Aquathermie verantwoord toepassen

Innovatie

Energietechnologieën die géén gebruik maken van fossiele brandstoffen en die minder of geen broeikasgassen uitstoten zijn van groot belang om de mondiale klimaatverandering te beperken. Aquathermie; winning van thermische energie uit oppervlakte-, afval-, en drinkwater is één van die technologieën. Enerzijds stimuleert waterschap Aa en Maas de uitrol van aquathermie,  anderzijds kloppen er steeds meer partijen bij Aa en Maas aan met steeds concreter wordende initiatieven.

Om deze initiatiefnemers te ondersteunen en de uitrol van aquathermie te bespoedigen, ontwikkelt Aa en Maas een strategisch beleid, samen met de Brabantse waterschappen. Ook de omgevingswarmtekaart kan initiatiefnemers helpen bij de eerste haalbaarheidsstudies. Want met behulp van deze kaart kunnen we controleren of de warmtevraag binnen een bepaald geselecteerd gebied overeenkomt met de hoeveelheid beschikbare thermische energie uit water binnen dit gebied.

Modelleringsonderzoek
Aa en Maas heeft een modelleringsonderzoek uitgevoerd. Hierin is gekeken naar de invloed van koudelozing vanuit een aquathermie-installatie op de ecologie van kleine stromende watergangen.  

Samenwerking
Met de gemeente Laarbeek, gemeente Helmond en Enpuls onderzoeken we hoe 2.000 tot 3.000 huishoudens in nabij de zuivering in Aarle-Rixtel verwarmd kunnen worden met het effluent van deze zuivering.

Proactief
Een proactieve houding is belangrijk. We zullen blijven werken aan de ontwikkeling van kennis om aquathermie op een verantwoorde wijze toe te passen. En bestaande en nieuwe initiatieven blijven we faciliteren.

Gepubliceerd

24-09-2020

Laatst bijgewerkt

22-07-2021

Status

Onderzoek/Verkenning (lopend)

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Technologie

-

Thema

Energietransitie
Klimaatadaptie

Projectleider

Robroek Sam

Teamleden

-Edith Roelofs-Schellings
Robroek Sam

Deelnemers

Aa en Maas

Externe partners

Gemeente Laarbeek

Locatie

Gerelateerde locatiegegevens

Meer Innovaties

Bekijk alle Innovaties

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Innovaties

Naar boven

vertaling