Maaivelddaling - Onderzoek naar bodemdaling met behulp van satellietdata

Innovatie

Probleem

Als gevolg van geologische processen, gaswinning, grondwateronttrekkingen en inklinking van veen is er in Delfland sprake van maaivelddaling. Bij het maken van peilkeuzes wordt maaivelddaling meegewogen. Omdat er momenteel geen gebiedsdekkende maaiveldgegevens voor onverharde gebieden zijn, wordt maaivelddaling gebaseerd op aannames. Deze aannames sluiten niet goed aan bij het gewenste detailniveau.

 

Doel

Het krijgen van inzicht in de actuele maaivelddaling in onverharde gebieden van Delfland met behulp van satellietdata.

 

Stand van zaken

Het onderzoek heeft geresulteerd in een verbeterd inzicht in de beweging van de bodem, zowel op korte als op lange termijn. Uit de resultaten blijkt ook dat inzicht in maaivelddaling helaas niet alleen op basis van satellietbeelden kan worden verkregen. Er zullen altijd aanvullende metingen in het veld nodig zijn. De directe meerwaarde blijft daardoor beperkt. In 2020 is het onderzoek afgesloten, in het tweede kwartaal 2021 volgen de oplevering en presentatie van de resultaten. Het onderzoek loopt door binnen andere trajecten van de TU-Delft. Delfland blijft aangesloten bij toekomstige ontwikkelingen.

 

(Potentiële) impact

Een verbeterd inzicht in de beweging in de bodem helpt bij het maken van betere beheer- en beleidskeuzes bij bijvoorbeeld peilbesluiten, watersysteemanalyses, wateroverlastmaatregelen en onderhoud van waterkeringen.

Gepubliceerd

03-06-2021

Laatst bijgewerkt

14-09-2021

Status

Onderzoek/Verkenning (afgerond)

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Technologie

Kunstmatige Intelligentie
Drones en satellieten

Thema

Bodemdaling

Projectleider

Sipke Riemersma

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling