Ontwikkel mee met de TEO proefinstallatie Sloterplas

Ontwikkel mee met de TEO proefinstallatie Sloterplas

Help ons de installatie verder vorm te geven en draag bij aan een duurzame toekomst!

Denk mee over een nieuwe proefopstelling voor winning van Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) en laat jouw ideeën in de praktijk testen!

In 2022 gaat Waternet/ Waterschap Amstel Gooi en Vecht een proefinstallatie bouwen voor winning van Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) bij de Sloterplas in Amsterdam. Bij winning van TEO wordt water door filters en over warmtewisselaars gepompt. Dat kan een effect hebben op de ecologie in het water.

In de nieuw te bouwen proefinstallatie willen we dit effect onderzoeken. Ook willen we onderzoeken of er innovatieve TEO technieken zijn, die een ecologisch voordeel hebben ten opzichte van de conventionele TEO-installatie (met platenwarmtewisselaar). Daarbij wordt naast de ecologie ook het rendement en het onderhoud (methode, frequentie) vergeleken. De proefinstallatie bestaat daarom uit twee parallelle straten: een conventionele en een innovatieve. We gaan deze proefinstallatie 3 jaar lang monitoren op energetisch, ecologisch en operationeel functioneren. De resultaten worden gebruikt om toekomstige TEO installaties slimmer en duurzamer te ontwerpen en beheren. Alle meetdata en onderzoeksresultaten zullen openbaar toegankelijk zijn. Zo willen we een kennisimpuls geven aan de ontwikkeling van TEO installaties.

Wij zijn benieuwd welke onderzoeksvragen we volgens jou niet mogen missen, en welke innovatieve technieken we het beste kunnen gebruiken. Dit is dus je kans om jouw ideeën in te brengen en in de praktijk te laten testen.

 

 

De challenge

Deze challenge bestaat uit twee hoofdvragen:

1. Welke innovatieve TEO techniek zouden wij moeten testen, die een voordeel biedt ten opzichte van conventionele TEO techniek?

2. Welke vragen rondom TEO zou jij in deze proefinstallatie onderzocht willen hebben?
 

Waar moet je idee aan voldoen?

Alle ideeën zijn welkom. Bestaande technieken of nog te ontwikkelen innovaties. Nog heel pril, of al wat verder uitgewerkt. Complete systeemconcepten, of ideeën voor onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende ontwerpelementen en onderzoeksthema’s:

 • Hoe zou de inlaat van het systeem eruit moeten zien?
 • Welk type warmtewisselaar zou je gebruiken?
 • Is er een voorfilter nodig en zo ja, welke?
 • Welke onderhoudsvoorzieningen moeten worden getroffen?
 • Hoe zou je omgaan met vervuiling in de systemen?
 • Hoe kunnen we het leven in het water zo goed mogelijk beschermen?
 • Op welke organismen heeft de installatie veel of juist weinig invloed?

Natuurlijk zijn ideeën voor andere ontwerpelementen of onderzoeksthema’s ook van harte welkom.

De beste ideeën:

 • Dragen bij aan behoud van de ecologie en/of de energieprestatie van TEO installaties
 • Leveren nieuwe informatie op
 • Sluiten aan op het globale ontwerp dat gemaakt is (zie link)
 • Zijn haalbaar qua ruimtegebruik (de proefinstallatie past in één zeecontainer)
 • Zijn technisch haalbaar
 • Zijn financieel haalbaar
 • Kunnen binnen de planning worden gerealiseerd

 

Beoordeling en vervolg

Op 9 september (in de ochtend) organiseren we een Webinar waarop samen met deelnemers en andere geïnteresseerden de ingediende ideeën bespreekt worden. Vervolgens neemt het team van Waternet het definitieve besluit welke technieken in de proef toegepast zullen worden, en welke onderzoeksvragen we gaan onderzoeken . Vervolgens wordt via een aanbesteding het definitief ontwerp (DO) opgesteld en de proefinstallatie gerealiseerd.

 

Hoe denk je mee?

Klik in de lichtblauwe balk op de knop ‘Doe mee!’ en vervolgens op ‘registreren’. Doorloop de stappen om een (gratis) account aan te maken met toegang tot de challenge-omgeving. Door op de knop 'een nieuw idee indienen' te drukken, kom je in het idee-formulier, waar je je idee of onderzoeksvraag kunt beschrijven en ondersteunen met meer informatie, foto’s, tekeningen en/of berekeningen. Dien je idee zo snel mogelijk maar uiterlijk 3 september in.

We nodigen je ook uit om mee te denken over de voorstellen van anderen en daarop te reageren. Er worden automatische mail-alerts gestuurd als er op ideeën gereageerd wordt.

 

Globale planning

Juli - 3 september 2021:        Crowdsourcing via Winnovatie

9 september 2021:                 Webinar

Oktober - december 2021:   Opstellen definitief ontwerp en aanbesteding

Januari - april 2022:                Bouw

Mei 2022:                                   Proefdraaien installatie

Juni 2022:                                   Start onderzoek

 

Bijlagen
Veelgestelde vragen
TEO Factsheet Sloterplas

Gepubliceerd

12-07-2021

Status

Afgesloten

Uiterlijk indienen

03-09-2021

Sponsor

Harry de Brauw

Challenge manager

Bart Bergmans
Alice Fermont
Harry de Brauw
Sannah Peters

9

Inzendingen

Ontwikkel mee met de TEO proefinstallatie Sloterplas

Help ons de installatie verder vorm te geven en draag bij aan een duurzame toekomst!

9 Inzendingen

Meer Challenges

Bekijk alle Challenges

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Challenges

Naar boven

vertaling