FATMAN - Onderzoek naar techniek voor fosfaatverwijdering

Innovatie

Probleem

Veel watergangen en (zwemwater)plassen in Delfland hebben te maken met te hoge concentraties aan fosfaat. Dat resulteert onder andere in een overmaat aan voedingsstoffen en frequente blauwalgproblematiek. Er zijn geen eenvoudige in-situ methoden om fosfaat uit het water te verwijderen.

 Doel

Het testen van een methode om fosfaten uit het oppervlaktewater van de Put te Werve te halen die voldoet aan de volgende criteria: onderhoudsarm, simpel te bouwen en minimaal ruimtebeslag.

 Stand van zaken

Arcadis heeft het concept “FATMAN” (Floating Adsorbing Technology to Minimize Algae and Nutrients) ontworpen. Dit is een onderhoudsarme, energiezuinige, drijvende zuiveringsconstructie met een groot zuiverend oppervlak waarbij fosfaat aan ijzerzand wordt gebonden. De FATMAN is in juli 2020 in proeflocatie de Put te Werve in Rijswijk geplaatst. Deze recreatieplas wordt geplaagd door (blauw)algen, zuurstofloosheid, en jaarlijkse vissterfte als gevolg van hoge concentraties fosfaat. In juli 2020 zijn in de Put te Werve twee FATMAN’s geplaatst. Intentie is om gedurende twee jaar maandelijks de werking te monitoren. Lokale verenigingen verzorgen de bemonstering. Bekijk de uitleg van de werking van de FATMAN.

Uit de eerste resultaten blijkt dat de FATMAN minder fosfaat vastlegt dan verwacht. Arcadis heeft de installatie aangepast op basis van een analyse van mogelijke oorzaken. Deze aanpassing heeft echter geen effect gehad op het zuiveringsrendement van de FATMAN. Arcadis onderzoekt momenteel waarom de FATMAN niet naar wens functioneert.

Het water in de Put is desalniettemin in de zomer van 2020 zeer helder geweest. Dit komt waarschijnlijk door een de combinatie van de nieuwe beluchtingsinstallatie geplaatst door de hengelsportvereniging, de toename van driehoekmosselen en de circulatie van de FATMAN.

 

In juli 2021 is geëxperimenteerd met het onderzoeken van twee hypotheses: 1) het ijzerzand is volledig verzadigd en 2) het verzadigingsproces gaat te langzaam. De uitslag van het experiment is bepalend voor afsluiting van de pilot en het beantwoorden van de oorspronkelijke onderzoeksvragen: 1) werkt deze technologie? 2) is het toepasbaar voor waterbeheerders?

In het najaar van 2021 zijn de tussentijdse resultaten toegelicht maar niet formeel opgeleverd. Vooralsnog lijkt te technologie pas optimaal te werken in minder eutrofe systemen of in grote capaciteit. Dit maakt het minder algemeen toepasbaar en minder handzaam. Daarnaast zijn er hoge installatie en onderhoudskosten aan verbonden. Helaas gaat het dan aan de criteria van het oorspronkelijke doel voorbij: onderhoudsarm, simpel te bouwen en minimaal ruimtebeslag.  Aan de hand van eventuele aanbevelingen uit dit onderzoek beslist Delfland over het vervolg.

 

(Potentiële) impact

Het tegengaan van eutrofiëring en blauwalg door het uit het water halen van fosfaten. Bij een goede werking van de FATMAN zijn er potentiële toepassingsmogelijkheden bij: zwemlocaties, kroosvorming, overstorten, inlaten van gevoelige polders, etc.

 

 

 

Gepubliceerd

04-06-2021

Laatst bijgewerkt

02-12-2021

Status

Pilot (lopend)

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Technologie

-

Thema

Schoon water

Projectleider

Joep de Koning

Teamleden

-

Deelnemers

Delfland

Externe partners

ARCADIS, Club Te Werve, Hengelsportvereniging HSV Te Werve, Rijswijkse Zwemvereniging, Gemeente Rijswijk, Provincie Zuid-Holland

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling