eDNA Rivierkreeften - Kwantitatieve eDNA-bemonstering van rode Amerikaanse rivierkreeften

Innovatie

Probleem

De exotische Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt in Delfland schade en overlast aan zowel de ecologie als de waterkeringen. Er zijn beperkt gegevens beschikbaar over de populatiedichtheden in de verschillende watergangen. De klassieke fuikmethode is duur, arbeidsintensief en levert onvoldoende gegevens. Dit maakt het kwantificeren van de (verwachte) schade en effectiviteit van eventuele bestrijdings-/reductiemaatregelen lastig.

 

Doel

Onderzoeken of met de environmental-DNA techniek (eDNA) een eenvoudigere, goedkopere en betrouwbaardere uitspraak kan worden gedaan over de populatiedichtheid van de Amerikaanse rivierkreeft in de watergangen van Delfland.

 

Doorlopen stappen

In deze pilot is onderzocht of met eDNA de populatiedichtheid van Amerikaanse rivierkreeft kan worden voorspeld. De resultaten zijn vergeleken met de klassieke fuikmethode.

In april 2020 is het project afgerond en zijn de resultaten opgeleverd. Delfland heeft zich na afloop van het onderzoek gericht op het delen van de resultaten in vakbladen en met andere waterschappen en laboratoria.

 

Eindresultaat

Er lijkt een verband te zijn tussen de eDNA methode en de resultaten van het fuik-onderzoek. Het doorontwikkelen van deze eDNA-toepassing lijkt kansrijk.

Aquon heeft aangegeven deze techniek verder te willen verkennen met de intentie om tot een bruikbaar product te komen voor de monitoring van rivierkreeften. Ook andere laboratoria hebben hun interesse geuit. Met deze kennis kan de Amerikaanse rivierkreeft beter worden gemonitord en mogelijk effectiever worden bestreden. Het vervolg is afhankelijk van de resultaten van Aquon en de ontwikkelingen op het gebied van het wegvangen van rivierkreeften. Delfland volgt deze ontwikkelingen bij Aquon en zet in op het verder onder de aandacht brengen van de resultaten bij andere partijen.

Gepubliceerd

03-06-2021

Laatst bijgewerkt

12-07-2021

Status

Onderzoek/Verkenning (afgerond)

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Technologie

-

Thema

Schoon water
Biodiversiteit

Projectleider

Ernst Raaphorst

Teamleden

-

Deelnemers

Delfland

Externe partners

Aquon

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling