Digitale monitoring bestaande vispassages

Innovatie

 • Probleem

  Delfland heeft de afgelopen jaren diverse vispassages aangelegd. Een deel is steekproefsgewijs onderzocht op de werking. Dit onderzoek is tijdsintensief en daardoor kostbaar. Er is behoefte aan een meer structurele uitvoering van vismigratieonderzoek en -indien mogelijk- met technieken die langere tijd kunnen worden ingezet.

   

  Doel

  In een 2 jarige pilot wordt onderzocht of een digitale monitoringsmodule geschikt is om langere tijd te kunnen worden ingezet voor vismigratieonderzoek en het monitoren van de effectiviteit van de vispassages.

   

  Stand van zaken
  Na een meervoudig onderhandse aanbesteding heeft Vislift BV de opdracht gekregen. Per juli 2021 is gestart met het monitoren van de eerste locatie. Binnen de 2 jarige pilot (met optie tot verlenging) is het de verwachting dat de module op meerdere locaties wordt ingezet. Per locatie ongeveer 2 a 3 maanden.

  Gegevens zoals visbewegingen, waterkwaliteit en de stroomsnelheid zijn voor de waterbeheerder direct te zien in het centrale Portaal. De eerste ervaringen zijn zeer positief. Door de continue monitoring en toegang tot live beelden ontstaat snel een beeld over de werking van de vispassage en het gedrag van vissen rondom de vispassage. 

   

  (Potentiële) impact

  De ontwikkeling van een digitale en mobiele monitoringsmodule helpt om snel en goed de effectiviteit van vispassages in beeld te krijgen. Delfland kan aan de hand van de data aanpassingen doorvoeren en gelijk het effect daarvan zien. Er is nog heel veel te leren over het gedrag van vis en relaties met parameters als temperatuur, lokstroom en waterkwaliteit. Deze ontwikkeling kan helpen bij het volgen van de vismigratie. Daarnaast leidt beter inzicht in het functioneren van vispassages tot betere ontwerpen.

Gepubliceerd

23-03-2021

Laatst bijgewerkt

12-09-2022

Status

Pilot (lopend)

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Technologie

Kunstmatige Intelligentie
IoT / Sensoren

Thema

Biodiversiteit
Digitale transformatie

Projectleider

Peter Jol

Teamleden

-Robin van den Assem
Fedor Buckers
Anne Joeppen
Ashil Alemyar
Wil van der Ende

Deelnemers

Delfland

Externe partners

Vislift BV

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Projectblog

Updates

12-09-2022

Digitale transformatie bij Hoogheemraadschap Delfland: een serie interviews langs onze experimenten

Vispassages: onderwatercamera’s geven ons een kijkje in de wondere wereld van vissen in ons water  

Kunnen we de vispassages inzetten als casus voor Digitale Transformatie? Dat liet Peter Jol, objectbeheerder watersysteem bij de afdeling Beheer & Programmering Assets (BPA) zich geen twee keer zeggen. De pilot is nu een jaar bezig en hij heeft al aardig wat vissen voorbij zien komen. Het is een aanwinst voor Delfland, vindt hij. “En het is verslavend om naar de beelden te kijken. Je bent verbaasd wat je zoal voorbij ziet zwemmen.”  

Peter houdt zich bezig met objecten die voor de waterkwaliteit zijn aangelegd, om die zo goed mogelijk te beheren, zoals natuurvriendelijke oevers, vispassages en vispaaiplaatsen. “Binnen Delfland leggen we vispassages aan, zodat vissen verschillende leefgebieden kunnen bereiken en kunnen migreren van A naar B. Dat is vaak lastig voor ze omdat er allerlei gemalen tussen zitten. Zo’n tien jaar herstellen we die migratieroutes, door het aanleggen van vispassages. Het is belangrijk om te weten of ze werken. Maken vissen nou echt gebruik van zo’n voorziening? Dat onderzochten we tot voor kort op een traditionele manier: door een net achter een vispassage te hangen en de vis die erdoorheen komt te vangen en op een meetplank te leggen. Een ouderwetse manier van monitoring.”   

Unieke kans  
Deze klus is niet alleen arbeidsintensief, maar ook duur. Vaak wordt de hulp ingeroepen van een beroepsvisser. Intern kwam het voorstel om een bestaande vispassage als casus in te zetten voor het programma Digitale Transformatie. Peter was meteen enthousiast. “Dit is een unieke kans om te experimenteren met nieuwe technieken. Ik zag vrij snel mogelijkheden om dat verder uit te werken. Iedereen binnen Digitale Transformatie was enthousiast. Onderwatercamera’s geven meer inzicht in de werking van vispassages. Daarnaast telt een camera, volledig automatisch, hoeveel vissen er doorheen gaan. Dat kan een flinke kostenbesparing opleveren voor Delfland.”  

Diervriendelijker  
Twee bedrijven worden gevraagd voor een aanbesteding en uiteindelijk valt de keuze op Vislift B.V. De tweejarige pilot is momenteel in uitvoering. Vislift heeft op verschillende locaties het camerasysteem toegepast bij vispassages. “Met een net achter een vispassages heb je een bepaalde vangst en weet je hoeveel er doorheen zijn gegaan, maar bijvoorbeeld niet op welk tijdstip. Of misschien zijn vissen vaak heen en weer gezwommen. Met een camera heb je veel meer inzicht in visgedrag. Je kan precies achterhalen of die paling om twee uur ‘s nachts voorbij de camera is gezwommen. Je krijgt relevante data die iets zeggen over het gedrag van vissen. En, ook belangrijk, het is diervriendelijker.”   

De pilot is nu een jaar bezig, alle data worden verzameld in een portal. “Het idee is om een student tijdens een stageopdracht die gegevens te laten analyseren. Na twee jaar gaan we evalueren, wat levert het ons op? Kunnen we dit op langere termijn gebruiken? Het hebben van een slimme vispassage, die telt hoeveel vissen er voorbij komen, is de toekomst. Je komt veel meer te weten over de wereld onder water. Er is nog zoveel onbekend, dat begint nu pas binnen te druppelen. Bijvoorbeeld data die aantonen dat een bittervoorn bij een bepaalde temperatuur migreert. Hoe meer verbanden je gaat leggen, hoe meer je als waterschap te weten komt. En daar stem je vervolgens je vispassage op af.”   

Rivierkreeft en blauwband  
Volgens Peter is al deze data voor meerdere collega’s binnen Delfland interessant. Niet alleen voor de ecologen, maar ook voor de bediening van vispassages. Een neveneffect van het verbinden van gebieden is dat ook ongewenste soorten zoals exoten zich kunnen verspreiden. “Denk aan de rivierkreeft of vissoorten als blauwband en exotische grondels. Dit apparaat geeft daar inzicht in. Er zit ook een waterkwaliteitsensor op. Daar hebben de collega’s, die met monitoring van waterkwaliteit bezig zijn, profijt van. Je hebt hiermee een extra meting. Maar het is ook een mooi middel om mee te communiceren naar bewoners. Het genereert beelden van vissen waarmee je kan aantonen waarom het belangrijk is dat Delfland investeert in vismigratie.”  

De camera’s zijn geïnstalleerd, de beelden worden opgehaald, voor Peter is het straks tijd om deze pilot geleidelijk over te dragen aan de afdeling Monitoring en Wateradvies. “Daar hoort het denk ik thuis, want de volgende belangrijke stap is goed zicht krijgen op de werking van de vispassages. Dan moet er wel iemand zijn die al die data kan analyseren.”  

Een andere vraag die naar boven komt bij deze pilot is: wat gaan we doen met al die foto’s en filmpjes die binnenkomen? Daar heb je aardig wat data opslag voor nodig. “Het wordt nu door een commerciële partij bewaard, maar is dat wenselijk? Willen we alle data bewaren of alleen de bijzondere dingen eruit halen? Daar moeten we binnen Delfland nog een ei over leggen.”  

Peter vertelt dat het heel verslavend is om naar die beelden te kijken. “Zo zag ik ineens een jonge fuut voorbij komen die achter een vis aan zat. En bij de vislift van de Holierhoekse en Zouteveense Polder kwam een megagrote roofblij, een roofvis, voorbij. Die bleef hangen voor de vispassage. Hij had niet zoveel motivatie om te migreren, maar die had gewoon zin om een vissnackje op te peuzelen. Het is kostenbesparend en levert ons enorm interessante data op, maar het is ook indrukwekkend om te zien wat er allemaal onderwater gebeurt.”   

Waarde voor Delfland  
Het experiment levert collega’s niet alleen, naast belangrijke informatie, een tijd- en kostenbesparing op, voor Delfland als organisatie is de casus ook van waarde. Het is namelijk belangrijk te blijven innoveren, want de wereld om ons heen verandert. Willen we over 100 jaar nog steeds bijdragen aan een groene, gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners, dan moeten we meegaan met de tijd of zelfs vooroplopen. Met het experiment Vispassages onderzoeken we nieuwe mogelijkheden om antwoord te geven op de vragen uit de toekomst.   

Heb je vragen over het experiment Vispassages? Neem dan contact op met Peter via pjol@hhdelfland.nl. Wil je meer weten over Digitale Transformatie bij Delfland? Neem dan contact op met Victorine Binkhorst, vbinkhorst@hhdelfland.nl.  

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling