PHARIO proces reduceert 65% broeikasgasemissie van RWZI

Idee voor challenge:
Klimaatpositief afvalwater zuiveren / Wastewater treatment drawdown

PHARIO proces reduceert 65% broeikasgasemissie van RWZI

De broeikasgasemissie van een rwzi daalt met 65% als ipv biogas PHA rijke biomassa geproduceerd wordt, Tellen we daar de verminderde CO2 emissie van het product PHA bij dan wordt dit 85% en de verminderde emissie van de toepassing van het product dan kan dit oplopen naar 1000%.

De projectgroep PHA2USE  vind het belangrijk inzichtelijk te maken wat het maken van het  bioplastic PHA uit afvalwater kan bijdragen aan de broeikasgasemissie van de bedrijfsvoering van de rwzi zelf. Tijdens het opstellen van die onderbouwing werd inzichtelijk dat het optimaliseren van de bioplastic accumulatie capaciteit van het actief slib samen gaat met de voorwaarden voor een lage lachgasemissie en dat het waardevol is dit ook met meetgegevens te gaan onderbouwen. Het prijs wil de projectgroep dan ook hieraan gaan besteden.

De echte impact van PHA zit in de toepassingen als coating van meststoffen die een reductie van bemesting realiseren en daarmee ureum productie en lachgasemissie voorkomen en zelfhelend beton dat hierdoor een langere levensduur krijgt en de CO2 food-print verlaagd. We vragen ons echter af of dit binnen de scope van deze challange past, maar de onderbouwing van deze cijfers is in de bijlage weergegeven.

We zetten de scope van de broeikasgasemissies om het zuiveringsproces zelf. De emissies van het proces bestaan uit:

  • CO2 en N2O uit het beluchtingsproces
  • CH4 uit de sliblijn (CH4 waterlijn komt uit aanvoerproces en wordt   niet meegenomen)
  • CO2 uit de wkk’s

In geval van bioplastic productie wordt de slibgisting en wkk vervangen voor verzuring en PHA accumulatie en vervallen hierdoor en deel van de methaan emissies en de gehele CO2 emissies de wkk’s. Het verzuurde water wordt in de PHA accumulatiereactor vergaand gezuiverd waarbij een beetje CO2 vrij komt. Het is echter ook een belangrijke N2O reducerende maatregel : rejectiewater behandelen (stowa 2019-05 lachgas). De accumulatiepotentie van het actiefslib wordt verhoogd door optimalisatie van het feed famine regime, met lage ammoniumconcentraties in de beluchte fase. Dit is ook een voorwaarde om in laag risico te komen. Hierdoor wordt voor de berekening aangenomen dat de rwzi van risicofactor gemiddeld (0,5 % N influent) naar laag gaat (0,05 % N influent). In onderstaande tabel staat de berekende emissies en kan geconcludeerd worden dat bioplastic accumulatie een emissiereductie van 65% aan broeikasgassen kan leveren op de procesvoering van de rwzi.

Broeikasgasemissie [kgCO2/inw./j]              huidig     PHARIO proces    reductie

beluchting                                                                64               26                         44%

slib- en biogas verwerking                                    20                 3                         21%

Totaal                                                                        84              29                         65%

 

PHA2USE is  een initiatief van de vijf waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Hollandse Delta, Scheldestromen en Wetterskip Fryslân, het Friese bedrijf Paques Biomaterials, kenniscentrum STOWA en HVC. Zij vormen het consortium PHA2USE waarin een demonstratie installatie wordt gebouwd en bioplastic wordt geproduceerd volgend het PHARIO-proces en het rich culture-proces om de product toepassingen te testen.

 

Bijlagen:

  • STOWA 2017-15.pdf
  • Berekening broeikasgasemissie PHARIO.pdf

Klik hier om de bijlagen te downloaden en reacties te bekijken.

Ingediend

30-10-2021

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Challenges

Naar boven

vertaling