdrachtgevers van Waternet 50% minder (primaire) grondstoffen gebruiken. Om te bepalen welke grondstoffen we nu allemaal gebruiken, gaan we daarom een nulmeting doen. Bij die nulmeting bepalen we niet alleen de hoeveelheden, maar vooral ook de milieu-impact en de sociale impact van die grondstoffen. Daarbij kijken we onder andere naar aspecten zoals schaarste, landverbruik, watervervuiling en arbeidsomstandigheden. 

 

Technische details 

Omdat Waternet al jaren haar klimaatvoetafdruk bijhoudt, is van veel grondstofstromen al bekend hoeveel we gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld voor energie en chemicaliën. Maar we weten niet goed welke materialen allemaal vastliggen in onze assets. Om dit in beeld te brengen, doen we nu mee met het STOWA-onderzoek ‘Circulair assetmanagement waterschappen’, dat in juli 2020 is gestart. Maar ook is er nog een slag nodig om de stoffen uit de klimaatvoetafdruk om te rekenen naar hun milieu-impact en sociale impact. 

 

Kosten/duurzaamheid 

De nulmeting moet inzicht geven in de top tien van grondstoffen van Waternet met de hoogste milieu- en sociale impact. Deze moeten we dan als eerste reduceren om te komen tot een circulaire economie. 

 

Samenwerking 

In het STOWA-onderzoek wordt samengewerkt met Witteveen+Bos en Metabolic. De uitkomsten van dit onderzoek en van de milieu- en de sociale impact van alle grondstoffen delen we met collega-waterschappen en drinkwaterbedrijven, omdat deze aanpak tot nu toe nog niet toegepast is. 

 

Planning 

De dataverzameling voor de nulmeting van de assets startte in 2020. De omrekening naar de milieu-impact en de sociale impact is ook in 2020 gestart, maar pas in 2022 zal een top vijf van grondstoffen worden vastgesteld. Deze top vijf zal deel uitmaken van het nieuwe Waternet-programma Circulaire Economie. 

 

Meer lezen

Gepubliceerd

23-10-2020

Laatst bijgewerkt

11-07-2022

Status

Onderzoek/Verkenning (lopend)

Bedrijfsfunctie

Bedrijfsondersteuning

Technologie

-

Thema

Circulaire economie
Asset management

Projectleider

Enna Klaversma

Teamleden

-Niels Jonkers

Deelnemers

Waternet

Externe partners

STOWA Witteveen + Bos 

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Projectblog

Updates

05-07-2021

Witteveen en Bos is nu i.h.k.v. het STOWA project aan het rekenen aan alle materiaalgegevens, zowel van Waternet als van andere waterschappen. Dit moet gaan leiden tot een overzicht van het materiaalgebruik in alle waterschapsassets. Deze gegevens kunnen binnen Waternet gebruikt worden voor de nulmeting van de ingaande materialen.

Naast naar ingaande materiaalstromen, wordt in de nulmeting ook naar de uitgaande stromen en emissies gekeken. Denk daarbij aan vaste stoffen als struviet, calciet, waterijzer, slib en bagger. Maar daarnaast ook aan vloeistoffen als effluent en overstorten en aan gassen als methaan en lachgas. 
De milieu-impact van (de verwerking) van alle vaste, vloeibare en gasvormige uitgaande stromen wordt berekend met verschillende milieu-impactmethodes. In de voorlopige uitkomst lijken vooral de milieu-impact van broeikasgassen en effluent groot.

15-12-2021

Het conceptrapport van Witteveen en Bos is gepresenteerd. Een van de uitkomsten is dat de milieu-impact van de materialen voor de assets (excl de keringen) in dezelfde orde van grootte ligt als de impact van operationele processen (gerapporteerd in de klimaatmonitor). 

Komende tijd gaan we deze gegevens verwerken en daarmee een eindrapport voor Waternet schrijven. Dit rapport geeft dan inzicht in de milieu-impact van alle in- en uitgaande stromen van Waternet en geeft daarmee de mogelijkheid om te prioriteren in het Circulaire Economie programma.

11-07-2022

Het Stowa-rapport is definitief, zie https://www.stowa.nl/publicaties/circulair-assetmanagement-waterschappen-hoofdrapport

Binnen Waternet zijn de materiaaldata gebruikt in de Circulaire Economie nulmeting, waarbij niet alleen gekeken wordt naar primair materiaalgebruik, maar ook naar de milieu-impact daarvan. Verder wordt de milieu-impact van uitgaande emissies, zoals broeikasgassen en effluent meegenomen. Het blijkt dat de milieu-impact die deze emissies veroorzaken veel groter is dan de milieu-impact van materiaalgebruik. De resultaten van de nulmeting zullen naar verwachting in het najaar gepubliceerd worden. 

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling