Zelf aan de slag als kreeftenvanger mag!

02-12-2020
43 keer bekeken 3 reacties

Samen met inwoners van het betreffende gebeid de kreeftenoverlast bestrijden. Dat is mijn idee. Door inwoners die gevestigd zijn in het gebied waar de overlast is, zelf fuiken te laten zetten in de sloten rondom hun persceel en de bijbehorende oevers.

Inwoners worden op de manier beter bekend met de overlast van de kreeften en kunnen een bijdrage leveren om hier samen met het Hoogheemraadschap wat aan te doen. Een vorm van participatie bij de oplossing van dit probleem. 

Vangmethode
De kreeften vangen we weg door middel van fuiken speciaal gemaakt voor rivierkreeften. Het zijn intelligente dieren die ook zo weer uit reguliere fuiken gekropen zijn. De fuiken zijn zelfgemaakt van een stuk plastic pijp met daarin een zakje lokvoer. Aan de uiteindes van de pijp zit een stuk gaas in de vorm van een trechter die wel sluit. Hierdoor kunnen de kreeften er wel inkruipen, maar niet meer eruit. Verder zit er een zakje lokvoer in de fuik met een rits waardoor dit elke keer bijgevuld kan worden. De pijp ligt op de bodem van de sloot. Daardoor is er geen bijvangst. Dit weet ik uit ervaring van de afgelopen paar maanden. 

Legen van fuiken
De fuiken dienen elke dag geleegd te worden. Zo beperken we het ongemak voor de kreeften. En door elke dag opnieuw de lege fuiken uit te zetten in het water blijft het een aantrekkelijke plek voor kreeften om erin te kruipen. De kreeften worden na het legen van de fuik bewaard in grote bak met een klein laagje schoon water.

Wat te doen met de vangst
Om duurzaam en diervriendelijk om te gaan met de gevangen kreeften, is het mijn idee om de kreeften aan de horeca te geven. Het vlees wordt namelijk als een delicatesse beschouwd. Hiervoor zou een platform opgericht kunnen worden voor horeca-ondernemers die geïnteresseerd zijn in de afname van de kreeften. Een plek waar aanbieders en afnemers elkaar kunnen vinden.

Meer weten?
We lichten het idee en onze ervaring met de uitvoering graag toe.

02-08-22 om 16:38

Bart Bergmans

Beste kreeftencreatieveling,

Bedankt voor het inzenden van je idee! Volgende week - 12 januari - sluit de challenge en start het beoordelingsproces van de jury. Wie er in de jury zit kun je op de website zien. Natuurlijk gunnen we je de hoofdprijs van €1000,-. En hopen we dat de jury jouw idee kiest als het beste idee. Je zou de jury kunnen helpen door nog een keer goed naar je idee te kijken. Is jouw idee duidelijk genoeg uitgewerkt voor de jury om te begrijpen? Misschien kun je nog een tekening of foto bijvoegen? Als je vindt dat je idee duidelijk genoeg is, dan hopen we dat je de hoofdprijs wint.

Met vriendelijke groet,

Roger en Bart

Challenge managers

4 jan. 2021 om 09.38

 

02-08-22 om 16:38

Bart Bergmans

Beste kreeftencreatieveling,

Nogmaals hartelijk bedankt voor je deelname aan de challenge van het hoogheemraadschap van Delfland. Je inzending was voldoende uitgewerkt om inhoudelijk te beoordelen. Echter we zijn met deze challenge specifiek op zoek naar een (technisch) vangtuig om invasieve uitheemse rivierkreeften te vangen. Hiervoor hebben we veel uitgewerkte ideeën ontvangen en deze gaan door naar de volgende ronde. Jouw idee valt dus helaas af.

Omdat we alle ideeën tóch een plek willen geven, komt je idee - samen met alle andere ingediende ideeën - geanonimiseerd in het inspiratieboek dat we maken naar aanleiding van deze challenge. Dit boek is klaar op de dag van de prijsuitreiking, dus op 12 februari 2021. Uiteraard krijg je van ons een exemplaar van dit boek!

Met vriendelijke groet,

Roger en Bart

Challenge managers

26 jan. 2021 om 16.37

 

02-08-22 om 16:39

@Bart Bergmans

Peet van Schie

Beste Roger en Bart,

Dankjewel voor jullie reactie.
Heel veel succes bij de rest van deze challenge en natuurlijk met het vinden van een goede oplossing!

Met vriendelijke groet,
Peet van Schie

26 jan. 2021 om 19.53

 

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen