Impactanalyses van ontwerpscenario’s als haalbaarheidstoets

Innovatie

Met de ontwikkeling van een circulair watersysteem voor 1500 woningen en 12 hectare businesspark startte in 2017 in Brainport Smart District (BSD) een cocreatieproces met ruim dertig medewerkers van de vijf waterketenpartners in het gebied rond Helmond. In de afgelopen jaren hebben ze intensief samengewerkt tijdens de conceptuele ontwerpfase van het circulaire watersysteem. De volgende fase is nu in volle gang. Om initiatiefnemers (bewoners, ontwikkelaars, bedrijven, overheden en consortia) te inspireren met mogelijke oplossingen voor de waterketen van BSD is via een kwantitatieve doorrekening van drie scenario’s – Business As Usual, Basis en Plus – een eerste verkenning uitgevoerd van de (technische) haalbaarheid van de innovatiedoelstellingen voor deze wijk. Met behulp van stofstroomanalyses door Metabolic zijn de effecten van deze scenario’s en de gevolgen hiervan op andere thema’s, zoals energie en circulariteit, in beeld gebracht. 

 

De referentiesituatie: Business As Usual (BAU) 

Volgens de Vewin-statistieken wordt in Nederland bijna 120 liter drinkwater per persoon per dag gebruikt, waarvan slechts een klein deel wordt geconsumeerd. Een groot deel (40%) gaat naar toepassingen waarvoor geen drinkwaterkwaliteit nodig is (toilet, wasmachine). Het grootste deel verdwijnt via de douche (ruim 40%), waarbij tevens het grootste deel van de watergerelateerde energie wordt verbruikt. De waterketenpartijen zijn al bezig om deze situatie te verbeteren en te verduurzamen. Energiebesparing en hergebruik van grondstoffen zijn inmiddels zowel in de drinkwaterbereiding als in de afvalwaterzuivering gemeengoed. Door schaalvoordeel als gevolg van schaalvergroting worden de activiteiten doelmatiger. 

 

Normaal gesproken zou het drinkwater worden aangevoerd vanuit een regionale productielocatie en zou het afvalwater worden afgevoerd naar de regionale rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi), die beide buiten het BSD-plangebied liggenDat past niet in het beeld van een circulair watersysteem. In de bestaande situatie levert Brabant Water drinkwater vanuit het drinkwaterproductiebedrijf in HelmondHet huishoudelijke afvalwater wordt via de gemeentelijke riolering ingezameld en afgevoerd naar het zogenoemde overdrachtspunt (buiten de wijk),waarna het waterschap via een persleiding zorgt voor verder transport naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel. Hier wordt het afvalwater gezuiverd, waarna het wordt geloosd op het lokale oppervlaktewater. In hedendaagse nieuwbouwwijken wordt het huishoudelijke afvalwater niet meer samen met het regenwater afgevoerd, zoals in veel oudere wijken. Het regenwater wordt verzameld via een apart rioolstelsel en afgevoerd via het lokale oppervlaktewater. Daardoor heeft het rioolstelsel bij hevige regenval minder problemen en kan het afvalwater bij de rwzi’s eenvoudiger worden behandeld. 

 

Ontwerpscenario’s: Basis en Plus 

Om initiatiefnemers (bewoners, ontwikkelaars, bedrijven, overheden en consortia) te inspireren met mogelijke oplossingen voor de waterketen van BSD zijn mogelijke ontwerpscenario’s ontwikkeld en doorgerekend. Vergeleken met Business As Usual wordt met het Plusniveau de lat aanzienlijk hoger gelegd, met bijvoorbeeld 70% besparing op drinkwater, dat van grondwater is gemaakt (maximaal 40 liter per persoon per dag). Bovendien wordt maximaal 20,5 liter afvalwater per persoon per dag afgevoerd naar de bovenwijkse afvalwaterzuiveringsinstallatie. Verder wordt ernaar gestreefd om het oppervlaktewater in de wijk op zwemwaterkwaliteit te krijgen. Omdat het Plusscenario misschien niet (direct) haalbaar is voor het hele wijk, is ook een Basisscenario ontwikkeld. In het Basisscenario wordt 40% besparing op het drinkwater gerealiseerd (maximaal 70 liter per persoon per dag). In dit scenario wordt de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in de wijk gehouden op het niveau van de Kaderrichtlijn Water. Meer informatie over deze ontwerpscenario’s en de achterliggende logica is te vinden in de WATERLAB RAPPORTAGE via de link hieronder. 

 

Waterbalans en stofstroomanalyse van de ontwerpscenario’s 

Voor een eerste inschatting van de (technische) haalbaarheid is een selectie van maatregelen en technieken vertaald in een ontwerpscenario op zowel Basis- als Plusniveau. KWR Water Research Institute heeft die twee scenario’s doorgerekend en vergeleken met een Business As Usual-scenario. Verder heeft Metabolic een energie- en stofstroomanalyse gemaakt van de ontwerpscenario’s (zie ook de WATERLAB RAPPORTAGE). Zodoende hebben de vijf waterketenpartners in het gebied de rol van inspirator aangenomen in plaats die van oplosser. Daarmee hebben ze laten zien wat mogelijk is zónder bepaalde technieken voor te schrijven. 

 

 

 

 

Andere initiatieven in Brainport Smart District 

Indicatoren en doelstellingen in plaats van een blauwdruk van middelen 

Menukaart van mogelijke maatregelen en technieken 

 

Meer lezen 

Gepubliceerd

03-05-2021

Laatst bijgewerkt

27-07-2021

Status

Onderzoek/Verkenning (lopend)

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Technologie

-

Thema

Circulaire economie
Voldoende water

Teamleden

-Rob van de Sande
Hans Roelofs
Maarten Nederlof
Istvan Koller
Dirk van Helvoirt
Djamo van der Krabben
Evelien Bosch
Ruud Schemen
Erik van Kronenburg
Maurice Ramaker
Gerda Louwers
Alexandra Deeke

Externe partners

Waterschap Aa en Maas  https://www.aaenmaas.nl/ Waterschap De Dommel  https://www.dommel.nl/ Brabant Water  https://www.brabantwater.nl/ KWR Water Research  https://www.kwrwater.nl/ Provincie Noord-Brabant  https://www.brabant.nl/ Gemeente Helmond  https://www.helmond.nl/1 Stichting Brainport Smart District,  Metabolic  https://brainportsmartdistrict.nl/ Waternet ( Waterschap  Amstel, Gooi en Vecht)  https://www.waternet.nl/

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling