Kansen voor inzet electrolyser in de "RWZI als slimme energiehub"?

Innovatie

De energiewereld verandert snel. Dat brengt nieuwe bedreigingen, maar ook kansen. Een electrolyser is een van de onderdelen van het nieuwe energielandschap: hiermee wordt met behulp van elektriciteit water omgezet in waterstof en zuurstof - tevens grondstof voor ozon, dat gebruik kan worden voor de verwijdering van microverontreinigingen. Een bijproduct is warmte. Daarnaast kan een electrolyser worden ingezet in een flexibel energiesysteem. Deze studie onderzoekt te potentie van een electrolyser voor twee AGV-locaties, rwzi West en rwzi Horstermeer, waar al deze aspecten van de electrolyser samenkomen: elektriciteitsvraag en -productie, warmtebehoefte, nuttige inzet van zuurstof / ozon, en mogelijkheden voor gebruik van waterstof. De vraag is wanneer uit de mogelijkheden kansen ontstaan: onder welke omstandigheden is er potentie voor inzet van een electrolyser op deze waternetlocaties? Het resultaat van het onderzoek is een model waarmee met vele verschillende variabelen scenario’s worden doorgerekend op energetische, duurzame en financiële aspecten. Afhankelijk van ontwikkelingen op de energiemarkt, onze bedrijfsprocessen en onze duurzaamheidsambities kunnen zo kansen worden gezocht.

 

Technische details

Het beoogde resultaat vergt het uitbreiden van een bestaand simulatiemodel van Witteveen en Bos, en het specifiek maken voor de 2 AGV locaties. Hiervoor is veel data verzameld: data van een electrolyse-systeem, van de zuiveringen en de bedrijfsprocessen, potentiele waterstofconsumptie, stimuleringsregelingen, de energiemarkt en omgevingszaken als lokale warmtebehoefte, waterstofpartijen en infrastructuur. Vervolgens zijn de voornaamste parameters afgeleid; het model moet toepasbaar zijn voor de scenario’s van de AGV locaties, het moet zowel generiek zijn, maar ook de belangrijkste variabelen omvatten. Deze zaken zijn verwerkt in een simulatiemodel, gebouwd in Python. De belangrijkste variabelen en verbanden worden omgezet in rekenregels of algoritmes.

Het model blijft eigendom van W+B. Voor gebruik door Waternet / AGV wordt een een webinterface ontwikkeld waarbij de voornaamste variabelen kunnen worden aangepast en de voornaamste resultaten worden weergegeven. Ook kunnen zowel de input als output worden vastgelegd. Daarnaast is het voor scenariostudies handig om de context te scheppen. Daarom worden ook de voornaamste componenten, enige achtergrondinformatie van de techniek en de ruimtelijke voetafdruk (beperkt) toegelicht.

 

Beoogd resultaat

Het resultaat van dit onderzoek levert een hulpmiddel op waarmee mogelijkheden en kansen van de inzet van een electrolyser gezocht, en in beeld gebracht kunnen worden. Er kunnen scenario’s mee worden doorgerekend, net als trends en er kunnen kantelpunten in belangrijke variabelen mee worden gezocht. Zo kunnen veranderingen op de energiemarkt / onze bedrijfsprocessen / onze duurzaamheidsambities worden doorvertaald naar de potentiele inzet van een electrolyser. De electrolyser kan op AGV locaties bijdragen aan de duurzame energietransitie en circulariteitsambities van AGV: door eigen productie van waterstof, bijvoorbeeld voor mobiliteit, als flexibele schakel in een veranderlijk energiesysteem, door de combinatie van producten (waterstof / zuurstof – ozon / warmte).

 

Planning

In de zomer van 2021 is het project gestart. Waarna data is verzameld en het simulatiemodel uitgebreid en ingericht. In de zomer van 2022 verwachten we de resultaten te ontvangen.

 

Gepubliceerd

19-07-2022

Laatst bijgewerkt

25-07-2022

Status

Onderzoek/Verkenning (lopend)

Bedrijfsfunctie

-

Technologie

-

Thema

Energietransitie

Projectleider

Gijs van der Meer

Teamleden

-

Deelnemers

Waternet

Externe partners

Witteveen+Bos ( https://www.witteveenbos.com/nl/ )

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling