Dijkvernageling Ringdijk Watergraafsmeer

Innovatie

De Ringdijk Watergraafsmeer is versterkt met een nieuwe dijkversterkingstechniek, de JLD-dijkstabilisator. Deze dijkversterkingstechniek is zeer geschikt in situaties waarbij het profiel van de dijk niet gewijzigd kan of mag worden en waar weinig ruimte is om de werkzaamheden uit te voeren. Met deze innovatieve techniek veroorzaken de werkzaamheden minder overlast en kunnen bijna alle bomen op de dijk behouden blijven. De dijk wordt van binnenuit versterkt met dijknagels en vernageld aan de ondergrond. Hierdoor hoeven we geen damwand in de dijk te heien of veel grond aan te brengen. Bovendien biedt deze techniek de mogelijkheid om real-time en online de sterkte van de dijk te monitoren via een IoT-oplossing. Met het uitvoeren van dit pilotproject wordt ervaring opgedaan met het ontwerpen en plaatsen van de dijkstabilisator. Tot 2024 monitoren we de werking om die te ontwikkelen voor een verdere toepassing als bewezen techniek.

 

Stabiliteit op afstand monitoren

Het systeem bestaat uit een klapanker in de bodem dat met een ankerstang is verbonden met een kopplaat. Daarmee wordt de tussenliggende grondlaag onder voorspanning gezet, waardoor de stabiliteit van het dijklichaam verbetert. Die voorspanning wordt gemeten en gemonitord met een loadcel. Een node slaat de data op en stuurt die tweemaal daags naar een platform. Daar worden de data opgeslagen en kan via een dashboard visuele informatie over de data worden verkregen. Als de spanning te hoog of te laag wordt, moet worden ingegrepen om de spanning te herstellen binnen de ontworpen bandbreedte. Op deze wijze kan de stabiliteit van de dijk op afstand worden gemonitord. Ook kan bij extreme omstandigheden worden bekeken of de dijk nog stabiel genoeg is. Bij normaal versterkte dijken kan de stabiliteit alleen visueel en op locatie worden vastgesteld.

 

 

Bijzondere ontwikkelingen in het project

In het begin werd niet alle meetdata verzonden naar het online platform. Een grondige faalpadanalyse heeft inzicht gegeven in de faalfactoren. Deze worden in het najaar van 2020 in een eerste tranche opgelost om in 2021 te komen tot een totale oplossing. De werkende stabilisatoren leveren al informatie over het feit dat het systeem grotendeels doet waarvoor het is bedoeld. Als alle stabilisatoren werken en dit beeld bevestigen, dan wordt het systeem zo snel mogelijk ook elders toegepast.

 

Meerdere voordelen

Met behulp van de stabilisator van JLD kunnen bestaande waardevolle dijkprofielen worden gehandhaafd. Bovendien wordt minder werkruimte gebruikt, waardoor ook minder overlast voor de omgeving ontstaat. Als het systeem in werking is, kan online inzicht worden verkregen over de stabiliteit van de dijk onder (vol)belasting.

 

  

Samenwerking

We werken samen met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP, financier),Antea group, JLD Contracting (de innovator),Expertise Netwerk Waterveiligheid (bepaalt acceptatie en bewezen techniek),Waternet/AGV (beheerder) en met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) als mogelijke volgende klanten voor de stabilisator.

 

Planning

De realisatie is afgerond in de zomer van 2019. De monitoring loopt van de zomer van 2019 tot en met de zomer van 2024. Tijdens deze periode worden periodiek rapportages opgeleverd.

 

Meer lezen 

RAP_20200702_DF01_413509-Feitenrapportage 2020 Q1.pdf

https://www.agv.nl/werk-in-uitvoering/dijkversterking-ringdijk-watergraafsmeer/

https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/amsterdamse-ringdijk-van-binnenuit-versterkt-met-ankers

https://jldinternational.com/toepassingen/dijkstabilisatie/#WATERGRAAFSMEER

 Waterkwaliteit en technologie

Gepubliceerd

22-06-2020

Laatst bijgewerkt

15-04-2022

Status

Pilot (lopend)

Bedrijfsfunctie

Waterkeringenbeheer

Technologie

IoT / Sensoren

Thema

Waterveiligheid
Digitale transformatie
Asset management

Projectleider

Wim van Steeg

Teamleden

-Isolde Apel
Bruijn Huub de
Dekker Rene
Molenkamp Bas
Wim van Steeg

Deelnemers

Waternet

Externe partners

JLD Antea group

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Projectblog

Updates

02-07-2021

In het voorjaar van 2021 is gewerkt aan een aanpak om alle stabilisatoren online te krijgen. Die aanpak is inmiddels geaccordeerd door AGV, HWBP, de Innovators en JLD Contracting. De werkzaamheden zullen in het najaar worden uitgevoerd. 

Tegelijkertijd wordt al 40% van de stabilisatoren structureel uitgelezen en geven een stabiel beeld van de voorspanning in de Ringdijk Watergraafsmeer. Het platform waar deze kunnen worden uitgelezen is inmiddels online. De informatie van de metingen en de beantwoording van de nog openstaande onderzoeksvragen wordt periodiek gerapporteerd en online gezet.

In het najaar zal ook het werkplan voor 2022 worden geformuleerd. Vooralsnog zal het ontwikkelen van de postdictie daar onderdeel vanuit maken.

17-12-2021

In de tweede helft van 2021 bleken de onderdelen voor de JLD dijkstabilisator, net als voor veel andere producten, niet tijdig geleverd te kunnen worden. Inmiddels zijn deze in Nederland en kunnen de nodes worden geproduceerd. Tegelijkertijd doen we een productreview en plannen een pratijktest in om de werking te toesten. Daarnaast heeft het projectteam de planning tot en met overdracht onder loep genomen. Als de stabilisatoren de informatie hebben vastgehouden in de periode dat die niet verzonden werd en de voorspanning verloopt zoals ook in de huidige situatie, dan kunnen we al in 2023 alle nog openstaande onderzoeksvragen beantwoorden. Ook verwachten we dan de postdictie op te kunnen stellen. Daarmee kan de techniek nog beter in nieuwe dijkversterkingen en versterkingen van regionalekeringen worden toegepast.

Tijdens de hersteloperatie willen we zoveel mogelijk stakeholders uitnodigen om kennis te nemen van het systeem en de eenvoudige onderhoudbaarheid er van.

In vergelijking met een reguliere versterking heb je makkelijker, actueler inzicht in de sterkte van de dijk. Als die afwijkt kan dat eenvoudig (zonder procedures) worden aangepast.

15-04-2022

19 april as starten we daadwerkelijk met de hersteloperatie. Tijdens de werkzaamheden is het mogelijk om een bezoek aan te vragen om kennis te nemen van de techniek en van de wijze waarop deze toegankelijk is en blijft voor onderhoud en beheer. Daarnaast is ook het dashboard te zien waarmee de informatie wordt gepresenteerd.

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling