Eerste stap naar geautomatiseerd bijhouden Basisregistratie Grootschalige Topografie

Innovatie

Alle waterlopen zijn vastgelegd in het BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Als er mutaties zijn in het veld zijn we als bronhouder verplicht om deze te verwerken. Maar we merken veranderingen niet altijd meteen op. Aa en Maas onderzocht in een pilot of mutaties met satellietbeelden en luchtfoto’s te detecteren zijn. Het antwoord: jazeker.

Voorheen scrolden de medewerkers hele dagen door luchtfoto’s om afwijkingen op te sporen. Een gedempte sloot, een nieuwe vispassage of duiker; onze Sherlocks hadden het er maar druk mee. Kon dit middeleeuwse proces niet geautomatiseerd worden met behulp van data science?

Samen onderzoeken
Meerdere waterschappen liepen met deze vraag rond en zijn dit met een data scientist van Young Mavericks verder gaan onderzoeken. Uit de eerste review (mei 2020) blijkt dat mutaties goed automatisch detecteerbaar zijn met de inzet van data science. De pilot laat de verwachte resultaten zien.

Hoe
Door luchtfoto’s te laten samenvallen met BGT (kaart) komen mutaties aan het licht. In het algoritme van het gekozen systeem is ook een machine learning model verwerkt. Dit wil zeggen dat het systeem is getraind door voorgaande luchtfoto’s en de BGT. Bijvoorbeeld door een foto van een grasveld in te voeren en die het label ‘vegetatie’ te geven weet het systeem sneller wat land is.

De geografische waarheid
Komende periode worden de kinderziektes uit het systeem gehaald. Daarna is het de bedoeling dat er een operationeel systeem komt dat alle gebiedjes continu doorrekent en mutatiekaarten uitdraait. Zodat de BGT verwerker netjes de enige echte geografische waarheid kan intekenen met de hand… maar niet meer hoeft te zoeken naar afwijkingen.

 

Gepubliceerd

16-07-2020

Laatst bijgewerkt

11-01-2021

Status

Implementatie/Uitrol (lopend)

Projectleider

Martijn van Berkel

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Linked

Neem contact op

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Aanmelden

Inloggen Mislukt

Contact met projectleider

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling